ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

מי זכאי לפשיטת רגל – מה הם הדרישות לתחילת התהליך

מי זכאי לפשיטת רגל? כל זאת במאמר זה.

המושג פשיטת רגל הינו אחד הפתרונות המשפטיים הקיימים לחייב אשר אינו מסוגל לשלם את חובותיו. כידוע, אדם אשר צובר חובות כספיים נמצא במסלול מסוכן להסתבכות עם לשכת הוצאה לפועל וחשוף להגבלות שונות וסנקציות כואבות.

מי זכאי לפשיטת רגל - עו"ד עדי עקראוי ושות'

עד לשנת 2018, החוק הרלוונטי היה פקודת פשיטת הרגל אך לאחר עריכת הרפורמה החדשה שונה החוק לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

כפי שנפרט בהמשך המאמר, חייב אשר הצטברו לו חובות כספיים יוכל בתנאים מסוימים לעתור לחדלות פירעון ומחיקת החובות. משרדנו אשר מתמחה בבקשות מסוג חדלות פירעון, טיפל וייצג עשרות חייבים עד לקבלת הפטר מלא ומחיקת החובות. היה ונקלעתם לחובות כספיים, כנראה שגם אתם זכאים לפתוח בהליכי חדלות פירעון. לבירור זכאותכם צרו קשר עם משרדנו וצוות המשרד ישמח לענות לכם על כל שאלה.

 

חדלות פירעון הבנת המושג

אז נתחיל מי זכאי לפשיטת רגל? ראשית יש להבין בשלב ראשון כאשר מעוניינים להגיש בקשה לפתיחת הליכים יש להבין אם המקרה עונה על ההגדרה “חדלות פירעון”. בהתאם לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, אדם יוגדר כחדל פירעון כאשר אינו מסוגל לפרוע את חובותיו וסך כל החובות העתידים עולים על שווי נכסיו.

 

חדלות פירעון הבנת המושג - עו"ד עדי עקראוי ושות'

יחד עם זאת, כפי שנציין בהמשך, לא כל חוב יקנה לחייב אפשרות לפתוח בהליכי חדלות פירעון וכי הליכי פשיטת רגל דורשים הקרבה עצומה מצד החייב ושיתוף פעולה שלו לאורך כל התהליך. במסגרת הליך פשיטת הרגל, יורה בית המשפט על מתן צו כינוס וימונה ממונה אשר יכנס את נכסי החייב. על החייב לעמוד בתוכנית התשלומים שתקבע עבורו ולהשתתף בסדנאות והקורסים שישובץ אליהם. אין ספק כי מדובר בתהליך ארוך הדורש הכוונה וסיוע.

בשונה מהליכי פשיטת רגל הרי שהמטרה העומדת מאחורי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי היא שיקום החייב והחזרתו למעגל החיים הנורמטיביים. במסגרת שיקומו, תבנה עבורו תוכנית מקיפה של פירעון החובות לצד לימוד והבנה היכן טעה קודם לכן. חוק חדלות פירעון בניגוד לפקודה הישנה והמוכרת עוסק אף במצב חדלות פירעון של תאגיד או חברה בע”מ לצד  פשיטת רגל לאדם פרטי.

 

חייב פרטי המעוניין להגיש בקשה לחדלות פירעון

אדם פרטי* אשר אינו מוגדר כתאגיד או חברה המעוניין לפתוח בהליכי חדלות פירעון צריך לעמוד במספר דרישות כפי שיפורט להלן:

 

  • סך כל החובות עולים על 50,152 ₪. יש לשים לב כי בהתאם לגובה החוב כך אף תקבע הערכאה המשפטית שתדון בבקשה. במידה ומדובר בחוב עד 149,559 ₪ הגשת הבקשה תעשה ללשכת ההוצאה לפועל. בכל חוב הגבוה מסכום זה תוגש הבקשה לבית משפט השלום.
  • על החייב להיות בעל זיקה למדינת ישראל. זיקה יכולה לבוא לידי ביטוי באמצעות מגורים בישראל, רישום הנכס בישראל או כל דבר אחר המוכיח זיקה.
  • פתיחת ההליכים כנדרש לרבות תשלום אגרות והגשת כל המסמכים הרלוונטיים.

*לא הכנסנו במאמר זה את האפוטרופוס הכללי על כך יש מאמר נוסף באתר.

מוזמנים לקרוא גם – פשיטת רגל קבלן

 

תאגיד המעוניין להגיש בקשה לחדלות פירעון

תאגיד הינו גוף בעל אישיות משפטית בפני עצמה לרבות חברה בע”מ. היה ותאגיד מעוניין להגיש בקשת פשיטת רגל חדלות פירעון עליו לעמוד בתנאים הבאים:

  • בדומה לחייב פרטי גם לתאגיד יש סכום חוב מינימלי שעליו לעמוד בו. גובה החוב חייב להיות לפחות 25,000 ₪. בשונה מהליכי חדלות פירעון של אדם פרטי הרי שכאשר מדובר בתאגיד תוגש הבקשה לבית המשפט המחוזי הנמצא באזור מושבו של התאגיד ללא קשר לגובה החוב.
  • על התאגיד להיות בעל זיקה למדינת ישראל. זיקה בהקשר זה תהיה אם התאגיד רשום בישראל או בעל נכסים בישראל או מנהל את נכסיו במדינת ישראל.
  • בדומה לחייב פרטי גם על התאגיד לשלם את כל האגרות הנדרשות לפתיחת ההליך ולצרף את המסמכים הרלוונטיים התומכים בבקשתו.

 

התוצאה הסופית של סיום הליכי חדלות פירעון

עם סיום הליכי חדלות הפירעון תיתן הערכאה המשפטית הדנה בבקשה לחייב צו הפטר. צו זה יכול להיות חלוט במקרים מסוימים או מותנה בהמשך ביצוע תוכנית הפירעון שנבנתה עבור החייב במסגרת ההליך. בכל מקרה, צו ההפטר יקנה לחייב פטור מלא מכל החובות שהיו קיימים לו ערב פתיחת ההליך והוא יוכל לצאת לדרך חיים חדשה.

חשוב לשים לב כי הליך חדלות פירעון אינו זבנג וגמרנו אלא מדובר בתהליך ארוך וממושך הנועד לשקם את החייב ולעזור לו לעלות חזרה על דרך המוטב. הדובדבן שבקצפת הוא בסיום ההליך כאשר ניתן לו צו הפטר ובכך נמחקים כל החובות שהיו לו ונפתח דף חדש בחייו. ראה מאמר – זכויות לאחר קבלת הפטר חלוט.

 

כל הנתונים מראים כי אני זכאי לפתוח בהליכי חדלות פירעון האם זהו הפתרון המושלם עבורי?

אין ספק כי אחת השאלות המרכזיות שחייבים שואלים לא אחת היא האם הפתרון הטוב יותר עבור מצבם הוא הליכי חדלות פירעון ולא אפיק משפטי אחר. יש לזכור כי בפשיטת רגל צפויה לחייב דרך ארוכה ומייגעת עד למתן צו הפטר חלוט ועליו לשתף פעולה באופן גורף עם הגורמים המעורבים בטיפול בבקשה.

כמו כן, במסגרת הליכי חדלות פירעון על החייב לבצע ויתורים רבים בחייו האישים ולהירתם לביצוע תוכנית הפירעון במלוא המרץ. החייב במסגרת ההליך צפוי לספוג הגבלות שונות כגון עיכוב יצאה מהארץ וכו’. מוזמנים לקרוא גם – ביטול עיכוב יציאה מהארץ לפושט רגל וכן מאמר – פשיטת רגל הגבלות. מוזמנים לקרוא בהרחבה מאמר שהכנו עבורכם בעניין – האם כדאי לפשוט רגל.

בחירה במסלול זה למחיקת החובות ופתיחת דף חדש דורשת מחשבה ותכנון מעמיק המלווה ע”י עורך דין הבקיא בדיני חדלות פירעון והוצאה לפועל.

לעיתים, מסלול חדלות פירעון הוא האפשרות הפחות טובה לחייב בשקלול כל הנתונים המתקיימים במקרה שלו וכי דווקא מסלול אחר כגון איחוד תיקים או הסדר חובות הן הדרכים הטובות ביותר לשיפור מצבו במינימום הגבלות.

מסיבה זו רצוי ומומלץ בטרם יינקט הליך כלשהו להתייעץ עם גורם מקצועי הבקיא בכל ההליכים המשפטיים הרלוונטיים ורק לאחר מכן לגבש תוכנית פעולה.

 

תפקידו של עורך הדין בבחירת המסלול המשפטי לחייב

במאמר זה דנו בשאלה מי זכאי לפשיטת רגל / חדלות פירעון ובאלו מצבים יכול לעשות כן. ראינו כי גם אדם פרטי וגם חברה בהתקיים התנאים הקבועים בחוק רשאים לפתוח בהליכי חדלות אשר בסיומם ימחקו החובות הקיימים להם. ראינו גם כי במצבים מסוימים בחירת הליך חדלות פירעון אינו בהכרח הצעד הנכון לחייב ודווקא בהליך זה הוא עלול להיפגע יותר.

נניח כי לחייב נכסים רבים וכעת ברצונו לפתוח בהליכי חדלות פירעון. במצב שכזה, ימונה לחייב כונס נכסים מטעם בית המשפט אשר ירכז את נכסיו וימכרם לרוב במחיר הפחות משווי שוק. לכן, לחייב כזה, ייתכן כי משרדנו ימליץ לפתוח דווקא במסלול משפטי אחר ולא בהליך חדלות פירעון.

מסלול משפטי אחר יכול להיות הסדר חובות וניהול משא ומתן עם הנושים השונים לפירעון החוב בתוכנית תשלום פשיטת רגל נוחה לחייב אשר לא תפגע ברכושו ולא תצר את צעדיו באמצעות הגבלות שונות ומשונות.

לכן מבחינת עלות מול תועלת כדאי לקבל יעוץ מעורך דין העוסק בתחום

לטיפול משפטי נכון בבחירת המסלול המשפטי לטיפול בחובות חשיבות מכרעת. עורך דין הבקיא בדיני חדלות פירעון והוצאה לפועל יוכל לשקלל את מלוא הנתונים בכל מקרה ומקרה ולאחר מכן להמליץ על הדרך הנכונה לסילוק החובות עם מינימום נזק ללקוח. מעבר לידע המשפטי הקיים ל- עורך דין פשיטות רגל, הרי שגם מדובר בבעל מקצוע הרכש ניסיון רב עם השנים ובידיו הכלים המתאימים למציאת פתרון הולם לכל מקרה ומקרה.

משרדנו הינו משרד עורכי דין המתמחה בדיני חדלות פירעון והוצאה לפועל. לאחר שיחה עם הלקוח, צוות משרדנו יגבש תוכנית פעולה ארוכת טווח אשר תיקח בחשבון את כל הנתונים המתקיימים משפטיים ושאינם משפטיים. משרדנו שם לנגד עיניו בראש ובראשונה את טובת הלקוח ופועל למיצוי כל ההליכים המשפטיים הנוגעים לו במקצועיות וביעילות. פנה למשרדנו עוד היום ואנו נדאג לעשות עבורך סדר בכל השאלות והתהיות.

אזהרה – מאמר מי זכאי לפשיטת רגל, איננו נועד בשום פנים ואופן לשמש כייעוץ משפטי ולפני כל פעולה משפטית יש להתייעץ עם עו”ד העוסק בתחום חדלות הפירעון ואין האתר או המשרד אחראים על שום נזק אשר ייגרם לעושה שימוש במאמר זה.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן