ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

הפטר בפשיטת רגל – מהו צו הפטר

הליך של פשיטת רגל או בשמו החדש חדלות פירעון ושיקום כלכלי, כולל בתוכו תוכנית ארוכה לשיקום החייב ופירעון החובות שצבר והוא כולל הגבלות שונות כגון צו עיכוב יציאה מהארץ ועוד. כאשר בסיום התהליך ולאחר שהערכאה השיפוטית שהוסמכה לדון בבקשה התרשמה כי החייב שיתף פעולה עם הממונה מטעם הכונס הרשמי, ייתנן צו הפטר לחייב אשר יפטור אותו מכל חוב שהיה לו קודם לכן.

הפטר בפשיטת רגל - עו"ד עדי עקראוי ושות'

צו ההפטר הוא פוטר את החייב והוא בעצם התחנה האחרונה בתהליך חדלות פירעון כאשר צו זה יכול להיות מותנה בהמשך פירעון החובות בהתאם לתוכנית שגובשה לחייב ויכול גם להיות לאלתר. בהמשך המאמר, נראה מתי יינתן לחייב צו הפטר לאלתר.

 

רקע קצר על תהליך פשיטת רגל

כאשר אדם נקלע לחובות כספיים ואין ביכולתו לפרוע אותם יכול הוא לפנות להליך של חדלות פירעון. חייב אשר לו תיקי הוצאה לפועל ומעוניין לפתוח דף חדש בחייו יכול אף הוא לפנות אל עו”ד פשיטת רגל המתמחה בדיני חדלות פירעון על מנת שזה יפעל למחיקתם.

רקע קצר על תהליך פשיטת רגל - עו"ד עדי עקראוי ושות'

בשנת 2018 ערך המחוקק רפורמה בהליכי פשיטת הרגל ובעקבותיה נחקק חוק חדש הנקרא חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי. במסגרת רפורמה זו, התקצרו זמני הטיפול בבקשות וניתן דגש מרכזי לשיקומו של החייב. בהליכי פשיטת רגל בהתאם לרפורמה החדשה שנערכה, אינטרס שיקום החייב הוא הדבר העומד בראש סדר העדיפויות כאשר במצבים מסוימים בא הדבר אף על חשבון הנושים.

עם מתן צו כינוס נכסיו של החייב, תמנה לו הערכאה המשפטית הרלוונטית נאמן אשר יכין תוכנית לפירעון החובות. על החייב יהיה לשתף פעולה ולעמוד בכל התנאים שנקבעו בעניינו. לאחר כשנה וחצי לערך, יתקיים דיון בבית המשפט והחייב יוכרז כפושט רגל. הכרזת פשיטת הרגל יכולה להקנות לחייב במקרים מסוימים צו הפטר לאלתר.

 

מהו צו הפטר

צו הפטר כשמו כן הוא פטור מכל החובות (למעט חריגים עליהם נעמוד בהמשך) שהיו קיימים לחייב ערב הגשת הבקשה לחדלות פירעון. מתן הפטר, פותח לחייב דלת חדשה בחייו נקייה מחובות ונושים. חייב שקיבל הפטר, יהיה מוגן מפני כל דרישת חוב שתפתח נגדו שמקורה בחוב כספי שהיה קודם להגשת הבקשה.

צו הפטר מתחלק לשני סוגים כאשר המטרה והשאיפה היא לקבל הפטר לאלתר אך הדבר נתון לשיקול דעת בית המשפט בהתחשב בנסיבות העניין.

הפטר מותנה – במסגרת הדיון שיערך בפני הערכאה השיפוטית שהוסמכה לדון בבקשה ולאחר שהחייב יוכרז כפושט רגל, ייתן לו בית המשפט צו הפטר מותנה אשר יכנס לתוקפו רק לאחר עמידה בכל יעדי תוכנית הפירעון שנקבע לו ואם החייב לא יעמוד בכך בית המשפט רשאי לדחות את הבקשה להפטר.

תוכנית פירעון לחייב במסגרת הליכי חדלות פירעון יכולה לארוך מספר שנים מיום מתן צו הכינוס ורק כאשר כאשר רק לאחר שהחייב הוכיח כי עמד בכל היעדים שהוצבו לו יכנס צו ההפטר לתוקפו.

 

הפטר לאלתר – הפטר לאלתר ייתנן לחייב כאשר בית המשפט  התרשם שהחייב אינו מסוגל לפרוע את חובו במסגרת התוכנית שנקבעה לו וכי האינטרס הציבורי מאפשר את מתן ההפטר לאלתר. צו שכזה ייתנן לרוב כאשר החייב נתמך מקצבת ביטוח לאומי או כאשר מצבו הבריאותי רע ואינו מאפשר לו ללכת לעבוד.

 

אילו חובות לא יכללו בצו ההפטר

למתן הפטר לחייב משמעויות מרחיקות לכת. פושט רגל רשאי בכל עת לאחר קבלת ההפטר לפתוח חשבון בבנק, לקבל שיקים ולחזור לשגרת חיים נורמלית. צו ההפטר מנקה את החייב מכל החובות שעמדו לו טרם מתן הצו ומאפשר לו לצאת לדרך חיים חדשה. מטרתו של צו ההפטר הוא לסייע לחייב לחזור לדרך המוטב ולהבין היכן טעה קודם לכן. יחד עם זאת, קיימים מספר חובות אשר אינם יכללו במסגרת צו ההפטר ומחיקת החובות.

  • חוב מזונות – חייב אשר קיים לו חוב מזונות, צו ההפטר לא יחול לגביו ולא ניתן יהיה למחוק אותו. הטעם העומד מאחורי כלל זה הוא הרצון והצורך לשמור על טובת הילדים התלויים כלכלית בחייב. אילו יכול היה החייב לכלול את חוב המזונות בצו ההפטר הרי שהחשש לשלומם של הילדים היה גובר והם היו מגיעים לפת לחם. במקרים חריגים לאחר קבלת ההפטר, בית המשפט רשאי לכלול את חוב המזונות בצו ההפטר זאת לאחר שהתרשם כי הותרת החוב על כנו לא תועיל לאף אחד.
  • חובות שנוצרו במרמה – חייב אשר ניצל את ההליך המשפטי כדי לצבור חובות או חייב אשר צבר חובות במרמה ומתוך כוונה תחילה שלא לפרוע אותם לא יוכל לכלול את החובות האלה במסגרת צו ההפטר.
  • חובות הנובעים מקנסות ודוחות – דוחות תעבורה, דוחות עירייה וקנסות כספיים אינם יכולים להיכלל בצו ההפטר. הסיבה העומדת מאחורי כלל זה היא הרצון לשמור על הרשויות המקומיות ולא לפגוע בהתנהלותן התקינה.

מתי יינתן הפטר לאלתר

כפי שצוין קודם לכן, לאחר שהנאמן מגיש את תוכנית פירעון בפשיטת רגל לאישור בית המשפט ייקבע דיון במעמד הצדדים. מועד הדיון יקבע כשנה וחצי לערך לאחר מתן הצו וזאת לאפשר לחייב להוכיח את עצמו ולפרוע את חובותיו. עם קיום הדיון בבית המשפט ולאחר בית המשפט התרשם כי החייב אכן שיתף פעולה כנדרש יכריז עליו כפושט רגל.

לרוב, עם הכרזת החייב כפושט רגל ייתנן לו צו הפטר מותנה אך במקרים מסוימים יינתן לו הפטר לאלתר ובו במקום ימחקו חובותיו והוא יוכל לצאת לדרך חיים חדשה. צו הפטר לאלתר יינתן כאשר בית המשפט התרשם כי אין צורך בהמשך ביצוע התוכנית שנקבעה עבור החייב וכי אין בה תועלת יותר. חייב הניזון מקצבת ביטוח לאומי או חייב שמצבו הבריאותי רעוע הם המקרים הקלסיים להגיש בקשה לצו הפטר לאלתר.

 

טיפול ע”י עורך דין הבקיא בדיני חדלות פירעון במקרה של פשיטת רגל

כפי שניתן לראות הליכי חדלות פירעון דורשים ידע, ניסיון והכרת עולם המשפט. להגיש בקשת חדלות פירעון דרוש עורך דין מנוסה אשר יוכל להעריך נכון את מצבו של החייב ולפעול בהתאם לצורך. מעבר למסמכים המשפטיים הכרוכים בהגשת הבקשה, הרי שיש צורך בחישוב נתונים שונים המתקיימים בכל מקרה ומקרה ולפעול למיצוי המקסימלי של ההליך.

לא אחת לקוחות משרדנו כלל לא ידעו כי במצבם הם זכאים לקבל צו הפטר לאלתר. רק לאחר בדיקה מעמיקה של כל הפרטים הרלוונטיים, הגיע צוות משרדנו לכלל מסקנה כי זהו האפיק בו יש לפעול ובהתאם לכך הוצגו המסמכים הנדרשים לערכאה השיפוטית.

צו הפטר הוא השלב האחרון בתוך הליך של פשיטת הרגל / חדלות פירעון וכאשר ניגשים להגיש את הבקשה עוד בראשית דרכה יש לכוון כבר בשלב זה לנקודה הסופית ובהתאם לכך לפעול. משרדנו מתמחה בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי כאשר המטרה המרכזית העומדת לנגד עיננו היא אינטרס הלקוח ומחיקת החובות מהר ככל שניתן.

מוזמנים להנות מכל המידע באתר המכסה את מרבית הסוגיות בפשט”ר ועוד וכן לקרוא מאמר – זכויות לאחר קבלת הפטר חלוט וגם – פשיטת רגל קבלן.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן