ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

אישור לבקשת פשיטת רגל – איך מתקבל האישור!

בעידן בו אין סוף לאפשרויות אנשים רבים מנסים את מזלם בעולם המסחר והעסקים ולעיתים מוצאים עצמם בחובות כספיים. לחובות כספיים ישנה נטייה לגדול ולטפוח ולא אחת חייבים מוצאים עצמם נושאים על כתיפיהם חובות עצומים אשר הסוף לגבם לא נראה באופק. למרבה השמחה, כתוצאה מהבנה עמוקה כי חייבים אלו זקוקים לשיקום כלכלי וחזרה לדרך המוטב, בחר המחוקק להעניק להם הזדמנות נוספת ולמחק את החובות שצברו.

אישור לבקשת פשיטת רגל - עו"ד עדי עקראוי ושות'

הליך מחיקת חובות הינו למעשה הליך פשיטת רגל בו חייב פונה לבית המשפט או רשם ההוצאה לפועל תלוי בגובה החוב ופותח בהליכי חדלות פירעון. אישור לבקשת פשיטת רגל למעשה מקנה לחייב הזדמנות לשקם עצמו ולפתוח דף חדש בחייו. כפי שנראה מיד, בהליכי פשיטת רגל, צפויות לחייב מספר תחנות עיקריות ומרכזיות עד לסיום ההליך וקבלת צו ההפטר.

 

היתרונות הקיימים בהליך פשיטת רגל

כמעט כל חייב הפותח בהליך חדלות פירעון שמע את המושג מחיקת חובות. יחד עם זאת, חשוב להדגיש ולחדד כי אין מחיקת חובות ללא נקיטת צעד כלשהו מצד החייב והפנמת התנהגותו הכלכלית אשר הובילה אותו לצבירת החובות. הליכי פשיטת הרגל מקנים יתרון עצום לחייב הנמצא בחובות בכך שבסיום ההליך יוכל הוא לנקות שולחן ולמחוק את כל החובות שעמדו לו ערב הגשת הבקשה.

כל הליך אחר של מחיקת חובות אינו משתווה להליך פשיטת הרגל אשר מעניק הפטר מלא לחייב בסיום ההליך למעט חובות כספיים אשר אינם נכללים בו. חייב אשר ישתף פעולה עם הנאמן האחראי על תיקו וכן עורכי דינו, יוכל בסופו של יום למחק את החובות הקיימים לו ולצאת לדרך חיים חדשה ונקייה.

יתרון נוסף עצום אשר הליך פשיטת הרגל מעניק לחייב הוא הקפאת כל ההליכים המשפטיים אשר ננקטו כנגדו בהוצאה לפועל בגין החובות שצבר. עם פתיחת הליכי פשיטת רגל, יוקפאו כל ההליכים אשר ננקטו כנגד החייב לרבות עיקולי משכורת, הגבלה על להחזיק רישיון נהיגה וכו’. עצם השתתפותו של החייב בהליך פשיטת הרגל מאפשר למחוקק לסייע לו להשתקם כנדרש ולצורך כך אפשר המחוקק להקפיא את כל ההליכים שננקטו כנגדו ערב הגשת הבקשה. מוזמנים לקרוא גם על – עיכוב הליכים בפשיטת רגל.

הקפאת ההליכים תאפשר לחייב להתמקד אך ורק בשיקומו ושיקום משפחתו ולחזור לדרך המלך באופן בו יבין היכן מעד וכיצד עליו לפעול על מנת שמצב כזה לא ישנה.

 

מה צפוי לחייב במסגרת הליכי חדלות פירעון

יש לשים לב כי כיום בעקבות החוק החדש, חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי כל הליכי פשיטת הרגל אשר התנהלו בהתאם לפקודת פשיטת הרגל יעברו וינוהלו תחת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי. חוק זה אשר למעשה החליף את פקודת פשיטת הרגל, שם דגש מרכזי על שיקום החייב והחזרתו לדרך המלך. במסגרת החוק החדש, קוצרו זמני ההליך וכן אינטרס שלומו של החייב הפך לערך עליון בהליך כולו. חייבים רבים מדווחים כי עם כניסת החוק החדש לתוקפו, חשו הקלה ורצון אמיתי לשקם עצמם.

במסגרת הליכי חדלות פירעון צפוי החייב לצד השיקום שעובר לא מעט דברים אשר אינם בהכרח נעימים אך יחד עם זאת בשל רצון למקסם את יעילות ההליך אין מנוס מנקיטתם. בין שלל הדברים להם צפוי החייב ניתן למצוא את הפעולות הבאים:

צו כינוס נכסים לכונס הרשמי –

אישור לבקשת פשיטת רגל יביא בהכרח בהמשך ההליך המשפטי לכינוס נכסיו של החייב ומכירתם לצורך פירעון החובות שצבר. מתן צו כינוס נכסים, ייתנן ע”י בית המשפט אשר יורה לנאמן והכונס הרשמי, לכנס את נכסיו של החייב לרבות נכסי מקרקעין וכן נכסים אחרים. מתן צו כינוס נכסי החייב הינו אחת מהפעולות הפוגעניות ביותר בחייב שעה שכל נכסיו ניטלים ממנו ונמכרים לצורך סילוק החובות שצבר. למתן צו כינוס ניתן להגיש ערעור וכן בקשה מתאימה לביטולו.

מתן צו עיכוב יציאה מהארץ –

במסגרת הליכי חדלות פירעון ייתנן כנגד החייב צו האוסר עליו לצאת משטח המדינה עד סיום ההליך. מדובר בצעד הפוגע קשות בחופש החירות של החייב אך צעד זה ניתן לביטול במקרים מסוימים. עורכי דין המייצגים את החייב יפנו במידת הצורך בבקשה מתאימה לבית המשפט ויבקשו להורות על ביטול ההליך. אישור מבית המשפט לביטול ההליך יינתן רק במקרים דחופים כאשר נסיבות המקרה מחייבות זאת.

תוכנית פירעון החובות –

במסגרת הליכי חדלות פירעון תוכן תוכנית פירעון לחייב אשר במסגרתה יהיה עליו להשיב את החובות שצבר בהתאם ליכולתו הכלכלית. יכולת כלכלית תבחן ביחס להכנסתו של החייב ויכולת השתכרותו.

הגשת דוחות חודשיים לנאמן –

חלק מהליך חדלות פירעון הוא לשקף לנאמן את מצבו הכלכלי האמיתי של החייב. מסיבה זו, יהיה על החייב להגיש לנאמן המופקד על תיקו מידי חודשיים דוחות המתעדים את מצבו הכלכלי לאשורו.

הגשת דוחות חודשיים לנאמן - עו"ד עדי עקראוי ושות'

 

כמה זמן צפוי לקחת הליך חדלות פירעון

בשל החוק החדש שנכנס לתוקפו הרי שנכון להיום זמני הטיפול בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי התקצרו משמעותית ביחס לעבר כך שכיום הליך ממוצע אורך כ – 18 חודשים עד שנתיים. בעבר, הליך פשיטת רגל יוכל היה לארוך 4 שנים ואף יותר. ההבנה כי שיקומו של החייב הינו ערך עליון בהמסגרת ההליך כולו, הביא את בית המחוקק לפיצול הערכאות המשפטיות הדנות בהליכי חדלות פירעון.

כיום, חובות כספיים עד סך של 150,000 ₪ בקשות בגינם תוגשנה ללשכת הוצאה לפועל בעוד חובות כספיים גבוהים יותר, בקשות בגינם תוגשנה לבית משפט השלום הנמצא במקום מגוריו של החייב. בקשות לפתיחת הליכי חדלות פירעון לחברה בע”מ, תוגשנה לבית המשפט המחוזי ללא תלות בגובה החוב. ניתן גם לקרוא – פשיטת רגל קורונה.

 

באיזה אופן יכול עו”ד לסייע לחייב לצלוח את ההליך המשפטי

מעבר לעניין המשפטי הטמון בפשיטת רגל הרי שכאשר חייב נקלע לחובות כספיים עליו להבין כי המונח “אין אסיר מתיר עצמו מבית האסורים” מקבל משמעות ייתרה. יש לזכור גם כי לרוב חייבים אינם בקיאים ברזי ההליך ואינם מבינים כיצד עליהם לפעול על מנת שבסופו של יום יעתר בית המשפט לבקשתם ויורה על מחיקת החובות.

בראש ובראשונה, עורך דין פשיטת רגל יוכל להסביר לחייב מהו מצבו והאם כלל הליך פשיטת רגל הינו הצעד הנכון עבורו. יש לזכור כי לא לכל החייבים הליך פשיטת רגל הוא הדבר המומלץ והכדאי. חייבים בעלי נכסים רבים וממון לא בהכרח הליך פשיטת הרגל הוא הדבר המומלץ עבורם. היה ועורך הדין יגיע למסקנה כי הליך פשיטת הרגל הוא הדבר הנכון עבור החייב, יגיש אישור לבקשת פשיטת רגל לממונה על הליכים אלו ולאחר מוכן יוכל לייצג את החייב ולסייע לו לצלוח את ההליך המורכב.

עורך הדין יוכל אף לסייע לחייב להגיש את הדוחות אשר עליו להגיש לממונה וכן להתמודד עם הסנקציות אשר תוטלנה עליו על ידי בית המשפט. אין ספק כי טיפול בהליכי חדלות פירעון על ידי עורך דין מגדילים את הסיכויים פי כמה וכמה לקבלת צו הפטר ומחיקת החובות בסיום ההליך.

הליך מחיקת חובות אינו זבאנג וגמרנו, מדובר בהליך משפטי סבוך ומורכב אשר מומלץ בחום לשקול בכובד ראש כל צעד ושעל אשר נעשה טרם נקיטתו. פנו לעורך דין המתמחה בדיני חדלות פירעון והבטיחו את תוצאות ההליך.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן