ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

ההשלכות של פשיטת רגל – מה צפוי לי?

איך אפשר שלא לדון בהשלכות של פשיטת רגל כאשר שוקלים לפתוח בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי. כמו כל הליך משפטי, גם הליך פשיטת רגל טומן בחובו דבש ועוקץ וחשוב להבין את כל המשמעויות הטמונות בו. לא אחת בשל תיקים אשר נפתחו בלשכת הוצאה לפועל או בשל חובות עצומים שנצברו, יכול הליך פשיטת הרגל להוות פתרון הולם והתחלה חדשה.

ההשלכות של פשיטת רגל - עו"ד עדי עקראוי ושות'

כפי שנראה במאמר זה, בשקלול כל הנסיבות המתקיימות נראה כי להליך פשיטת רגל יתרון עצום על פני יתר ההליכים המשפטיים למחיקת חובות בכך שלאחר סיום ההליך, יוכל החייב לקבל צו הפטר ולפתוח דף חדש בחייו. ההשלכות של פשיטת רגל אמנם קיימות אך בסופו של דבר הן הדבר המינורי בהליך כולו ביחס לתוצאה שהחייב מקבל והיא מחיקת החובות.

מומלץ להיוועץ עם עו”ד הבקיא בדיני חדלות פירעון ושיקום כלכלי על מנת שניתן יהיה להבין באופן מלא את ההשלכות הקיימות להליך פשיטת רגל חדלות פירעון. מוזמנים לקרוא – אישור לבקשת פשיטת רגל.

 

היתרונות הקיימם בהליך פשיטת רגל – שיקום החייב הוא ערך עליון בהליך כולו

עיון קצר בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי תשע”ח – 2018 מעלה כי כבר בראשית החוק שם המחוקק את אינטרס שיקום החייב בראש סדר העדיפות בהליך המשפטי כולו. שיקום החייב הוגדר במסגרת החוק כאינטרס על אשר פעמים רבות דוחק את יתר האינטרסים האחרים המתקיימים בהליך. ההבנה כי שיקום החייב הוגדר על ידי המחוקק כערך עליון יכולה לרמז על היתרון העצום הקיים בהליך משפטי זה כאמצעי למחיקת חובות ופתיחת דף חדש.

אם נבחן את הליך חדלות פירעון ונתבונן בו, אנו נבחין במספר יתרונות עצומים אשר ללא ספק יסייעו לחייב להתחיל בדרך חיים חדשה עם קבלת צו ההפטר. בין יתרונות אלו ניתן למצוא את הדברים הבאים:

  • מחיקת החובות ויציאה לדרך חיים חדשה. לאחר קבלת צו ההפטר והכרזה על החייב כפושט רגל, יוכל החייב לפתוח דף חדש בחייו ללא חובות ונושים. החייב יהיה מוגן מפני כל חוב שעמד לו ערב הגשת הבקשה ולא ניתן יהיה לתבוע אותו בגין חובות אלו.
  • הקפאת כל הליכי הגבייה שננקטו כנגד החייב. כאשר נפתחים כנגד החייב תיקי גבייה בהוצאה לפועל, מערכת ההוצאה לפועל מטילה עליו סנקציות שונות כגון עיקולים על שכר עבודה, הגבלה על רישיון נהיגה וכו’. אין ספק כי מדובר בצעדים אשר אינם מיטביים עם החייב והוא עלול למצוא עצמו תחת מתקפה של ממש. עם מתן צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון, יוקפאו כל הליכי הגבייה שננקטו כנגד החייב והוא יוכל סוף סוף להשתחרר מעול ההגבלות שהוטלו עליו.
  • פירעון החובות במסגרת תוכנית פירעון בהתאם ליכולתו של החייב. אמנם, הליך פשיטת רגל נועד למחוק את החובות שצבר החייב במהלך חייב אך יחד עם זאת, חלק מהליך השיקום הוא השבת החובות האבודים. כמו כן, השבת החובות אינו אומר כי על החייב יהיה להשיב את החובות במלואם כפי שצבר אלא במסגרת תוכנית פירעון אשר החייב יפרע אותה לתשלומים לפי יכולתו.

ניתן גם לקרוא מאמר – מה זה פשיטת רגל וגם מאמר – פשיטת רגל הפטר.

בכל דבש יש גם עוקץ – האם בכל זאת מומלץ חייב לפתוח בהליך פשיטת רגל כאשר צבר חובות

חשוב לדעת כי יחד עם היתרונות העצומים הקיימים בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי פשיטות רגל, עלולות להסב לחייב לא מעט קשיים ואף לפגוע בו ובבני משפחתו. כפי שנראה בהמשך, בשקלול כל הנסיבות המתקיימות הרי שהיתרונות של ההליך המשפטי גוברות על החסרונות אך חשוב להכיר גם את אלו לרבות ההשלכות של פשיטת רגל.

  • הליך ארוך וממושך בו החייב מוכרח לשתף פעולה עם הגורמים הרלוונטיים. בפשיטת רגל ישנם לא מעט גורמים המעורבים בהליך המשפטי כגון הממונה על הליכי חדלות פירעון, עורכי דין שונים, בית המשפט וכו’.

על החייב לעמוד במסגרת התוכנית ככתבה וכלשונה ללא הפרות וללא ביטולים. המדובר בתהליך ארוך וממושך היכול לארוך חודשים ארוכים. במידה והחייב לא עומד בתוכנית אז ההליך בסיכון ואתם מוזמנים לקרוא מאמא – ביטול צו כינוס ופשיטת רגל.

  • כינוס נכסי החייב. עם מתן צו פתיחת הליכים, יינתן צו כינוס לנכסי החייב במסגרתו ירוכזו ויכונסו כל נכסי החייב וימכרו לצורך סילוק החובות. כינוס נכסים הוא אחד מהפעולות הבסיסיות הקיימות בהליך ונועד לפרוע את החובות הקיימים לו.

ישנם חייבים המחזיקים ברכוש רב ונכסים רבים וכאשר נקלעים לחובות עלולים הם לאבד את מלוא רכושם חייבים אלו צריכים לשקול בכובד ראש האם מומלץ להם לפתוח בהליך פשיטת רגל או שמא הליך משפטי אחר הוא המומלץ להם.

  • עיכוב יציאה מהארץ. במסגרת הליך פשיטת רגל, לא יוכל החייב לעזוב את תחום שטח מדינת ישראל אלא באישור בית המשפט בלבד. יציאה מחוץ לגבולות המדינה במסגרת הליך פשיטת רגל יכולה להיות רק כאשר נסיבות העניין מאפשרות כגון מחלה, טיפול רפואי וכו’.
  • הגבלה על חשבון בנק. חייב הנמצא בהליכי חדלות פירעון פשיטת רגל לא יוכל למשוך שיקים מחשבון הבנק שלו וכן שיקים אשר ימשוך לא יכובדו על ידי הבנק. אמנם הגבלה זו אינה נראית כהגבלה חשובה אך יש לזכור כי בעידן של ימנו כאשר מרבית התשלומים נעשים באמצעי אשראי לשימוש בשיקים וכרטיס אשראי משמעות רבה וחשובה. מוזמנים לקרוא מאמר מקיף בנושא – ניהול חשבון בנק במהלך פשיטת רגל. בכל מקרה כדאי לכם לקרוא את המאמר שהכנו עבורכם ועוסק ביתרונות והחסרונות – האם כדאי לפשוט רגל.

 

אם כן, מהן ההשלכות בסופו של הליך חדלות פירעון על החייב וכיצד דבר זה ישפיע עליו

לפשיטת רגל מעבר להשלכות המיידיות במסגרת ההליך כפי שפורט לעייל, השלכות משניות על החייב. חייב אשר הוכרז כפשט רגל פרטיו יופיע במערכת BDI לתקופה של 3 שנים וכן הוא לא יוכל ליטול הלוואה או לקחת משכנתא.

המשמעות של מערכת BDI היא להתריע בפני גורמים פיננסים אחרים כגון בנקים שונים על החייב כחייב אשר נקלע להליכי חדלות פירעון.

ההשלכות של הליך חדלות פירעון על החייב - עו"ד עדי עקראוי ושות'

יש לזכור כי לאחר 3 שנים ומשלא צבר החייב לחובתו חובות כספיים נוספים, יורד דירוג זה ממערכת BDI והוא יוכל להתנהל ככל יתר האזרחים הנורמטיביים.

גם בתקופת דירוגו של החייב במערכת BDI, עדין במקרים מסוימים ניתן יהיה לפנות לבנק בבקשה לנטילת הלוואה או משכנתא בהתאם לתנאים שיקבעו.

 

המשמעות של ההגבלות על החייב מינוריות ביחס לתוצאה אשר הוא מקבל בסופו של תהליך

ההשלכות של פשיטת רגל כפי שתוארו לעייל בהרחבה במאמר זה אמנם קשות ואין להקל בהן ראש. יחד עם זאת, אם וכאשר נניח על המו זנאיים את השלכות אלו ביחס לתוצאה אשר מקבל החייב בסיום ההליך דהיינו מחיקת החובות, הרי שמדובר בהשלכות מינוריות אשר ללא ספק אין בהן כדי להשפיע על ההליך כולו.

לדוגמה, דירוגו של החייב במערכת BDI לתקופה של 3 שנים אין בה כדי להכריע את הכף בשאלת פתיחת הליך חדלות פירעון. השאלה המרכזית היא בהליך המשפטי היא יותר בכיוון של כינוס נכסי החייב ומכירתם לצורך סילוק החובות. חייב אשר לו נכסים רבים בהחלט זקוק לסיוע משפטי על ידי עורך דין המתמחה בדיני חדלות פירעון ושיקום כלכלי על מנת שזה ימליץ לו על האופן הטוב ביותר בו עליו לפעול.

בבחינת הדבש והעוקץ בהליך חדלות פירעון, נראה כי ללא ספק גובר הדבש על העוקץ וגם במחיר של הגבלות וסנקציות הדרך הטובה ביותר ומומלצת לחייב אשר נקלע לחובות היא לפתוח בהליכי חדלות פירעון ולצאת לדרך חיים חדשה. מוזמנים לקרוא בהרחבה על – פשיטת רגל הגבלות.

 

עורך דין המתמחה בדיני חדלות פירעון הוא הכתובת לחייב אשר נקלע לחובות כספיים ומעוניין לצאת לדרך חיים חדשה

לשאלת ההשלכות של פשיטת רגל על חייב יכולות להיות משמעויות רבות. כפי שראינו במאמר זה, חייב אשר יפתח בהליך פשיטת רגל צפוי להגבלות וסנקציות שונות אשר עלולות להגביל ולהצר את צעדיו. יחד עם זאת, חייב אשר מעוניין לפתוח דף חדש בחייו מוכרח לזכור כי הליך פשיטת רגל חדלות פירעון הוא האפשרות היחידה שלו לסיים את בעיותיו המשפטיות באופן מרבי ללא הותרת זנבות.

הליך חדלות פירעון הינו הליך משפטי ארוך ומורכב הדורש ידע והכרת החוק והפסיקה. חייב המעוניין לפתוח בהליך חדלות פירעון יידרש לאורך רוח ועמידה ביעדים אשר הציב לו בית המשפט וכן הממונה על הליכי חדלות פירעון. עורך דין פשיטת רגל ושיקום כלכלי יוכל לסייע לחייב לצלוח את ההליך המשפטי באופן המוצלח ביותר ולהגדיל את סיכוייו באופן משמעותי לקבל צו הפטר בסיום ההליך.

עורך הדין המטפל בבקשה ילווה אף את החייב לאורך כל הדרך ויוודא כי ההליך מתבצע על הצד הטוב ביותר ללא עיכובים וקשיים. ההמלצה היא כי בטרם יינקט ההליך המשפטי יפנה החייב לייעוץ מקצועי של עורך דין מומחה לפשיטת רגל על מנת שיוכל לקבל ולהבין את מלוא האפשרויות העומדות בפניו בטרם יחלט על צעד כלשהו.

משרדנו עוסק ומתמחה בדיני חדלות פירעון ושיקום כלכלי ובידיו הכלים המשפטיים הנכונים לסייע לחייבים לשקם עצמם ולמחוק חובות. נקלעתם להליכי חדלות פירעון? אל תתמודדו עם זה לבד! השאירו לנו הודעה ואנו נדאג לשוב אליכם בהקדם. מוזמנים גם לקרוא מאמר – האם בפשיטת רגל לוקחים את הבית.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן