ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

עורך דין מומחה לפשיטת רגל

מטבע הדברים הליך פשיטת הרגל טומן בחובו שאלות וסוגיות אשר אינן ברורות לאדם אשר אין לו הניסיון, הידע והכרת ההליך המשפטי. עורך דין מומחה לפשיטת רגל הוא למעשה בעל מקצוע המצויד בארגז כלים משפטי מקצועי אשר יכול לסייע לחייבים למחוק חובות כספיים שצברו ולפתוח דף חדש בחייהם.

עורך דין מומחה לפשיטת רגל - עו"ד עדי עקראוי ושות'

בתחום פשיטת רגל, רצוי כי חייבים אשר מעוניינים לפתוח בהליך מחיקת חובות, יעשו זאת באמצעות עורך דין פשיטת רגל המתמחה בתחום ובידיו הכישורים המתאימים לנווט את ההליך המשפטי ליעדו הסופי דהיינו קבלת צו הפטר. משרדנו משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות’ מתמחים בדיני חדלות פירעון ומסייעים לחייבים להיחלץ מחובות כספיים אשר צברו במהלך חייהם.

במאמר זה נבחן ונראה מדוע הליך פשיטת רגל מחייב סיוע והכוונה של עורך דין פשיטת רגל. נבדוק אף כיצד ובאיזה אופן עורך דין יכול לסייע לחייב בהצלחת הליך זה וכן מה צפוי לחייב אשר החליט לנקות שולחן ולפתוח בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

 

מהו הליך פשיטת רגל

הליך פשיטת רגל הוא למעשה הליך משפטי המאפשר לחייבים אשר צברו חובות כספיים ואינם מצליחים לפרוע אותם לפתוח בהליך אשר בסיומו יוכל לנקות שולחן ולמחוק את החובות שצברו. המדובר בהליך ישן ומוכר ברחבי העולם אשר עבר לא מעט גלגולים עד אשר התעצב במתכונתו הנוכחית במסגרת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי תשע”ח – 2018.

לרוב, חייבים אשר פותחים בהליכי חדלות פירעון אלו חייבים אשר קודם לכן התנהלו נגדם הליכים בהוצאה לפועל במסגרתם הוטלו עליהם הגבלות שונות כגון הגבלת רישיון נהיגה, עיכוב יציאה מהארץ, עיקולים שונים וכו’. במסגרת הליכי ההוצאה לפועל ניתן היום בעקבות החוק החדש, לפתוח בפשיטת רגל אם וכאשר גובה החוב הכספי אינו עולה על 150,000 ₪.

רשם הוצאה לפועל הוא המותב המשפטי אשר ידון במקרה זה בבקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון ויהיה רשאי לקבוע אם וכיצד יינתן לחייב צו הפטר ובאלו תנאים. יש לזכור כי במסגרת הליכי חדלות פירעון ניתן לאחד את כל החובות שעמדו לחייב ערב הגשת הבקשה למעט חובות אשר המחוקק בחר להחריגם כגון חוב מזונות וחובות הנובעים מהטלת קנסות.

 

מהם השלבים העיקרים בהליך חדלות פירעון

יוער כבר עתה כי חשיבותו של עורך דין מומחה לפשיטת רגל בהבנת השלבים הצפוים לחייב במסגרת הליכי חדלות פירעון חשובה מאוד. חלק ניכר מההליך טמון בהבנת החייב את המתרחש ובהפנמת מעשיו והדרים אשר עליו לתקן ולשפר. עורך דין המתמחה בדיני חדלות פירעון יוכל מעבר לסיוע המשפטי להסביר לחייב את שלבי ההליך ולמה הוא צפוי במסגרתו.

 

ראשיתו של ההליך מתחיל עם הגשת הבקשה לממונה על הליכי חדלות פירעון וקבל האישור לפתוח בהליכי חדלות פירעון. עם מתן האישור מטעם הממונה, יינתן לחייב צו תשלומים אשר יקבע בהתאם ליכולתו הכלכלי והדוחות שהגיש לממונה. על החייב לפרוע את חובו במסגרת צו התשלומים כפי שיקבע בעניינו ללא הפרות. כמעט באופן גורף ניתן לומר כי צו התשלומים יהיה נמוך הרבה יותר מסך החובות שצבר החייב במהלך חייו.

גם בגובה צו התשלומים יוכל עורך הדין לסייע לחייב ויפעל עבורו אל מול הממונה בהכנת צו תשלומים אשר יאפשר לו להמשיך לנהל חיי שגרה תקינים לצד פירעון החובות. לגובה התשלום במסגרת צו התשלומים ישנה חשיבות רבה ועצומה.

 

בד בבד, יינתן כנגד החייב צו כינוס נכסים –

אשר במסגרתו יכונסו נכסיו על ידי מנהל מיוחד וימכרו לצורך פירעון החובות. מכירת הנכסים תעשה לצורך מיצוי ההליכים וסילוק כל החובות שנצברו במסגרת יכולתיו של החייב ורכושו. על החייב לשתף פעולה באופן מובהר ולא להסתיר נכסים או רכוש אחר הקיים לו.

 

גם במסגרת קבלת צו כינוס נכסים יוכל עורך הדין לסייע לחייב כאשר במידה וישנו נכס אשר החייב סובר כי אין מקום לכנסו במסגרת הצו, עורך הדין יוכל לעתור לבית המשפט בבקשה מתאימה ולאפשר לו להמשיך להחזיק בנכס או בכסף אשר בוקש לחלטו במסגרת צו כינוס הנכסים.

 

הכרזתו של החייב כפושט רגל תעשה בבית המשפט או לשכת הוצאה לפועל במסגרת הדיון המשפטי בו יוצגו למותב המשפטי כל הדוחות הרלוונטיים של החייב והפעולות אשר ביצע. לעורך הדין תפקיד מכריע בייצוג החייב בהליך משפטי זה שכן עורך הדין יוכל לפעול לקבלת הבקשה להכריז על החייב כפושט רגל וכן יוכל לפעול לקבלת צו הפטר לאלתר עם סיום הדיון.

 

חשיבות המכרעת של עורך הדין בטיפול בבקשה

תפקדו של עורך דין מומחה לפשיטת רגל הוא מכריע בטיפול בבקשה לחדלות פירעון. אין ספק כי כאשר מגישים בקשה לחדלות פירעון בגין חובות אשר נצברו מומלץ וכדאי לקחת עורך דין אשר ילווה את ההליך מתחילתו ועדו סופו לאורך כל הדרך. עורך דין בניגוד לחייב עצמו מכיר ובקיא בהליך המשפטי ויודע באיזה אופן לפעול אל מול הגורמים השונים הנמצאים בהליך.

כאשר עורך דין נכנס לתמונה ומייצג את החייב הטיפול מקבל מימד שונה והחייב יכול להבטיח כי הוא אכן במסלול הנכון למחיקת החובות ויציאה לחיים חדשים. מעבר לניסיון שיש לעורך דין בטיפול במקרים מסוג בקשות לחדלות פירעון הרי שכאשר עורך דין מסייע לחייב בטיפול בבקשות לחדלות פירעון יכול הוא לפעול בשמו ולהגיש כל מסמך אשר יצטרך הן לבית המשפט והן לממונה על הליכי חדלות פירעון.

מעבר לטיפול במסמכים והניירת השונים הרי שעורך דין ייצג אף את החייב במסגרת ההליכים המשפטיים המתקיימים בבית המשפט ויוכל להופיע בשמו ובמקמו בפני המותב המשפטי הדן בבקשה. אין ספק כי לטיפול של לעורך דין חשיבות מכרעת בטיפול בבקשה לחדלות פירעון ובידיו האפשרות לסייע לחייב לצלוח את ההליך באופן המוצלח ביותר.

 

האם ניתן לפעול באופן עצמאי למחיקת החובות?

אין ספק כי ניתן לפעול למחיקת החובות באופן עצמאי כפי שניתן לפעול בכל הליך משפטי. חייב אשר נקלע לחובות כספיים ורוצה לפתוח בהליך מחיקת חובות יכול לעשות זאת בעצמו אך עליו לזכור כלל אחד חשוב. “אין אסיר מתיר עצמו מבית האסורים”. ייצוג עצמי בהליך פשיטת רגל חדלות פירעון משול להתאבדות ויציאה לקרב מבלי להכיר את מגרש הלחימה.

על מנת שהליך חדלות פירעון יצלח וניתן יהיה להביא למחיקת החובות בסופו של יום ללא ספק יש ליטול ייצוג של עורך דין אשר יפעל בשמו של החייב ויביא למחיקת החובות בסופו של דבר. ייצוג עצמי יקשה על החייב להירתם למלאכת השיקום ובסופו של דבר יחבל אף בהליך כולו.

חייב אשר מעוניין להצליח בהליך ולקבל בסופו של דבר את צו ההפטר מוכרח להבין כי רק באמצעות טיפול משפטי מקצועי יוכל להביא לפתיחת דף חדש בחייו ללא נושים וחובות. משרדנו מלווה חייבים רבים בבקשות חדלות פירעון והליכי הוצאה לפועל שונים. עורך דין מומחה לפשיטת רגל הוא לא רק עורך דין היודע להשיג לחייב צו הפטר. עורך דין טוב הוא עורך דין המפשט עבור החייב את ההליך ומסב את תשומת ליבו לפרטים הקטנים בו.

צברתם לחובתכם חובות כספיים? זה הזמן להתחיל בהליך מחיקת חובות ויציאה לחיים חדשים. פנו עוד היום לסיוע משפטי וחזרו לדרך המלך.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן