ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

ביטול הליך פשיטת רגל – מתי זה יקרה?

לרוב, חייבים אשר מתחילים בהליך של פשיטת רגל גם ידאגו לסיימו. יחד עם זאת, פעמים רבות בשל התנהגות שאינה הולמת מצידו של החייב כפי שנראה בהמשך, בית המשפט רשאי לבטל את ההליך ולהשיב את ההגבלות אשר הוטלו עליו בהליכי הוצאה לפועל. ביטול הליך פשיטת רגל על ידי בית המשפט הוא מכה אנושה לחייב אשר חפץ היה במחיקת החובות ויציאה לדרך חיים חדשה.

ביטול הליך פשיטת רגל - עו"ד עדי עקראוי ושות'

הליכי פשיטת רגל הם אמנם הליכים ארוכים וממושכים אך על החייב לזכור כי רק לאחר שיסיימם באופן מלא ומושלם, יוכל לקבל את צו ההפטר ולצאת לדרך חיים חדשה. כל עוד החייב לא ישתף פעולה, או יפר את כללי ההליך עלול הוא לגרום לבית המשפט להורות על ביטול ההליך. מסיבה זו, יש להיוועץ עם עורך דין פשיטת רגל, המתמחה בדיני חדלות פירעון שיקום כלכלי בטרם יינקט הליך כלשהו ובטרם החייב יפתח בהליכים.

 

מתי חייב יפתח בהליכי פשיטת רגל ומה יגרום לו לשקול צעד זה

בהתאם לחוק החדש, חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי תשע”ח – 2018, חייב אשר צבר לחובות חובות כספיים ואינו יכול לפרוע אותו רשאי להגיש בקשה לפשיטת רגל. בהתאם לחוק, שיקום החייב והשמירה על האינטרסים שלו הוגדרו כאינטרס על כך שבסופו של יום המטרה היא לסייע לחייב להבין היכן מעד וטעה ולפתוח בפניו דף חדש.

גם חייבים אשר להם תיקים רבים בהוצאה לפועל רשאים לפתוח בהליכי חדלות פירעון ובסופו של יום למחוק את החובות הקיימים להם. בקשות לחדלות פירעון בגין חובות כספיים עד סך של 150,000 ₪ תוגשנה על ידי החייב או בא כוחו ללשכת ההוצאה לפועל בעוד חובות כספיים גבוהים יותר בקשות בגינם תוגשנה לבית משפט השלום.

הליך פשיטת רגל במתכונתו הנוכחית עם כניסת החוק החדש נועד לדרבן חייבים לסיים את הליכי החובות שצברו ולהבין לעומק מה משמעות הדבר לצבור חובות וכיצד ניתן יהיה למנוע בעתיד הישנות מצב דומה. השמירה על אינטרסים של החייב במסגרת הליך חדלות פירעון הוא ערך עליון אשר עומד נר לרגלי המותב הדן בתיק, חייב אשר ישתף פעולה באופן מלא עם הגורמים הרלוונטיים המטפלים בבקשתו יזכה בסופו של יום לקבל צו הפטר ולמחוק את כל החובות שצבר ערב הגשת הבקשה.

 

מה צפוי לחייב במסגרת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי ולמה עליו להתכונן

רבים נוטים לחשוב כי הליכי חדלות פירעון הם דבר קליל אשר לאחר ביצוע מספר פעולות שונות ניתן למחוק את החובות ולסיים את ההליכים. האמת היא כי הליכי חדלות פירעון הם דבר אשר אין להקל בו ראש ועל החייב להבין כי עם פתיחת הבקשה יכנס הוא לתקופה ארוכה וממושכת של הליכים אשר לא אחת יצרו את צעדיו וצעדי משפחתו.

במסגרת הליכי חדלות פירעון יינתן צו לשיקום כלכלי ותוכן לחייב תוכנית פירעון. במסגרת תוכנית זו יהיה עליו לפרוע את החובות שצבר ולהפקיד לקופת הנשייה את הסכום הכספי שיקבע בעניינו. חייב אשר לא יעמוד בתוכנית התשלומים עלול להביא לסיום ההליך וביטול הליך פשיטת הרגל. כמו כן, בית המשפט יורה על מתן צו לכינוס נכסי החייב במסגרתו הכונס הרשמי ימנה נציג מטעמו אשר ירכז את נכסי החייב וידאג לפרוע באמצעותם את החובות שצבר.

חייבים אשר להם נכסים רבים וכספים הליך פשיטת רגל לא בהכרח הדבר הנכון עבורם ובמידה מסוימת הם עלולים להפסיד הרבה יותר מלהרוויח.

לחייבים אלו ישנם הליכים משפטיים נוספים אשר באמצעותם הם יכולים למחוק את החובות. לחייבים אלו מומלץ להיוועץ עם עורכי דין המתמחים בדיני חדלות פירעון ושיקום כלכלי על מנת שיסייעו להם להבין אלו צעדים מומלץ להם לנקוט.

במסגרת הליכי חדלות פירעון לא יוכל אף החייב לעזוב את תחום שטח מדינת ישראל ויוטל עליו צו עיכוב יציאה מהארץ. אין ספק כי מדובר באחד מהצעדים הפוגעניים שניתן לנקוט כנגד אדם שעה שפתח בהליכי חדלו פירעון. יחד עם זאת, באופן זה ניתן יהיה להבטיח את תוצאות ההליך ומחיקת החובות עד תום.

 

מתי אם כן יוכל בית המשפט להורות על ביטול הליך פשיטת הרגל ובאלו מקרים עלול הוא לעשות זאת

החלטה משפטית על ביטול הליך פשיטת רגל היא לא דבר קל וכן לא דבר שנעשה כבשגרה. יחד עם זאת, במקרים מסוימים כאשר חייב אינו פועל בהתאם להוראות בית המשפט או פעול בחוסר תום לב במסגרת ההליך, ניתן לבטל את פשיטת הרגל ולהשיב עליו את ההגבלות שהוטלו עליו טרם פתיחת ההליך. בין המקרים הנפוצים אשר בהם עלול בית המשפט להורות על ביטול ההליך ניתן למצוא את המקרים הבאים:

החייב הסתיר נכסים

הקיימים ברשותו ואינו דיווח על כך לממונה. במסגרת הליכי חדלות פירעון כפי שראינו קודם לכן, כל נכסי החייב יכונסו וניתן יהיה באמצעותם לפרוע את החובות שצבר.

מטרת כינוס הנכסים היא למקסם את ההליך ולפרוע באמצעות מכירת הנכסים את החובות שצבר. חייב אשר מסתיר נכסים ואינו מדווח עליהם לממונה האמון על תיקו עלול להביא לביטול ההליך. חייב זה אינו מתנהג ביושרה ומשכך בית המשפט לא ייתן בו אמון.

חוסר התנהגות בתום לב

במידה והחייב מנצל את ההליך למטרות שלא נועדו לכך עלול אף הוא להביא לביטול ההליך והשבת ההגבלות שהוטלו עליו ערב הגשת הבקשה.

ההשלכות של התנהגות שלא בתום לב על ידי החייב - עו"ד עדי עקראוי ושות'

ניצול ההליך שלא למטרה כשרה יכול להיות במקרה בו החייב ממשיך לצבור חובות בניגוד למטרת ההליך או מסתיר מבית המשפט פעולות אחרות שהוא מבצע.

החייב אינו משתף פעולה או אינו עומד בתוכנית הפירעון אשר נקבעה עבורו

שיתוף פעולה במסגרת הליכי חדלות פירעון הוא דבר אשר חייב מוכרח לבצע ולעשות. חוסר שיתוף פעולה לרבות אי עמידה בתוכנית הפירעון אשר נקבעה עבורו עלול להביא לסיום ההליך באופן מידי.

לא בנקל יורה בית המשפט על ביטול ההליך והשבת ההגבלות כנגד החייב. ביטול ההליך הינו צעד דרסטי אשר יינקט רק כאשר ברור לכל כי החייב אינו עומד ביעדי התוכנית וכן לשיקומו אין כל ערך בנסיבות העניין.

ככל ומדובר מעידה חד פעמית אשר אינה משקפת את הלך הרוח של החייב ניתן לפנות לבית המשפט בבקשה מתאימה ולפרט את נסיבות המקרה ודברים.

יש לשים לב כי כאשר הליך חדלות פירעון בוטל פעם אחת הרי שקשה לאחר מכן לשוב ולהחזירו ויש בהוכחת מטרות ברורות אשר תמחשנה למותב המשפטי כי מדובר בחייב אשר מעוניין לשקם עצמו.

 

כיצד סיוע של עורך דין המתמחה בדיני חדלות פירעון ושיקום כלכלי יוכל לסייע לחייב אשר נקלע לסיטואציה של ביטול הליך חדלות פירעון

הליכי חדלות פירעון בכלליותם הינם הליכים משפטיים הדורשים התערבות וסיוע של עורך דין. עורך הדין המטפל בבקשה יוכל לסייע לחייב להבין מה עליו לבצע ובאיזה אופן לפעול על מנת שמטרת ההליך תצלח והוא יוכל לקבל בסופו של דבר את צו ההפטר. פתיחת הליכי חדלות פירעון ללא יד מכוונת מצידו של עורך דין המתמחה בתחום כמוהו כהתאבדות וללא ספק צעד אשר יפגע בסופו של יום בחייב.

תפקידו של עורך הדין המטפל בבקשה מקבל משמעות גדולה יותר כאשר מדובר בחייב אשר נקלע למצב של ביטול הליך פשיטת רגל. במצב שכזה, עלול החייב למצוא עצמו במהירות גבוהה ללא אפשרות לשקם עצמו וכן ללא אפשרות לצאת מהמצב שנקלע אליו בגינו הגיש את הבקשה למחיקת החובות.

כאשר מרחפת מעל ראשו של החייב בקשה לביטול הליכי פשיטת הרגל הרי שתיכף ומיד יש לפעול בכל הערוצים המשפטיים הקיימים על מנת להביא לביטול ההחלטה ולהשיב את החייב למסלול התקין. יש לפעול אל מול הנאמן על הליכי חדלות פירעון וכן לפנות למותב המשפטי בבקשה מתאימה אשר תסביר ותחדד היכן החייב טעה וכיצד מעוניין הוא לשקם עצמו ולהמשיך בהליך.

ללא ספק סיוע והכוונה של עורך דין בהליך פשיטת רגל בכלל הוא דבר נחוץ וחיוני אך הדבר מקבל משמעות ייתרה כאשר מדובר בחייב אשר מעל ראשו מרחפת הסכנה של ביטול ההליך. נקלעתם להליכי חדלות פירעון אל תמדדו איתם בכוחות עצמכם, פנו לעורכי הדין המתמחים בסוגיה משפטית זו והשאירו להם לסייע לכם למחוק את החובות שצברתם.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן