ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

האם כדאי לפשוט רגל – יתרונות מול חסרונות

שאלה כבדת משקל אשר עולה לא אחת כאשר נקלעים לחובות היא האם כדאי לפשוט רגל ולמחוק את החובות או שמה ניתן באמצעות דרכים אחרות להגיע להסדר חובות עם הנושים ובכך למעשה להיחלץ מהבעיה המשפטית אשר נקלענו אליה. ראשית, נציין ונאמר כי אכן להליך פשיטת רגל יתרונות וחסרונות כפי שקיים בכל הליך משפטי אחר.

האם כדאי לפשוט רגל - עו"ד עדי עקראוי ושות'

יחד עם זאת, כפי שנראה במאמר זה, הליך פשיטת הרגל הוא למעשה הדרך הבלעדית הקיימת לחייב אשר נקלע לחובות כספים ומעוניין לצאת לדרך חיים חדשה.

בהתאם לחובר החדש, חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי תשע”ח – 2018 (להלן: “החוק”), חייב אשר יפעל בהתאם להוראות החוק והגורמים הממונים על ההליך כולו יוכל לקבל בסופו של יום צו הפטר ולפתוח דף חדש בחייו. למרבה הצער, עדין לא קיים פתרון קסם המאפשר להימנע מצבירת חובות, הליכי פשיטת רגל נשמעים כדבר סטיגמתי ומפחיד אך האמת היא כי בדרך כלל, חייבים אשר פתחו בהליכי חדלות פירעון וסיימו אותו בהצלחה הצליחו לשקם את עצמם ופתחו דף חדש בחייהם.

איך הליך פשיטת רגל עובד ומהם הדברים הכרוכים בו

מרוץ החיים והחינוך לצרכנות מוגברת מביאים לא אחת משפחות רבות ובעלי עסקים לצבירת חובות אשר בסופו של יום אינם מסוגלים לפרוע אותם. פעמים רבות חובות אלו טרם קרמו עור וגידים של ממש אך לא מן הנמנע כי בקרוב מאוד בעל העסק לא יוכל להמשיך את פעילותו התקינה ויצטרך להתמודד עם נושים רבים אשר יצבאו על דלתו. חייבים אלו יכולים להיות כאלה שנפתחו לחובתם תיקים במערכת הוצאה לפועל וכאלה אשר בקרוב מאוד אם לא ינקטו בהליך כלשהו יפתחו להם תיקים כאלה.

חייבים אלו בין אם הם חייבים פרטיים או חברה בע”מ, יכולים לפתוח בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי ולאחר מכן בסופו של יום לזכות בצו הפטר אשר ימחק להם את החובות שעמדו להם ערב הגשת הבקשה ופתיחת ההליך. הגשת הבקשה לחדלות פירעון פשיטת רגל תוגש לממונה על הליכי חדלות פירעון אשר לאחר שיבחן אותה יחליט ויקבע אם יש מקום להורות על מתן צו לפתיחת הליכים. צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון הינו למעשה הירייה הראשונה בהליך כולו.

קראו גם על – עיכוב הליכים בפשיטת רגל.

עם מתן צו לפתיחת הליכים ע”י הממונה, תוכן לחייב תוכנית שיקום ויינתן לו צו תשלומים. בהתאם לצו תשלומים זה יהיה עליו לפרוע את החובות שצבר. בנקודה זו ראוי לשים לב כי גם פירעון החוב אינו אומר כי על החייב להשיב את מלוא החובות שצבר שכן מן הסתם יהיה זה תשלום שאינו יכול לעמוד בו. צו תשלומים בפשיטת רגל, הוא צו הבודק את יכולתו הכלכלית של החייב בהתאם להכנסותיו והוצאותיו ולאחר מכן נקבע צו התשלומים.

היה והחייב יעמוד בכל תוכנית התשלומים שהוכנה עבורו וישתף פעולה באופן מלא עם הממונה על הליכי חדלות פירעון יוכרז בסופו של דבר ע”י בית המשפט פושט רגל ולאחר מכן יינתן לו צו הפטר. צו ההפטר יעניק לחייב הגנה מלאה מפני כל החובות שצבר ערב הגשת הבקשה כך שבמילים פשוטות בפשיטת רגל בהחלט ניתן להביא למחיקת חובות. ניתן לקרוא בהרחבה על – פשיטת רגל הפטר.

 

הקשיים הצפויים לחייב אשר יפתח בהליכי חדלות פירעון, האם זה שווה את זה?

שאלה מרכזית אשר עולה מיד עם האפשרות לפתוח בהליכי פשיטת רגל היא למה החייב צפוי במהלך ההליך כולו ומאלו קשיים הוא עלול לסבול. יש לציין כי אמנם הליך פשיטת רגל נועד למחוק חובות ובהחלט הינו הליך ראוי אשר יש לשקול אותו בכובד ראש כאשר מעוניינים לפתוח דך חדש בחיים אך יחד עם זאת ישנם קשיים אשר החייב ומשפחתו צפויים לעבור במהלך ההליך. בין הקשיים הבולטים ניתן למצוא את הדברים הבאים:

כינוס נכסים –

לאחר פתיחת הליכי חדלות פירעון יינתן צו כינוס נכסי החייב אשר במסגרתו יכונסו וירוכזו כל נכסי החייב וימכרו לצורך סילוק החובות שצבר. המדובר בפעולה קשה מנשוא לחייבים רבים בפרט לאלו המחזיקים רכוש ונכסים. יחד עם זאת, יש לזכור כי כאשר סך החובות שנצברו עצום וגדול זוהי למעשה הדרך היחידה בה ניתן לפתוח דף חדש ולהתחיל בחיים חדשים.

שיתוף פעולה מלא

על החייב לשתף פעולה באופן מלא עם כל הגורמים הרלוונטיים המטפלים בבקשה לרבות עורכי דין מטעמו, הממונה על הליכי חדלות פירעון וכו’.

שיתוף פעולה מלא - עו"ד עדי עקראוי ושות'

לחייב אסור באיסור מוחלט לנצל את ההליך המשפטי לרעה או להשתמש בו שלא בתום לב. פעולות אלו עלולות לחבל בהליך כולו ולהביא להפסקת ההליכים.

צו עיכוב יציאה מהארץ –

לאחר ההכרזה על החייב כפושט רגל, יינתן בגינו צו עיכוב יציאה מהארץ ובמהלך ההליך כולו לא יוכל לעזוב את תחום שטח מדינת ישראל אלא באישור מיוחד של בית המשפט ומסיבות אשר יצדיקו את זה.

הגבלת חשבון בנק –

חייב אשר יפתח בהליכי פשיטת רגל חשבון הבנק שלו יוכרז כחשבון מוגבל והוא לא יוכל למשוך שיקים מחשבון זה. כמו כן, לא יוכל החייב להחזיק בכרטיס אשראי ולעשות בו שימוש. מוזמנים לקרוא – ניהול חשבון בנק במהלך פשיטת רגל.

הגבלה מלהקים חברה –

חייב אשר נמצא בהליכי פשיטת רגל לא יוכל להקים חברה או לייסד תאגיד.

כפי שנראה בפסקה הבאה, לשאלה האם כדאי לפשוט רגל אין תשובה חד משמעית. מחד, על הכף מונחת האפשרות למחיקת חובות באופן מלא אם ובמידה שהחייב ימלא באופן מלא את כל הוראות ההליך ומאידך הוא צפוי להגבלות וסנקציות כאשר הכואבת במיוחד היא כינוס נכסיו.

מוזמנים לקרוא גם את המאמר – מה זה פשיטת רגל וגם – פשיטת רגל קורונה.

לשאלה האם פשיטת רגל זהו הפתרון הראוי והמשתלם לחייב גורמים משתנים אשר יש לשקול בטרם כניסה לפשיטת רגל

כפי שצוין קודם לכן, לחייב המעוניין לפתוח בהליך פשיטת רגל קיימת לא מעט תחנות אשר עליו לעבור בהן עד לסיום ההליך וקבלת צו הפטר. תחנות אלו טומנות בחובן לא מעט קשיים אשר על החייב לספוג ולהבין כי בסופו של דבר המטרה המרכזית היא להחזירו חזרה לדרך המלך ללא חובות כספיים וללא נושים אשר יהרסו את חייו.

היתרון הגדול בפשיטת רגל

הוא שניתן באמצעות ההליך המשפטי אשר שם את שיקום החייב כערך עליון להביא בסופו של יום למחיקת כל החובות שנצברו לרבות אלו הקיימים בהוצאה לפועל. אין ספק כי חייב אשר צבר חובות כספיים עצומים בהחלט יהיה מעוניין למחוק את החובות הללו ולצאת לדרך חיים חדשה.

מצד שני, החיסרון הקיים בהליך משפטי זה

הוא הוא הדרך הארוכה אשר על החייב לעבור עד לקבלת צו ההפטר ומחיקת החובות. במהלך כל דרך זו, על החייב לפעול בהתאם לכללים אשר יקבעו בעניינו ולא להפר את הוראות בית המשפט או הגורמים הרלוונטיים האחרים. כמו כן, על החייב יהיה לשקף באופן מלא את מלוא נכסיו ורכושו ולאפשר לממונה לרכזם לצורך פירעון החובות. חייב אשר לו נכסים רבים בהחלט צריך לשקול האם פשיטת רגל זהו ההליך המשפטי הראוי והנכון עבורו למחיקת החובות או שמה ישנו הליך משפטי אחר אשר אפשר באמצעותו לסיים את ענייניו המשפטיים.

התשובה לשאלה כדאיות הליך פשיטת רגל למעשה נעוצה בנסיבותיו האישיות של החייב. חייב אשר ידו משגת לפרוע את החובות באופן אחר מהליך פשיטת רגל בהחלט שווה לו לשקול אפשרות משפטית אחרת למחיקת החובות כגון הסדר חובות. חייב אשר אין ידו משגת למחיקת החובות הרי שאיזה פתרון משפטי אחר קיים לו?

חייב זה בהחלט כדאי לו לפתוח בהליך פשיטת רגל כאשר בסיומו יוכל ליהנות מהפטור שהעניק לו המחוקק ומחיקת החובות. יש לשים לב כי לצורך קבלת ייעוץ משפטי מתאים וראוי יש להיוועץ עם עו”ד המתמחה בדיני חדלות פירעון ושיקום כלכלי על מנת שניתן יהיה להבין את מלוא האפשרויות העומדות לחייב.

 

תפקידו של עורך דין בהליך פשיטת רגל ומחיקת חובות והאופן בו הוא יכול לסייע לחייב

מעבר למתן תושבה קונקרטית בהתאם לנסיבותיו של החייב לשאלה האם כדאי לפשוט רגל הרי שעורך דין המתמחה בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי יוכל ללוות את החייב עד לקבלת צו ההפטר ולוודא כי אכן החייב פועל בהתאם להוראות החוק וצולח את ההליך באופן הטוב ביותר. עורך דין פשיטת רגל יוכל אף להמליץ לחייב על דרך משפטית חילופית למחיקת החובות ככל ונסיבותיו אינן מצדיקות פשיטת רגל.

יש לזכור כי קיימות לא מעט דרכים למחיקת החובות כאשר פשיטת רגל היא אחת מהן. כאשר מעוניינים לפתוח בהליך של מחיקת חובות, יש לשקול את מלוא האפשרויות הקיימות ורק לאחר מכן לקבל את ההחלטה הכונה והמתאימה בנסיבות העניין. לאחר שתבחר הדרך הראויה למחיקת החובות, יוכל עורך הדין לסייע לחייב לצלוח את ההליך המשפטי עד תומו ולצאת לדרך חיים חדשה.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן