ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

מה עושים בתהליך של פשיטת רגל

מה עושים בתהליך של פשיטת רגל להלן מדריך המסביר את שלבי התהליך,

תהליך של פשיטת רגל מטבעו מלווה בחששות כבדים ופחד מפני סטיגמה שתדבק בחייב. רוב האנשים רואים בהליך זה כהליך הנועד לסייע לחייב למלט עצמו מהחובות הכספיים שצבר ומאידך לפגוע בנושים אשר הלוו לו כספים או חתמו עמו על חוזים כספיים.

מה עושים בתהליך של פשיטת רגל - עו"ד עדי עקראוי ושות'

האמת היא כי הליך פשיטת רגל נועד לסייע לחייב לשקם את עצמו ובסוף הליך זה לצאת לדרך חדשה נטולה חובות והגבלות. הרעיון העומד מאחורי הליכי פשיטת רגל הוא ההבנה כי אף לא אדם חסין מפני נפילה כלכלית ומעידה לחובות. בעולם בו חופש התעסוקה קיים כמעט ללא הגבלות כל אדם יכול ורשאי לפתוח חברה פרטית / בע”מ או עסק ולהתחייב בהתחייבויות שונות.

חשוב להבין כי הליך פשיטת הרגל הינו מטרת חברתית משותפת לכולנו שכן רק כך ניצור חברה בריאה ותקינה אשר מסייעת מחד לשכבות הנמצאות במצוקה ומאידך שומרת ומגנה על הזוכים אשר הסתכנו והלוו מכספם לחייבים.

 

כל מה שצריך לדעת על הליכי פשיטת רגל

כאשר אדם צובר חוב ועוד חוב ועוד חוב ככל הנראה יפנו נושיו ללשכת הוצאה לפועל ויפתחו נגדו בהליכים לסילוק החובות. חלק מהאפשריות שהעניק המחוקק לזוכים במסגרת הפעולות בתיק הוצאה לפועל הן להטיל על החייב הגבלות ועיקולים שונים כגון הגבלת חשבון בנק, עיכוב יציאה מהארץ וכו’.

 

כל מה שצריך לדעת על הליכי פשיטת רגל - עו"ד עדי עקראוי ושות'

 

חייב אשר צבר חובות ומעוניין לצאת לדרך חדשה וסילוק החובות, יבחר בפתרון המשפטי שהעניק לו המחוקק והוא הליכי פשיטת רגל. בעקבות הרפורמה שנערכה בשנת 2018, חל שינוי בהגדרת החוק כך שמהיום הליך זה יקרא חדלות פירעון ושיקום כלכלי ועל כך נעמוד בהמשך.

 

הגשת בקשה לפשיטת רגל תעשה ע”י החייב אשר יפנה לבית המשפט ויפתח בהליכי שיקום כלכלי והסדר חובות. טיפול משפטי בפשיטת הרגל כולל מספר פעולות עליהן נעמוד בהמשך.

עם סיום ההליך המשפטי וההכרזה על החייב כ- פושט הרגל, ייתן בית המשפט לחייב צו הפטר בפשיטת רגל אשר ימחק את חובותיו ויאפשר לו לצאת לדרך חדשה נטולה הלוואות, חובות ונושים. הליך פשיטת רגל חדלות הפירעון הפך לפופולרי כיום, באמצעותו ניתן לשקם את החייב, ליצור חברה בריאה ולסייע לכולם לשמור על איזון בריא בין חייבים לזוכים.

 

סדר הפעולות בהליך פשיטת רגל

בעקבות רפורמה שנערכה בשנת 2018 ונכנסה לתוקף בשנת 2019 הובן כי הדגש המרכזי בהליך של פשיטת רגל הוא שיקום החייב תוך פירעון החובות וסילוק ההתחייבויות. במסגרת רפורמה זו, התקצרו הזמנים של תהליך פשיטת הרגל באופן משמעותי ביחס למה שהיה נהוג בעבר. כמו כן, במהלך ההליך החייב יעבור הדרכות שונות בנושא התנהלות כלכלית נכונה וישתף פעולה עם הגורמים המקצועיים.

בד בבד, תוכן עובר החייב תוכנית לפירעון החובות אשר תיפרס לתשלומים שיאפשרו לו להמשיך את חייב. תהליך זה נקראה בשפה המשפטית חדלות פירעון ושיקום מבחינה כלכלית, שכן מטרת העל היא שיקום החייב ויצירת חברה בריאה ותקינה.

אם כן, מה עושים בתהליך של פשיטת רגל להלן סדר הפעולות בהליך של פשיטת רגל הן כדלקמן:

הגשת הבקשה לפשיטת רגל –

כיום עד חוב של 150,000 ₪ תוגש אל ההוצאה לפועל. בקשה בגין חוב מעל 150,000 ₪ תוגש לבית המשפט השלום. טופס הבקשה יהיה מנומק ויפרט את הנסיבות שהביאו את החייב להיקלע למשבר כלכלי. יחד עם טופס זה יש לצרף מסמכים נלווים התומכים בבקשה וכן תצהיר מאומת על ידי עורך דין פשיטת רגל התומך בנרשם בבקשה.

ניתן למצוא חומר נוסף באתר – משרד המשפטים האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי.

צו כינוס נכסים –

במסגרת צו זה תקבע תוכנית תשלומים לחייב אשר יהיה עליו לעמוד בהם עד לסיום ההליך המשפטי. עם מתן צו הכינוס, ייקבע מועד לדיון בבקשה.

דיון בבית המשפט –

לאחר מתן צו הכינוס וכשנה וחצי לערך לאחריו, יערך דיון בבית המשפט בו יוצג לשופט דו”ח מטעם הממונה בתיק אשר יפרט את שיתוף הפעולה של החייב וכן את נסיבות החובות שצבר. אם החייב שיתף פעולה ועמד בכל הנדרש ממנו הרי שבית המשפט יכריז עליו פושט רגל וייתן לו צו הפטר. לרוב, בתי המשפט יעניקו לחייב הפטר מותנה כלומר מותנה בעמידה בתוכנית השיקום שנבנה עבורו.

צו הפטר מידי –

לאחר שהוכח כי החייב עמד בכל התנאים שנקבעו עבורו וכן פרע את חובו במסגרת תוכנית הפירעון שנבנתה עבורו, ייתן לו בית המשפט צו הפטר חלוט. צו זה יעניק הגנה לחייב שאינו יכול לעמוד בהתחייבותו מפני החובות שהיו רשומים לו עד כה וכן יפטור אותו לחלוטין מהחובות.

 

שני שלבים עיקריים בהליך של פשיטת רגל

אם נבחן את הליך פשיטת הרגל ממבט כללי אנו נראה כי קיימים שני שלבים עיקריים מהם הוא בנוי.

שלב ראשן שלב הבירורים ובניית תוכנית פירעון –

בשלב זה יעוכבו כל ההליכים המתקיימים נגד החייב בהוצאה לפועל. החייב ישתף פעולה עם נאמן בית המשפט וימסור לו אחת לחודשיים דו”ח בגין מצבו הכלכלי. כמו כן, על החייב לעמוד בתוכנית התשלומים שנבנתה עבורו ולשתף פעולה עם הגורמים המעורבים בבקשה.

לאחר שנה וחצי לערך, יתקיים דיון בפשיטת רגל ולאחר שבית המשפט ישתכנע כי החייב משתף פעולה ועומד בתוכנית שנקבעה עבורו יכריז עליו כפושט רגל וייתן לו צו הפטר מותנה. לעיתים כבר במעמד זה, רשאי בי המשפט ליתן צו הפטר חלוט אם ראה שיש בכך צורך.

שלב שני עמידה בתוכנית הפירעון –

שלב זה הוא שלב מבחן לחייב בו יצטרך לשתף פעולה עם הממונה בתיק ולעמוד בתוכנית הפירעון שנבנתה עבורו. לאחר שהוכיח כי הוא עומד בתוכנית ייתן לו בית המשפט צו הפטר אשר יוביל למחיקת החובות ויציאה לחיים חדשים. יש לשים לב כי לרוב תוכנית התשלומים שנקבעה לחייב תהיה מינורית יחסית לגובה החובות שצבר כך מחד יוכל להמשיך בחייב ומאידך לפרוע את החובות.

מוזמנים לקרוא מאמר נוסף – מה זה פשיטת רגל.

 

יתרונו של הליך פשיטת רגל על הליכים משפטיים אחרים

כפי שניתן לראות מטרתו של הליך פשיטת רגל חדלות פירעון הוא לשקם את החייב ולאפשר לו לצאת לחיים חדשים ללא חובות. היתרון העצום בהליך זה על פני הליכים אחרים היא המטרה שבחר המחוקק לשים כדגש והיא שיקום החייב על פני ייתר הדברים.

בעוד בהליכי הוצאה לפועל הדגש הוא על פירעון החובות והגנה על האינטרסים של הנושה, הרי שבחדלות פירעון המטרה היא שמירת האינטרס של החייב ומתן יד ליציאה מהבוץ הכלכלי שניקלע אליו.

 

מדוע מומלץ לשכור את שירותיו של עורך דין כאשר רוצים להגיש בקשה לפשיטת רגל

כפי שניתן לראות במדריך שך מה עושים בתהליך של פשיטת רגל,

הליכי פשיטת רגל כרוכים בניסיון, ידע והכרת עולם המשפט. מעבר לטפסים שיש לצרף לבקשה יש צורך עצום בהבנת בניית הליך השיקום , הסכומים שיכול החייב לשלם וכן ראיה לטווח ארוך ומתן צו ההפטר.

על מנת שהחייב יוכל להיות עסוק בשיקומו ופירעון החובות עליו לאפשר אל עו”ד מקצועי לטפל לו בבקשה ובכך להבטיח את אחוזי הצלחת ההליך ופתיחת דף חדש בחייו. משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות’ הינו משרד המתמחה בדיני הוצאה לפועל לרבות פשיטת רגל וחדלות פירעון. אנו במשרדנו נעניק לך כתף תומכת ושירות משפטי מושלם ומקיף לכלל הבעיות שנקלעת אליהן עד למתן צו הפטר ומחיקת החובות.

פנה אלינו עוד היום ואנו נדאג להילחם עבורך.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן