ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

זכויות לאחר קבלת הפטר חלוט

בהליך פשיטת רגל התחנה הסופית המסכמת את ההליך המשפטי היא מחיקת החובות וקבלת צו הפטר. צו הפטר כפי שנראה מיד יכול להיות מותנה ויכול להיות מידי הכול בהתאם להחלטת ביהמ”ש. לאחר שקיבל החייב את צו ההפטר, הוא יהיה מוגן מפני כל חוב שהיה לו ערב הגשת הבקשה מלבד חובות שאינם נכללים בצו ההפטר כגון חוב מזונות.

זכויות לאחר קבלת הפטר חלוט - עו"ד עדי עקראוי ושות'

כאשר פושט רגל מקבל צו הפטר, יש לבדוק אילו זכויות לאחר קבלת הפטר חלוט עומדות לו ומגיעות לו. כמו כן, מהן ההגבלות החלות עליו לאחר קבלת צו ההפטר ככל וקיימות כאלה. במאמר זה נבדוק ונראה מהם סוג ההפטר שחייב יכול לקבל על ידי בית המשפט. נבדוק גם מה עליו לעשות לאחר ההפטר ועל מנת שההגבלות תסורנה.

 

מהו צו הפטר ומתי הוא ניתן לחייב

כאשר חייב פותח בהליכי חדלות פירעון היעד הסופי אליו הוא מכוון הוא מחיקת החובות וקבלת צו ההפטר. מתן הפטר לחייב למעשה יביא למחיקת החובות שצבר במשך השנים ויפתח דף חדש עבורו. את צו ההפטר יקבל החייב לאחר שעמד בכל תוכנית הפירעון שנקבעה עבורו ובסיום ההליך. צו הפטר כשמו כן הוא, פוטר את החייב מהחובות הקיימים לו ומעניק לו אפשרות נוספת.

בסיום הליך פשיטת הרגל, תבחן מידת מעורבותו של החייב בהליך השיקום ובהירתמות שלו להצלחת ההליך לרבות פירעון החובות ויתר הדברים. ככל והחייב ישתף פעולה ויעמוד ביעדי התוכנית, יוכל להנות מההפטר בהתאם להחלטת בית המשפט.

 

צו הפטר חלוט

עם קיום הדיון בבית המשפט או בלשכת הוצאה לפועל בבקשתו של החייב לפשיטת רגל, רשאי בית המשפט להעניק לחייב הפטר לאלתר מהחובות הקיימים לו. הפטר לאלתר משמעותו כי ההפטר החלוט יכנס לתוקפו באופן מידי ובו במקום ימחק לחייב את חובותיו.

צו הפטר חלוט יינתן על ידי בית המשפט כאשר קיימת סיבה המצדיקה זאת וכאשר בית המשפט התרשם כי החייב אינו יכול לפרוע את חובותיו. לדוגמא, כאשר מדובר בחייב הנתמך במאת האחוזים על ידי ביטוח לאומי בית המשפט ישקול נתון זה וככל הנראה יפטור את החייב בו במקום. חייב שכזה, לא יוכל לשלם את החובות שנצברו לו ומשכך אין כל טעם להתנות את ההפטר בעמידה בתוכנית תשלומים, בהתאם ולפי צו תשלומים בפשיטת רגל שהוחלו לחייב.

אין ספק כי מבחינת חייב הפותח בהליך חדלות פירעון צו הפטר חלוט הוא הדבר האידיאלי והמתבקש מבחינתו. יחד עם זאת, יש לשים לב כי הפטר חלוט יינתן באופן מידי רק כאשר קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת וכאשר בית המשפט התרשם כי זהו הדבר הנכון והמתבקש בנסיבות העניין.

 

צו הפטר מותנה

צו הפטר מותנה הוא בדרך כלל הצו הניתן על ידי בית המשפט כאשר חייב מוכרז כפושט רגל. עם ההכרזה על פשיטת רגל, ירכז הכונס הרשמי את נכסיו של החייב וימכרם במכירה פומבית לכל המרבה במחיר. באמצעות הכספים שיתקבלו ממכירת רכושו של החייב יסלק הנאמן את חובותיו.

בד בבד, תוכן לחייב תוכנית פירעון אשר במסגרתה יהיה עליו לפרוע את החובות שצבר עד סיום התוכנית במלואה. המדובר בתוכנית ארוכה וממושכת אשר על החייב לעמוד בה ככתבה וכלשונה ללא זיזוגים או ביטולים.

ההפטר המותנה יינתן לחייב בתנאי שיעמוד בכל היעדים שהוצבו לו ללא הפרות והתחמקויות. החייב צריך להראות כי הוא פעל בתום לב לכן בית המשפט רשאי להורות על ביטול צו ההפטר כאשר חייב נוהג בחוסר תום לב בהליך המשפטי או פועל בניגוד ליעדי ההליך ובמטרה לנצלו או לחבל בו. אין יותר חמור מביטול צו ההפטר לאחר שניתן לחייב כתוצאה מהתנהגות שאינה הולמת מבחינתו.

 

צו הפטר חלקי

צו הפטר חלקי הינו למעשה צו המעניק לחייב פטור חלקי מהחובות שהיו קיימים לו בין אם כתוצאה מהתנהגות שאינה הולמת כלפי נושה זה או אחר במסגרת הליכי ההוצאה לפועל ובין אם מסיבה אחרת. צו חלקי אינו התוצאה הרצויה מבחינת החייב אך במצבים מסוימים כאשר הדבר מתבקש בנסיבות העניין רשאי בית המשפט לעשות כן.

 

ביטול ההגבלות שהוטלו על החייב במסגרת הליך חדלות פירעון

עם קבלת צו ההפטר ישנן הגבלות אשר יוסרו לאלתר וישנן כאלה אשר יש צורך בפניה יזומה מצד החייב או עו”ד. בין ההגבלות אשר יוסרו לאלתר הן צו עיכוב יציאה מהארץ והגבלה על חשבון הבנק. הגבלות אשר הוטלו על החייב במסגרת ההליך המשפטי יוסרו משום שברגע שהתקבל צו הפטר דינו של החייב כדין כל אזרח אחר נורמטיבי. מוזמנים לקרוא גם – ביטול עיכוב יציאה מהארץ לפושט רגל.

ההגבלות אשר היו תקפות מכוח ההליך המשפטי כעת אינן רלוונטיות יותר שכן עם סיום ההליך גם תוקפן פג. הסדרת ההגבלות מעל ראשו של החייב יאפשרו לו לפתוח דף חדש ונקי ללא חסימות וקשיים. מוזמנים להעמיק בנושא – פשיטת רגל הגבלות.

אלו הגבלות בכל זאת יישארו בתוקפן לאחר מתן צו הפטר חלוט

חייב אשר קיבלת צו הפטר חלוט יוכל לפתוח דף חדש בחייו ללא הגבלות ואיסורים. יחד עם זאת בניגוד להגבלות אשר יוסרו עם סיום ההליך כגון עיכוב יציאה מן הארץ, קיימות הגבלות אשר תמשכנה ללוות את החייב למשך זמן רב.

מעבר לכך, ישנם גופים אשר על מנת להסיר את ההגבלות הקיימות במרשמיהם יש צורך לגשת אליהם פיסית ולבצע זאת.

אלו הגבלות בכל זאת יישארו לאחר מתן צו הפטר חלוט - עו"ד עדי עקראוי ושות'

כמו כן, ישנן תפקידים אשר החייב שזה עתה זכה בצו ההפטר לא יוכל לאייש ולשאת בהם. מטבע הדברים, חייב שזה עתה סיים הליך חדלות פירעון וקיבל צו הפטר לא יכול לנהוג בניקיון כפיים במסגרת תפקידים אלו ולכן ייתכן ותתעורר בעיה כאשר יבחר לעסוק בהם.

גם חייב אשר ירצה למשוך שיקים או לפתוח חברה עלול להיתקל בקשיים מצד הבנק אשר יחשוש להעניק לו אשראי והלוואות, כך גם העניין בנושא של פשיטת רגל ומשכנתא. התרופה לבעיה זו היא פשוט זמן. עם הזמן יוכיח החייב את עצמו ואט אט יגרום לגופים הפיננסים להבין כי הוא לא אותו אדם שהיה קודם לכן.

שיקום החייב בהליך חדלות פירעון כערך עליון

חלק משיקום החייב בהליך חדלות פירעון הוא גם בחינת זכויות לאחר קבלת הפטר חלוט. שיקומו של החייב הוגדר בסעיף הראשון של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי תשע”ח – 2018 ונתן לו מעמד בכורה בהליך. ההבנה כי חייב הוא אדם נורמטיבי שמעד ונפל לקשיים כלכלים בהוצאה לפועל גרמה למחוקק לשנות חשיבה ולהביא לשיקומו לצד פירעון החובות.

לא ניתן לדבר על שיקום החייב ללא עמידה על זכויותיו לאחר קבלת צו ההפטר. חייב אשר צו ההפטר לא יחזירו למסלול החיים התקינים למעשה לא עשה דבר וההליך לא מיצה את עצמו במובן החיובי. במסגרת הליך השיקום, העדיף המחוקק את אינטרס שלומו ושלום משפחתו של החייב על פני הנושים ולאורך כל ההליך מעניק לו הגנה ותנאי תשלום פשיטת רגל נוחים.

לזכויותיו של החייב לאחר הליך פשיטת רגל ישנה חשיבות רבה ועצומה שכן בלעדיהן הליך השיקום לא יבואו לסיומו ולא יהיה שווה דבר. חייב הפותח בהליכי חדלות פירעון אמנם מכוון לצו ההפטר שיביא למחיקת החובות אך יחד עם זאת מכוון גם לדף החדש שיוכל לפתוח בחייו ללא הגבלות, חובות ונושים.

 

כיצד עורך דין יוכל לוודא הגנה מקסימלית על זכויות החייב לאחר קבלת צו הפטר

כפי שניתן לראות, גם כאשר מקבלים צו הפטר הדבר אינו סוף פסוק ובמצבים מסוימים עלול אף החייב לאבד את החסינות המשפטית שהעניק לו בית המשפט. צו מותנה למשל תלוי בשיתוף הפעולה של החייב עם ההליך ועמידה בכל התנאים שהוצבו לו. אי עמידה בתנאים, עלול לגרור את ביטול הצו והחזרת הליכי הגבייה לתוקפם. בהקשר זה מוזמנים לקרוא בהרחבה – ביטול צו כינוס ופשיטת רגל.

גם כאשר נכנס ההפטר לתוקפו יש לוודא כי זכויות לאחר קבלת הפטר חלוט נשמרות והחייב יוכל להתחיל לנהל את חייב כאחד האדם מן היישוב ללא קצוות פתוחים מן העבר. אמנם, חלק גדול מההגבלות יסורו באופן אוטומטי עם קבלת ההפטר אך בגין חלקן, יידרש החייב בעצמו לוודא כי הן תוסרנה ולא מדובר במקרים חריגים (קורה הרבה).

התעסקות עם הסרת ההגבלות היא בירוקרטיה לכל דבר ועניין הדורש הכרת ההליך וידע משפטי. במקרים מסוימים, יש צורך אף בפניה לערכאות משפטיות והסדרת ההגבלות. על מנת שזכויותיו של החייב ישמרו, עורך דין פשיטת רגל המתמחה בהליכי חדלות פירעון ילחם בכל הכלים המשפטיים העומדים לרשותו עד להסרת ההגבלות.

משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות’ מתמחה בדיני חדלות פירעון והוצאה לפועל. במשרדנו אנו פועלים ומוודאים כי זכויותיו של החייב נשמרות אף לאחר סיום הליך פשיטת הרגל וקבלת צו ההפטר. נקלעתם לחובות כספיים? פנו אלינו עוד היום ואנו נדאג לשמור על זכויותיכם.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן