ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

בקשה לפשיטת רגל

במצב בו היקף תופעת פשיטת הרגל הולך וגדל זה הזמן להתעדכן באופן בו ניתן לפתוח בהליכים משפטיים למחיקת חובות ופתיחת דף חדש. בפשיטת רגל צפוי החייב לעבור מספר תחנות עיקריות ומרכזיות עד אשר יוכל לקבל צו הפטר אשר ימחק לו את החובות שצבר. הליך פשיטת הרגל כיום, הוא הפתרון המשפטי הטוב ביותר עבור חייבים אשר צברו חובות כספיים ואין ידם משגת לפרוע אותם.

בקשה לפשיטת רגל - עו

בקשה לפשיטת רגל מתחילה עם מתן הודעה לממונה על הליכי חדלות פירעון והגשת דוחות כספיים אודות מצבו הכלכלי של החייב. חייב רשאי להגיש בקשה לפשיטת רגל לאורך כל חייו העסקיים במידה ויקלע לחובות כספיים אשר לא יוכל לפרוע. בקשת פשיטת רגל, יכולה להיות מוגשת אף ע”י חברה בע”מ אשר בדומה לחייב פרטי צברה חובות כספיים ואינה מסוגלת לפרוע אותם.

במאמר זה נראה כיצד ניתן להגיש בקשה לפשיטת רגל. נראה מהו הליך חדלות פירעון ובאיזה אופן על חייב אשר פתח בהליכי חדלות פירעון לנהוג. יש לזכור כי בהליך פשיטת רגל, על החייב לנהוג בתום לב ולציית להוראות בתי המשפט והממונים השונים המטפלים בתיקו.

 

מהו הליך חדלות פירעון

הליך חדלות פירעון הוא למעשה הליך פשיטת רגל המוכר והידוע. בהתאם לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי התשע”ח – 2018, חייב אשר יפתח בהליכי מחיקת חובות יוכל לעבור הליך שיקום אשר בסופו יקבל צו הפטר ולצאת לדרך חיים חדשה. הליך חדלות פירעון נועד למעשה עבור חייבים אשר אין באפשרותם לסיים את החובות הכספיים שנקלעו אליהם בהליך משפטי אחר.

טיפול משפטי בהליך חדלות פירעון כולל הגשת דוחות כספיים למומנה על ההליכים וכן עמידה בכל התוכניות אשר יקבעו לחייב כגון צו תשלומים בפשיטת רגל אשר יינתן בעניינו. הגשת הבקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון תעשה לממונה אשר לאחר בדיקת כל הדברים הרלוונטיים יקבע אם יש להיעתר לה או לדחותה. הליכי חדלות פירעון אשר יפתחו כנגד חייב ידרשו ממנו להיות שותף פעיל בהליך כולו.

במסגרת ההליכים המשפטיים ימנה הכונס הרשמי כונס נכסים מטעמו אשר יכנס את נכסיו של החייב וימכור אותם לצורך סילוק החובות שצבר. מתן צו כינוס נכסים יכלול את כל נכסיו של החייב ויעניקו לכונס רשמי סמכויות בהתאם לחוק. מכירת נכסי החייב היא אחת מהפעולות הקשות ביותר עבורו אשר במסגרתה יצטרך הוא להיפרד מרכושו וכספו ולהעבירו לידי הממונה.

 

מי היא הערכאה אשר תדון בבקשת פשיטת רגל

בהתאם לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, נקבע כי זהות הערכאה המשפטית אשר תדון בבקשה לפשיטת הרגל תקבע בהתאם לגובה החוב. חובות כספיים אשר שוויים אינו עולה על 150,000 ₪ בקשות בגינן תוגשנה ללשכת ההוצאה לפועל. חובות כספיים בשווי כספי גבוה יותר בקשות בגינם תוגשנה לבית משפט השלום.

כאשר מדובר בחברה אשר מעוניינת לפתוח בהליכי חדלות פירעון הרי שהבקשה תוגש לבית המשפט המחוזי הנמצא באזור מושבה. בקשה לפשיטת רגל בהקשר של חברה בע”מ אינו תלוי בגובה החוב הרשום לה אלא בזהותה. בניגוד לעבר, כיום בקשות לפשיטת רגל מטופלות בהתאם לגובה החוב וללא קשר לזהות החייב למעט חברה. פיצול הערכאות המשפטיות בהתאם לחוק נועד להביא להתמודדות נכונה עם עומס התיקים בבית המשפט.

יש לציין כי את הבקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון יש להגיש תחילה לממונה על הליכי חדלות פירעון אשר ידון בבקשה ולאחר מכן יורה על פתיחת ההליכים. ככל והממונה יעתר לבקשה, הרי שניתן יהיה להמשיך בתהליך עצמו לרבות צו תשלמים, צו כינוס נכסים וכו’.

 

בקשה לפשיטת רגל מתי?

באופן כללי כאשר חייב מעוניין לפתוח בהליכי פשיטת רגל ניתן לעשות זאת בהתקיים שני תרחישים שונים:

  • החייב צבר חובות אשר אין ידו משגת לפרוע אותם. פעמים רבות, חייבים אשר מנהל עסק כלכלי צוברים חובות כספיים ובמרוץ הזמן חובות אלו צוברים ריבית ופיגורים אשר אין ביכולתו לפרוע אותם. חייבים רבים נקלעים להליכי הוצאה לפועל ובמשך שנים אינם מסוגלים לפרוע את החובות שצברו. חובות אלו גוררים באפו טבעי סנקציות והגבלות המוטלות עליהם כך שבסופו של יום הליך פשיטת הרגל יכול להיות פתרון משפטי מצוין לחייבים אלו.
  • חייבים אשר צברו חובות כספיים עתידים. חובות כספיים עתידים אלו חובות אשר צריכים להיפרע במועד כלשהו אך החייב יודע ומודע לכך כי לא יוכל לפרוע את החובות הללו. במצב דברים שכזה, יוכל החייב לפתוח בהליכי חדלות פירעון עוד בטרם צבר החוב ריבית ופיגורים.

 

הליך פשיטת רגל הוא פתרון משפטי לחובות

חייבים אשר צברו חובות כספיים יכולים לפתוח במגוון ערוצים שונים למחיקת החובות שצברו. ניתן לפתוח בהליכי הסדר חובות או איחוד תיקים. ניתן גם לנהל משא ומתן ישירות עם הנושים או עורכי דין מטעמם ובכך להגיע להסכמה בגין הריבית והפיגורים אשר התווספו לקנס המקורי.

בקשה לפשיטת רגל היא הפתרון הטוב ביותר עבור חייבים אשר צברו חובות כספיים גדולים ואינם יכולים לפרוע אותם. הסדר חובות למשל הוא פתרון משפטי לחייבים אשר יכולים לפרוע את החובות שצברו במסגרת משא ומתן ופריסת החוב לשתלומים. הפתרון המשפטי אשר מעניק הליך פשיטת הרגל לחייבים הוא מחיקת כל החובות שהיו רשומים להם ערב הגשת הבקשה וכמובן שיקומם במסגרת החוק החדש.

פשיטת רגל יכולה לסייע לחייבים למחוק את החובות אשר צברו ולצאת לדרך חיים חדשה ונקייה ללא נושים וחובות כספיים. בהשוואה להליכים אחרים הליך פשיטת הרגל אמנם הינו הליך ממושך, ארוך ולעיתים לא פשוט עבור חייבים אך בהתחשב במצב הכלכלי המורכב של החייב נראה כי מומלץ לו לפתוח בהליך זה.

 

טיפול משפטי מקצועי על ידי עורך דין

כאשר חייב מגיש בקשה לפשיטת רגל עליו לזכור כי במסגרת ההליך עצמו עליו יהיה להגיש דוחות לממונה וכן לעקוב אחרי הטיפול בתיק לאורך כל הדרך עד לסיום ההליך עצמו. ליווי במהלך ההליך המשפטי כרוך גם בהתייצבות בבית המשפט וייצוג החייב בפני הערכאה המשפטית הרלוונטית. עורך דין פשיטת רגל מקצועי אשר מתמחה בדיני חדלות פירעון יוכל לסייע לחייב לצלוח את ההליך ללא קושי וכל לכוונו במידת הצורך על מנת שאכן בסופו של דבר יוכל לקבל את צו ההפטר כמתוכנן.

מעבר לסיוע המשפטי המקצועי של עורך הדין, עורך הדין יוכל אף ללוות את החייב בכל ביצוע הפעולות הטכניות הכרוכות בהליך עצמו כגון הגשת דוחות לממונה וכן לסייע לו בהגשת בקשות אשר יזדקק להן במסגרת ההליך עצמו. אין ספק כי טיפול של בקשה לפשיטת רגל על ידי עורך דין המתמחה בדיני חדלות פירעון יכול לסייע באופן ניכר לחייבים לסיים את ההליך באופן הטוב ביותר.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן