ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

הכרזה על פשיטת רגל – ומשמעותה!

הליך חדלות פירעון הוא הליך משפטי ארוך וממושך הכולל בתוכו מספר תחנות עד אשר החייב מקבל את צו ההפטר ויוצא לדרך חיים חדשה. הכרזה על פשיטת רגל היא למעשה תחנה אחת מתוך מספר תחנות במסגרת הליך פשיטת הרגל אך מהווה אבן יסוד ונקודת מפנה.

הכרזה על פשיטת רגל - עו"ד עדי עקראוי

כפי שנראה מיד, לאחר ההכרזה על החייב כפושט רגל, נכסי החייב עוברים לרשותו של הנאמן אשר יפעל למוכרם ובאמצעות הכספים שיתקבלו לסלק את החובות שצבר. בפשיטת רגל על החייב לנהוג בתום לב ולאט להסתיר דבר. הסתרת נכסים או הנהגות חסרת תום לב עלולה להביא לסיום ההליך ותעמיד את החייב בפני סכנת ביטול פשיטת הרגל.

 

מתי תתקיים הכרזת פשיטת רגל

חייב אשר פתח בהליכי פשיטת רגל וניתן לגביו צו כינוס נכסים יוכל לבקש מבית המשפט שיכריזו עליו כפושט רגל. הכרזה על חייב כפושט רגל נעשית במסגרת דיון משפטי אשר מתקיים בפני הערכאה המשפטית הרלוונטית אשר לאחריו יקבע אם החייב רשאי לפתוח בהליכים אלו.

דיון בבית המשפט בהכראזה על החייב כפושט רגל יתקיים לאחר שהחייב עמד במסגרת כל התוכניות אשר נקבעו בעניינו במסגרת הליכי חדלות פירעון שפתח ושילם את התשלום החודשי אשר נקבע בעניינו מידי חודש בחודשו. לבית המשפט סמכות לא לקבל את הבקשה אם נוכח לדעת כי החייב פעל ממניעים לא כשרים או ביצע מעשים הנוגדים את חובתו במסגרת ההליך המשפטי.

 

הנפקות של ההכרזה על החייב כפושט רגל

עם ההכרזה על פשיטת רגל, יעברו כל נכסי החייב לידי הנאמן אשר ימונו לו על ידי בית המשפט ובמסגרת כינוס הנכסים ימכרו נכסי החייב ובגין הכספים אשר יתקבלו בגינם יחולקו בדין קדימה לצורך סילוק החובות.

פושט הרגל אשר יעמוד בכל ההוראות אשר נקבעו עבורו יוכל ליהנות מההכרזה על פשיטת הרגל אשר תקדמו צעד נוסף אל עבר צו הפטר אשר ימחק לו את החובות ויסייע לו לצאת לדרך חיים חדשה נטולת נושים וכאבי ראש. לפשיטת רגל כפי שנראה מיד, השלכות מידיות על החייב אשר תשפענה באופן מידי על המשך דרכו.

ההגבלות אשר תוטלנה על חייב שהוכרז כפושט רגל

עם ההכרזה על החייב כפושט רגל תכנסנה לתוקף מספר הגבלות משמעותיות אשר מחד תקדמנה אותו בהליך המשפטי ומאידך תצר את צעדיו. יש לזכור כי מדובר בצעד הכרחי ונחוץ לצורך קידום ההליך והגעה אל התחנה הסופית וקבלת צו ההפטר.

  • הגבלת חשבון הבנק של החייב – חייב אשר פתח בהליכי פשיטת רגל חשבון הבנק שלו יוכרז כחשבון בנק מוגבל. המשמעות של הגבלת חשבון הבנק של החייב כי חייב זה לא יוכל למשוך שיקים מהחשבון וכן שיקים שימשכו על ידיו לא יכובדו על ידי הבנק.
  • הגבלה מלשהתמש בכרטיס אשראי – חייב אשר הוכרז כפשוט רגל לא יוכל להחזיק ולהשתמש בכרטיס אשראי אלא אם ניתן לו אישור מיוחד על כך מידי הנאמן המטפל בתיקו.
  • הגבלה מלהיות חבר בתאגיד – חייב אשר הוכרז כפושט רגל לא יוכל לייסד תאגיד או להיות בעל עניין בתאגיד.

הגבלות אלו תחולנה עד קבלת צו ההפטר או עד ביטול ההכרזה על החייב כפושט רגל. צו ההפטר מעבר למחיקת החובות שמעניק לחייב הרי שגם מבטל באופן אוטומטי את ההגבלות אשר צוינו לעייל שללא ספק מצרות ומכבידות על החייב ובני משפחתו.

 

ביטול ההכרזה על החייב כפושט רגל

חייב אשר הוכרז כפושט רגל מוכרח להבין כי מדובר בצעד אשר בסופו של דבר יסייע לו להמשיך בדרכו ולצאת לחיים חדשים. בית המשפט רשאי לבטל את ההכרזה על חייב כפושט רגל בהתקיים אחד מהתנאים הבאים:

  1. בית המשפט מצא כי בנסיבות העניין אין טעם להכריז על החייב כפושט רגל.
  2. החייב פרע את מלוא החובות שצבר במסגרת הליך חדלות פירעון.
  3. החייב התנהג שלא בחוסר תום לב במסגרת ההליך, העלים מידע מנאמן בית המשפט או המשיך לצבור חובות כספיים חרף העובדה כי היה אסור לו להמשיך בפעילות עסקית.

 

ההשלכות של ביטול ההכרזה על פשיטת רגל

ההשלכות של ביטול ההליך המשפטי בעלות השפעה ישירה על החייב ובני משפחתו. חייב אשר תבוטל בגינו פשיטת רגל לא יוכל לקבל צו הפטר ולמעשה החובות שצבר ימשיכו ויעמדו לחובותו. חייב זה צפוי אף להיות חזרה תחת כל ההגבלות בהוצאה לפועל אשר הוטלו עליו טרם פתיחת ההליך.

ביטול ההכרזה על פשיטת רגל היא צעד דרסטי אשר בית המשפט יעשה אך ורק כאשר נוכח לדעת כי החייב הפר הפרה קיצונית את ההליך המשפטי. מדובר במעשה אשר יחזיר את החייב שנים רבות אחורנית והוא למעשה לא יוכל לפתוח דף חדש בחייו. ככל והחייב סבור כי לא היה מקום להורות על ביטול ההליך המשפטי הוא רשאי לפנות לבית המשפט באמצעות עו”ד המייצג אותו ולהסביר מדוע פעל או התנהג כפי שהתנהג.

 

כינוס נכסי החייב היא פעולה עיקרית וחשובה בהליך כולו

עם הכרזה על פשיטת רגל, כל נכסי החייב ימסרו לנאמן במסגרת צו כינוס הנכסים. כאשר אנו מדברים על חברה בע”מ הרי שצו זה יינתן ע”י בית המשפט המחוזי אשר אשר הוא הגורם המשפטי הבלעדי המוסמך לדון בהליך פשיטת רגל של חברות. מתן צו כינוס נכסים לחברה הוא למעשה חלק מהליך פירוקה והשבת הכספים האבודים לנושים השונים.

במסגרת כינוס נכסים החייב יהיה מוכרח לדווח לנאמן על כל נכס הנמצא ברשותו ולמסור לו את רכושו למעט הרכוש אשר מותיר החוק להשאיר בידיו. אין ספק כי מדובר בצעד חמור וקשה אשר החייב מוכרח לעבור במסגרת הליך חדלות פירעון, ללא כינוס נכסי החייב לא ניתן יהיה להשלים את ההליך באופן מלא וכמובן לא ניתן יהיה לקבל צו הפטר.

 

מדוע יש צורך לפעול בהליך פשיטת רגל באמצעות עורך דין

הליך פשיטת רגל בכלל ובפרט כאשר אנו מדברים עם הכרזה על פשיטת רגל דורשים שיתוף פעולה מלא מטעם החייב לרבות עורך דינו ולעיתים קרובות גם בני משפחתו של החייב. הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי הינו הליך אשר משפטי לכל דבר ועניין הטומן בחובו פעולות רבות וכן דורש ידע רב.

חייב אשר מעולם לא התנסה בביצוע הליכים משפטים ובפרט לא הליך של חדלות פירעון ספק אם ידע כיצד ובאיזה אופן עליו לפעול על מנת שבסופו של דבר יוכל לקבל את צו ההפטר ולצאת לדרך חיים חדשה. מעבר לפעולות הטכניות אשר על החייב לבצע במסגרת ההליך המשפטי כגון מילוי מסמכים, הכנת דוחות, הגשת דוחות וכו’ הרי שיש צורך בעורך דין מקצועי אשר ייצג אותו בפני בית המשפט במסגרת הדיון על ההכרזה לפשיטת רגל.

עורך דין פשיטת רגל המתמחה בתחום יוכל מעבר למילוי כל הדוחות הנדרשים וביצוע הפעולות המשפטיות השונות לייצג את החייב בהני הערכאה המשפטית הרלוונטית ולשכנע את הגורם המשפטי כי מדובר בחייב אשר פעל בתום לב וכעת יש לסייע לו לעלות לדרך המלך.

זכרו, חובות כספיים הם עניין אשר יש לטפל בו ולא להזניח. השאירו לנו הודעה ואנו נפעל לשוב אליכם בהקדם.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן