ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

כספים מוגנים בפשיטת רגל – אילו כספים מוגנים

כספים מוגנים בפשיטת רגל, במאמר זה נראה אילו כספים המגיעים לחייב הם מוגנים ואילו לא.

בהליך פשיטת רגל עובר החייב מספר תחנות עד אשר מגיע ליעד הסופי וקבלת צו ההפטר. במסגרת הפעולות הננקטות בהליך, יכונסו נכסי החייב על ידי הנאמן המטפל בתיקו ובאמצעותם יפרע את החובות שצבר.

כספים מוגנים בפשיטת רגל - עו"ד עדי עקראוי ושות'

שאלה המרכזית בהליכי כינוס היא אלו מנכסי החייב ניתנים למימוש ויועברו לקופת הכינוס ואלו נכסים יוכל החייב להשאיר בידיו ויהיו מוגנים מפני הליכי חדלות פירעון.

הליך פשיטת רגל הוא אחד מהמסלולים המשפטיים היעילים ביותר שהעניק המחוקק לחייב במסגרת מחיקת חובות וסילוקם.

חייב אשר יודע להשתמש בהליך זה בתבונה יוכל להנות מהאפשרות שהעניק לו המחוקק ולעלות על דרך חדשה נטולת חובות ונושים.

במאמר זה אנו נראה אילו כספים מוגנים בפשיטת רגל, נבדוק בגין אלו נכסים רשאי הנאמן לפרוע את החובות במסגרת מתן צו הכינוס וכן נראה מתי יהיה רשאי בית המשפט להסיר את ההגנה הקיימת על נכסי החייב.

אילו כספים ונכסים לא יועברו לקופת הכינוס - עו"ד עדי עקראוי ושות'

חשוב לזכור כי הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי דורשים הכוונה מקצועית משפטית. מומלץ כי בטרם יינקטו הליכים כלשהם, יתקבל ייעוץ משפטי על ידי עורך דין פשיטת רגל וחדלות פירעון.

 

הליך חדלות פירעון היא המסגרת המשפטית

חדלות פירעון הוא מצב בו החייב או חברה בע”מ אינם יכולים לפרוע את החובות שצברו או שסך גובה החובות עולה על שווי הנכסים. במצב שכזה, רשאי החייב או הנושה לפתוח בהליכי חדלות פירעון בסופם יינתן לו, לחייב, צו הפטר והחובות שצבר יימחקו.

אמנם, המושג מחיקת חובות נשמע כמילת קסם אך יש לזכור כי מדובר בהליך ארוך וממושך הלוקח בדרך כלל מספר שנים. במסגרת ההליך, על החייב לשתף פעולה עם הגורמים המעורבים בטיפול בבקשה ולפרוע את החובות שצבר במסגרת תוכנית הפירעון שתבנה עבורו. תוכנית הפירעון ברוב המוחלט של המקרים, תהיה נמוכה משמעותית מגובה החובות שצבר ותפרס לתשלומים נוחים חודשיים אשר יאפשרו לחייב המשך שגרת חיים לצד פירעון החובות.

לאחר הדיון אשר יתקיים בבית המשפט או בלשכת הוצאה לפועל, יינתן צו כינוס לנכסי החייב אשר יעניק תוקף משפטי לממונה לרכז את נכסיו ולמוכרם במכירה פומבית לצורך סילוק החובות. צו כינוס נכסים, כולל את כל נכסי פושט הרגל לרבות נכסי מיטלטלין ומקרקעין למעט הכספים והנכסים אשר נפרט בהמשך המוגנים מפני הליכי הכינוס.

עם עמידת החייב בתוכנית הפירעון שנבנתה עבורו, יכנס צו ההפטר לתוקפו. לאחר מתן צו ההפטר, יהיה החייב מוגן מפני כל תביעות חוב בהליך חדלות פירעון הקשורים לחובות שייצר ערב הגשת הבקשה לחדלות פירעון ולא ניתן יהיה לתבוע אותו בגין חוב זה.

 

הסטטוס המשפטי של נכסי וכספי החייב לאחר מתן צו כינוס

עם מתן הצו לשיקום החייב, ימנה בית המשפט נאמן אשר יערוך דו”ח מקיף אודות נכסי החייב והיכולת הכלכלית שלו לפרוע את החובות שצבר. הנאמן אף ירכז את נכסי החייב וישערך את ערכם והיכולת לפרוע באמצעותם את החובות.

 

בד בבד, יוקפאו כל ההליכים שננקטו כנגד החייב במסגרת הליכי הגבייה השונים ותוכנן עבורו תוכנית פירעון לסילוק החובות. על החייב יוטלו הגבלות שונות אשר מטרתן לוודא את מיצוי ההליך באופן המקסימלי.

כל עוד מתנהל ההליך החייב לא יוכל להחזיק בכרטיס אשראי או לייסד חברה. חשבון הבנק של החייב אף יוגדר כחשבון מוגבל והוא לא יוכל למשוך ממנו שיקים אלא באישור מיוחד מטעם הנאמן. מוזמנים לקרוא בהרחבה על – הגבלות על פושט רגל וגם – ניהול חשבון בנק במהלך פשיטת רגל.

 

נכסי החייב אשר עוברים לטובת קופת הכינוס כוללים את כל הכספים והרכוש השייך לו למעט כספים מוגנים בפשיטת רגל עליהם נעמוד בפסקאות הבאות. אין ספק כי מדובר בשלב בו החייב צריך להירתם לסיוע הכללי לשיקומו ולשתף פעולה עם עורך דינו והגורמים השונים המעורבים בטיפול בבקשה.

 

אלו כספים ונכסים רשאי הנאמן לממש במסגרת סילוק החובות

יש לזכור כי הליכי חדלות פירעון מטרתם אמנם להביא לשיקום החייב לצורך יצירת עתיד טוב יותר לו ולבני משפחתו אך יחד עם זאת מטרה נוספת לא פחות חשובה היא סילוק החובות והשבת הכספים לנושים. איזון בין שני האינטרסים הללו מחייב את כינוס כל נכסי החייב ופירעון החובות באמצעותם.

כך למשל, כספיי קופת גמל השייכים לחייב ניתנים אף הם למימוש היות ומדובר בכספים אשר ביכולתם להביא לפירעון החובות. כספים אלו יועברו לקופת הכינוס לאחר שניתנה לחייב הזדמנות להשמיע את גרסתו ובאישור הערכאה המשפטית המטפלת בבקשה.

ביטוח מנהלים היא גם קרן השייכת לחייב ממנה ניתן למשוך כספים לטובת קופת הכינוס ולאחר שהערכאה המשפטית אישרה זאת. מדובר בכספים אשר צבר החייב במהלך חייו וביכולתם להביא לסילוק החובות והשבת הכספים לנושים. כספים נוספים הניתנים למימוש באמצעות צו הכינוס הם כספים שחסך החייב במהלך חייו וכן זכויות שונות שרכש לטובת צד ג’.

יש לזכור כי כל אדם הרואה עצמו נפגע כתוצאה מהחלטת הנאמן בעת מימוש נכס או זכות רשאי לפנות לערכאה המשפטית המטפלת בבקשה לבטל את ההליך. במקרים רבים, נכס המועבר לקופת הכינוס אינו שייך לחייב ומימושו עלול לפגוע בזכות הקניין של צד ג’.

 

אלו כספים ונכסים מוגנים מפני הליך המימוש במסגרת כינוס נכסים

בהתאם לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, ישנם נכסים וכספים אשר לא ניתן למוכרם במסגרת הליך חדלות פירעון והם יישארו בחזקת החייב. הרעיון העומד מאחורי הגנה זו היא לאפשר לחייב תנאי מחייה בסיסים ולא לגרום לו לאבד צלם אנוש. בין הנכסים המוגנים ניתן למצוא את הפרטים הבאים:

  • מזון השייך לחייב ובני משפחתו לתקופה סבירה. אוכל ושתיה השייכים לחייב אינם ברי מימוש ואינם ניתנים לעיקול.
  • ביגוד וכלי מיטה השייכים לחייב ובני משפחתו. גם כאן בדומה למזון הרי שלא ניתן לממש חפצים אלו. הרעיון העומד מאחורי האיסור לממש מצרכים אלו הוא הרצון לשמור על החייב ולאפשר לו חיים בסיסים נורמליים.
  • כלי מזון וכלי מטבח. גם סעיף זה בדומה לסעיפים האחרים נועד לאפשר חיים מינימליים לחייב.
  • תשמישי קדושה. תפילון, ציצית, נירות שבת וכו’. בכל הנוגע לדברים שבקדושה, לא ניתן לממש במסגרת הליכי חדלות פירעון.
  • בכפוף לסכום הקבוע בחוק לא ניתן לממש נכסי החייב המשמשים אותו לצורכי פרנסתו. הרעיון העומד מאחורי סעיף זה הוא לאפשר לחייב להמשיך לעבוד ובכך אף להביא לסילוק החובות.
  • כלים המשמשים נכה לצורכי נכותו. קולנועית וכו’ אינם ניתנים למימוש.
  • חיות מחמד.
  • בכפוף לסכום הקבוע בחוק לא ניתן לממש טלפון נייד, מחשב אישי, טלוויזיה או מכונת כביסה.
  • קצבה אשר מקבל החייב מביטוח לאומי. חייב הנתמך על ידי ביטוח לאומי כספי הקצבה יהיו מוגנים מפני מימוש.

לעניין פיצויים אשר מגיעים לחייב, מוזמנים לקרוא – עיקול כספי פיצויים בפשיטת רגל.

מימוש כספי הפנסיה במסגרת הליכי חדלות פירעון

שאלה שעולה לא אחת במסגרת הליכי חדלות פירעון היא מה יעלה בגורל כספי הפנסיה שהפריש החייב במשך שנים לקופת החיסכון ונועדו לשמש לו מקור הכנסה כאשר יגיע לגיל פרישה. המדובר בכספים אשר בעמל רב וביזע נחסכו לטובת גיל הפרישה וכעת עלול החייב לאבדם במהירות רבה.

ובכן, התשובה לשאלה זו מתחלקת לשני חלקים. כספים אשר נועדו לתשלום חודשי עבור החייב עם הגיעו לגיל פרישה וטרם חלף מועד פירעונם. כספים המיועדים לתשלום קצבה חד פעמית עבור החייב.

כספים הנועדו לתשלום קצבה חודשית של החייב ומועד פירעון הקרן טרם חלף, אינם יכולים לשמש כחלק מכינוס הנכסים והכספים לסילוק החובות והנאמן לא יהיה רשאי ליטול אותם ולהעבירם לקופת הכינוס.

לעומת זאת, כספי הפנסיה אשר מיועדים כתשלום חד פעמי עבור החייב רשאי הכונס הרשמי ליטול אותם ולהעבירם לקופת הכינוס רק לאחר שקיבל את אישורה של הערכאה המשפטית הדנה בבקשה.

אם כן ניתן לראות כי לרוב כספי הפנסיה כפי שמוכרים לנו יהיו מוגנים מפני הליכי גבייה ואנו נוכל להיות רגועים כי לא נפגע כאשר נגיע לזקנה. יחד עם זאת, כספים המיועדים לתשלום כקצבה חד פעמית, עלולים להיות מעוברים לקופת הכינוס כאמור רק לאחר שהנאמן קיבל את אישור בית המשפט.

ומה לגבי תוכניות חיסכון וקופות גמל

גם כספים הנמצאים בתוכניות חיסכון וקופות גמל עלולות להיפרע במסגרת מימוש נכסי חייב בפשיטת רגל וכאמור על הנאמן לבקש את אישרו של בית המשפט בטרם יעשה זאת.

בית המשפט בטרם יחליט בבקשה ישמע את החייב ויאפשר לו להשמיע את דבריו.

חשוב מאוד בשלב זה לפרט בפני בית המשפט את כל הסיבות האפשריות מדוע לא לממש כספים אלו.

כך למשל, חייב אשר אין לו קרן פנסיה ואינו צפוי לקבל קצבה חודשית רשאי להציג זאת לבית המשפט כסיבה מדוע לא לממש את כספי החיסכון שלו. חייב אשר נתמך על ידי ביטוח לאומי יכול אף להציג זאת בבית המשפט ובכך להגן על כספי החסכונות שלו.

 

איך עורך דין יכול לסייע לי בשמירה על הכספים והנכסים במסגרת צו כינוס נכסים

כפי שניתן לראות בהרחבה במאמר זה, מעבר לכספי הפנסיה והחסכונות קיימים נכסים רבים אשר אינם ניתנם למימוש במסגרת הליך חדלות פירעון. כספים מוגנים בפשיטת רגל כוללים בתוכם קשת רחבה של נכסים וכספים שונים.

תשמיש קדושה, טלפונים ניידם, כלי בית ועוד ועוד אלו מעט מהדברים שחייב יכול לשמור לעצמו במסגרת מימוש נכסיו. אין ספק כי הדבר המרכזי ביותר אשר אנו נרצה להגן עליו הוא כספי הפנסיה שלנו והחסכונות שצברנו עם השנים.

טיפול משפטי בגין כספים מוגנים בפשיטת רגל במסגרת הליך חדלות פירעון דורש הבנת החוק, הצגת הנתונים בצורה משכנעת וכן יכולת לנהל משא ומתן עם הגורמים המעורבים בהליך. לא אחת, נכס או כספים המוגנים לכאורה על פי החוק עלולים למצוא עצמם מועברים לקופת הכינוס כאשר החייב כלל לא ידע כי ביכולתו למנוע זאת.

טיפול משפטי מקצועי בהליכי חדלות פירעון כוללים אף הגנה על נכסי החייב ושמירה מרבית על רכושו לצד פירעון החובות ומחיקתם. כמו כן, עו”ד מקצועי המתמחה בדיני חדלות פירעון יעניק הגנה מרבית לנכסי וכספי החייב ויפעל לבניית תוכנית פירעון נוחה אשר תאפשר לו שגרת חיים נורמלית. מוזמנים גם לקרוא מאמר – האם בפשיטת רגל לוקחים את הבית.

משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות’ מתמחה בדיני חדלות פירעון ושיקום כלכלי לצד דיני הוצאה לפועל ופשיטת רגל. צוות משרדנו מונה עורכי דין מהטובים שיש בתחום ובידיים הכלים המשפטיים והמקצועיים לסייע לך לשמור על נכסיך וכספיך באופן המקסימלי. נקלעת להליכי חדלות פירעון? השאר לנו הודעה ואנו נדאג לשוב אליך בהקדם האפשרי.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן