ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

הגבלות על פושט רגל – מהם ההגבלות אשר יוטלו על החייב

הגבלות על פושט רגל, מהם ההגבלות אשר מוטלות על החייב כל זאת במאמר זה.

הליכי פשיטת רגל הם אחד מהאפשרויות העומדות לחייב אשר צבר לחובתו חובות כספיים או תיקים בלשכות הוצאה לפועל השונות לפירעון החוב. קיימת נטייה לחשוב כי הליך פשיטת רגל הינו הליך קל המביא בהכרח למחיקת החובות ויציאה לחיים חדשים.

הגבלות על פושט רגל - עו"ד עדי עקראוי ושות'

האמת היא, כי הליך פשיטת הרגל הינו מסע מפרך וארוך של החייב ובני משפחתו  בדרך למחיקת החובות. במסגרת הליך זה, יצטרך החייב לשתף פעולה עם גורמים שונים המעורבים בטיפול בבקשה וכי עד הכרזתו כפושט רגל, יצטרך לעבור פרק זמן לא קצר. כמו כן, הגבלות על פושט רגל במסגרת ההליך אינן קלות ופשוטות וכפי שנראה בהמשך המאמר, מדובר בפעולות אשר מצרות את צעדיו ושגרת חייו של החייב ובני משפחתו. להרחבה קרא גם מאמר – מעמד בן זוג בפשיטת רגל.

חשוב לזכור כי הליך פשיטת רגל הינו הליך משפטי לכל דבר ועניין הכרוך בהגשת מסמכים לבית המשפט ולממונה. ישנה חשיבות רבה להצגת מצבו הכלכלי והאישי של החייב כפי שהוא והכוונה מקצועית ומשפטית.

יעוץ משפטי נכון ומדויק בהחלט יכול להיות עבור פושט הרגל גלגל הצלה מציל ומשקם. כפי שנראה מיד, במסגרת הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי יוטלו על החייב הגבלות שונות אשר תעמודנה בתוקף עד עד לאחר מתן צו הפטר. רוצה לדעת מה פירוש פושט רגל כנס למאמר – פושט רגל פירוש.

 

מהי פשיטת רגל על קצה המזלג

בעקבות הרפורמה שנערכה בשנת 2018, נחקק חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי אשר החליף את פקודת פשיטת הרגל הישנה והמוכרת. כשמו של החוק כן הוא, דהיינו שיקום החייב והחזרתו למעגל התעסוקה והחיים התקינים. בשונה מהפקודה הישנה, זמני הטיפול בבקשות לחדלות פירעון התקצרו משמעותית והאינטרס המרכזי הניתן בהליך הוא על שיקום החייב.

כאשר חייב או חברה בע”מ אינם מצליחים לפרוע את החובות שצברו או כאשר תאריך פירעון החובות עומד להגיע אך אין ביכולתם לפרוע אותם, ניתן לפתוח בהליכי חדלות פירעון. את הבקשה לחדלות פירעון יש להגיש לערכאה המשפטית המוסמכת לדון בבקשה בהתאם לשווי החוב וזהות המבקש.

עם פתיחת הבקשה, יינתן על ידי בית המשפט צו כינוס נכסים וימונה לחייב נאמן. נכסיו של החייב יועברו לקופת הכינוס והנאמן יפרע באמצעותם את החובות שצבר. בד בבד, תוכן לחייב תוכנית פירעון אשר יהיה עליו לעמוד בה ולהעביר לקופת הכינוס את תשלום פשיטת רגל החודשיים שנקבעו בעניינו. קיימת חשיבות רבה בעמידה בתוכנית הפירעון ובשיתוף פעולה הדוק עם הגורמים הרלוונטיים בהליך.

עם קיומו של הדיון בפני המותב המשפטי בבקשה, יוכרז על החייב כפשוט רגל ויוטלו עליו הגבלות כפי שנפרט בהמשך. במקרים מסוימים בית המשפט רשאי ליתן לחייב צו הפטר לאלתר כך שבמקרה כזה לא תחולנה ההגבלות. למידע נוסף אודות פשיטת רגל הינכם מוזמנים לחפש באתר האינטרנט שלנו. כל המידע באתר של משרדנו נכתב על ידי עורכי דין הבקיאים בדיני חדלות פירעון. להרחבה מוזמנים לקרוא מאמר – האם כדאי לפשוט רגל.

 

אילו הגבלות ניתן להטיל על פושט רגל בהליך חדלות פירעון

כפי שמיד נראה, קיימת רשימה לא קטנה של הגבלות אשר ניתן להטיל על החייב במסגרת הליכי חדלות פירעון. חייב הנמצא בפשיטת רגל, צריך לזכור כי מדובר בחלק בלתי נפרד מההליך אשר במצבים מסוימים כפי שנפרט בהמשך ניתן לבקש להסיר את ההגבלות או לצמצמן למינימום הנדרש. רשימת הגבלות על פושט רגל אשר ניתן להטיל עליו עם ההרזה על פשיטת רגל היא כדלקמן:

 

  • הגבלה על חשבון בנק – חייב אשר הוכרז כפושט רגל חשבון הבנק שלו יוגדר כחשבון מוגבל. המשמעות של חשבון מוגבל היא כי החייב לא יוכל למשוך שיקים מהחשבון וכל שיק אשר ימשך מחשבון זה לא יכובד על ידי הבנק. כך גם בעניין של משכנתאות, מוזמנים לקרוא – פשיטת רגל ומשכנתא.
  • הגבלה על שימוש בכרטיסי אשראי – במסגרת הליכי חדלות פירעון, לא יוכל החייב להשתמש בכרטיס אשראי אלא אם קיבל אישור מיוחד לכך מטעם הנאמן בתיקו. המדובר בהגבלה של ממש כאשר כרטיס אשראי הפך להיות אמצעי תשלום נפוץ בידי כל אחד.
  • הגבלה על מעורבות ביסוד תאגיד – הגבלה זו חלה גם על מעורבותו של החייב בצורה ישירה  (בעל עניין) או עקיפה בניהול תאגיד או בהקמתו.
  • עיכוב יציאה מהארץ – השופט הדן בבקשה או רשם בהוצאה לפועל, רשאים להטיל על החייב צו עיכוב יציאה מהארץ. המשמעות של צו זה שעד להסרתו לא יוכל החייב לעזוב את שטח המדינה אלא אם ניתן לו היתר מיוחד לכך. רוצה לדעת איך להסיר את ההגבלה קרא – ביטול עיכוב יציאה מהארץ לפושט רגל.

 

הגבלות על החייב בהליך של פשיטת רגל - עו"ד עדי עקראוי ושות'

הרעיון העומד מאחורי הטלת הגבלות אלו

אין ספק כי מטרתו של חוק חדלות פירעון היא לשקם את החייב ולסייע לו לפתוח דף חדש בחייו. שיקומו של החייב הוגדר אף כאינטרס על במסגרת הליכים אלו והוא עולה וגובר על אינטרס הנושים. יחד עם זאת, פירעון החוב והירתמות החייב להליך מתוך הבנה להשלכות מעשיו הם אף חלק בלתי נפרד ממנו.

הטלת הגבלות על החייב יעודדו אותו וידרבנו אותו להירתם להליך ולסייע לאלו המסייעים לו לשקם את עצמו ולצאת לדרך חיים חדשה. סיבה נוספת להטלת ההגבלות היא לא לאפשר לחייב ליצור חובות חדשים ונושים נוספים עד אשר יבין כיצד להתנהל בצורה כלכלית אחראית ואת ההשלכות למעשיו. אין ספק כי מדובר בהגבלות הפוגעות בזכויותיו של החייב ובחופש התנועה שלו אך בשקלול כל הדברים נראה כי זהו האיזון העדין שערך המחוקק בין האינטרסים השונים.

 

מתי יפוג תוקפן של ההגבלות

ההגבלות אשר הוטלו על החייב במסגרת ההליך תמשכנה לעמוד ולהתקיים עד אשר יתרחש אחד מהדברים הבאים:

  • החייב קיבל צו הפטר – צו הפטר מקנה לחייב אישור סופי וחלוט למחיקת החובות שעמדו לו ערב הגשת הבקשה. כאשר ניתן לחייב צו הפטר יוסרו ההגבלות שהוטלו עליו.
  • בוטלו הליכי חדלות פירעון – ביטול ההליכים יכול לנבוע ממספר סיבות כגון העדר שיתוף פעולה של החייב עם הגורמים הרלוונטיים או פירעון החוב.
  • בוטל צו הכינוס – כפי שצוין קודם לכן, עם פתיחת ההליכים יינתן צו כינוס לנכסיו של החייב. כאשר צו הכינוס מתבטל יבוטלו אף ההגבלות אשר תוטלנה עליו.
  • בית המשפט החליט על ביטולן של ההגבלות– בית המשפט רשאי להורות על מתן צו לביטול ההגבלות חלקן או כולן אם מצא לנכון לעשות כן ומסיבות מיוחדות. בית המשפט רשאי אף להורות על ביטולן של ההגבלות אם נחתם הסדר לפירעון החוב בין החייב לנושים.

 

הקלות בעקבות משבר הקורונה

משבר הקורונה אשר פקד את העולם בהפתעה גמורה הביא ללא מעט שינוים בדברים שהיינו רגילים אליהם עד כה. בעקבות הסגרים הממושכים, חייבים רבים לא יכלו להגיע לבנקים השונים ולהפקיד את כספי התשלומים החודשיים שנקבעו להם. כמו כן, לא יכלו למצוא מקום עבודה ראוי ונתמכו כלכלית על ידי קצבאות של ביטוח לאומי ומענקים שונים.

בעקבות משבר זה, הודיע הנאמן על שורה של הקלות לחייבים הנמצאים במסגרת הליכי חדלות פירעון. כך למשל, כספים אשר קיבל חייב בגין דמי אבטלה או בגין מענק סיוע לכל אזרח לא יכללו בקופת הכינוס. כמו כן, ניתנה דחייה לתשלומי הכספים המופקדים לקופת הכינוס וניתנה הוראה לבנקים להנפיק באופן מידי לחייב כרטיס חיוב אף ללא אישור הנאמן.

 

מדוע עורך דין יוכל לסייע לחייב אשר הוטלו עליו הגבלות בהליך פשיטת רגל

הגבלות על פושט רגל הן אחד הדברים הכואבים ביותר שיש ועלולים להביא לפגיעה של ממש בשגרת החיים. תפקידו של עורך דין פשיטת רגל מנוסה ומקצועי הוא לצמצם למינימום שניתן את ההגבלות הללו ולפעול לשמירה על שגרת חייו של החייב ובני משפחתו.

כך למשל, חייב אשר הוטלה עליו הגבלה מלהחזיק בכרטיס אשראי ניתן באמצעות משא ומתן יעיל וישיר לאפשר לו להחזיק כרטיס שכזה לאחר שהוכיח כי עמד בחלק מתוכנית הפירעון. כמו כן, ניתן בכל שלב לפנות לבית המשפט ולבקש ממנו להסיר הגבלה כזו או אחרת מהחייב מנימוקים אשר יוצגו בפניו.

הליך פשיטת רגל הינו הליך משפטי לכל דבר ועניין הדורש יד מכוונת וסיוע מקצועי. הגבלות על פושט רגל הן חלק קטן מהליך גדול אשר נועד לסייע לחייב ולהביא לשיקומו. במידה ונקלעת להליכי חדלות פירעון השאר לנו הודעה ואנו נשוב אליך בהקדם. מוזמנים לקרוא בהרחבה על – פשיטת רגל הגבלות.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן