ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

פיגורים בפשיטת רגל – כיצד הם נוצרים ומה ההשלכות

פיגורים בפשיטת רגל, כיצד הם נוצרים ומה דרכי ההתמודדות מאמר מאת עו”ד פשיטת רגל עדי עקראוי

הליך פשיטת רגל מאפשר לחייב אשר נקלע לחובות לפתוח בהליכים למחיקתם באמצעות הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי. במסגרת הליך פשיטת הרגל, תוכן עבור החייב תוכנית לפירעון החובות ועליו יהיה לשלם מידי חודש בחודשו את הסכום הכספי שנקבע בעניינו. אחד מהכלים האפקטיביים ביותר הקיימים בידי הנושה בהליך גביית החוב הוא הטלת עיקולים והגבלות שונות על החייב במטרה לדחוק בו לפרוע את החוב.

פיגורים בפשיטת רגל - עו"ד עדי עקראוי ושות'

תוכנית התשלומים שתקבע לחייב בהליך פשיטת רגל, מהווה אבן יסוד בהליך כולו ועל החייב לשתף פעולה באופן מלא עם הנאמן שמונה בתיק וכן לעמוד בתוכנית התשלומים. במקרים רבים, מסיבות שבשליטת החייב או שאינן בשליטתו, מתקשה החייב לעמוד בתוכנית התשלומים שנקבע עבורו והחוב צובר ריבית ופיגורים.

מוזמנים לקרוא גם על – תנאים לפשיטת רגל.

פיגורים בפשיטת רגל הוא דבר העלול לסכן את שלום ההליך כולו ולסבך את החייב יותר. אם כן, מה ניתן לעשות כאשר סך התשלומים בפשיטת רגל צובר פיגורים, האם ניתן לבטלם? מהן הסיבות העיקריות לצבירת פיגורים בהליך זה?

 

מהי פשיטת רגל

פשיטת רגל היא הליך משפטי הנועד לסייע לחייב לפרוע את החובות שיצר במהלך חייו ולפתוח דף חדש בעתידו. לפשיטת רגל יתרונות רבים על פני הליכי מחיקת חובות אחרים בכך שבסיום ההליך ובמידה והחייב ישתף פעולה כנדרש, יוכל הוא לקבל פטור מלא מכל החובות שעמדו לו ערב הגשת הבקשה ולצאת לדרך חדשה בחייו.

בשנת 2018, עבר הליך פשיטת רגל שינוי ובעקבות רפורמה חדשה שנערכה בתחום, ובמקום פקודת פשיטת הרגל הישנה יצא לדרכו חוק חדש רלוונטי הנקרא חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי. קיימים מספר הבדלים בין שני ההליכים כאשר ההבדל המרכזי הוא השמת דגש מרכזי במסגרת ההליך על שיקומו של החייב ומתן צ’אנס נוסף. לב ליבו של הליך חדלות פירעון הוא שיקום החייב ומחיקת החובות בסוף ההליך.

בהליך הקודם הנקרא פשיטת רגל, הליכי פשיטת רגל היו נפתחים בבית המשפט המחוזי ללא תלות בגובה החוב או בסוג הפונה. כך למשל, חייב אשר היה מתגורר בתל אביב היה עליו לפנות לבית המשפט המחוזי בתל אביב לצורך הגשת הבקשה. כיום, לאחר חקיקת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, זהות הערכאה המשפטית אשר תדון בבקשה תקבע לפי גובה החוב וסוג הפונה. בחלק מהמקרים תוגש הבקשה לבית המשפט השלום ואילו במקרים אחרים תוגש ללשכת הוצאה לפועל.

ההליך נפתח עם מתן צו כינוס נכסים של החייב

הליכי פשיטת רגל נפתחים עם מתן צו כינוס לנכסי החייב. במסגרת צו כינוס, ימונה ממונה אשר תפקידו לרכז את נכסי החייב ולפרוע באמצעותם את החובות שצבר. המנהל המיוחד שימונה במסגרת ההליך, יפעל בהתאם להחלטות הערכאה המשפטית שמינתה אותו ויבצע את החלטותיה.

לאחר כינוס נכסי החייב, יכין המנהל המיוחד חוות דעת בעניינו של החייב אשר תוגש לבית המשפט במהלך הדיון שיתקיים בעניינו. במקביל לחוות הדעת, יכין המנהל המיוחד תוכנית פירעון לחייב אשר במסגרתה יצטרך לפרוע את החובות שצבר מידי חודש בחודשו. לרוב, הסדר תשלומים זה יעמוד על אלף שקל בחודש אך הדבר ישתנה מחייב לחייב.

לאחר הגשת חוות הדעת לבית המשפט או לשכת הוצאה לפועל, תקבע הערכאה המשפטית על פי המידע המוצג בפניה אם החייב אכן מילא אחר חובתו במסגרת ההליך. במידה והחייב הוכיח כי עשה כל שביכולתו לפרוע את החוב הוא יוגדר כפושט רגל ויינתן לו צו הפטר.

 

אי עמידה בתשלומים במסגרת התוכנית בהליך חדלות פירעון

בחלק מהמקרים, לא מצליח החייב לעמוד במסגרת תוכנית הפירעון שהוכנה עבורו ואינו פועל לסילוק החוב. במקרים אלו הופך החוב להיות חוב פיגורים בפשיטת רגל ועלול לסכן את כל ההליך כולו. חוב אשר אינו משולם במסגרת תוכנית הפירעון עלול להביא להפסקת ההליך באופן מידי והחייאת ההליכים שנפתחו נגד החייב ערב הגשת הבקשה.

אי עמידה בתשלומים במסגרת התוכנית בהליך חדלות פירעון - עו"ד עדי עקראוי ושות'

כפי שצוין קודם לכן, תוכנית הפירעון הינה אבן יסוד בהליך חדלות פירעון ועל החייב לעמוד בה ללא הפרות ומשחקים. חייב בפשיטת רגל, אשר לא ישלם את התשלומים שנקבעו בעניינו עלול להביא לסיום ההליך ובדבר זה יעיד על עצמו כי אינו משתף פעולה עם הגורמים הרלוונטיים בתיק ואינו מעוניין לשקם את עצמו.

 

כיצד יש לפעול כאשר מתקשים לעמוד בתוכנית התשלומים בהליך פשיטת רגל

הפסקת התשלום במסגרת הליך פשיטת רגל יכולה לנבוע ממגן סיבות שונות. חייבים אשר אין ידם משגת דיו לפירעון החוב,

חייבים אשר נקלעו למצב כלכלי קשה ואינם יכולים לעמוד במסגרת צו התשלומים. חייבים אשר פשוט החליטו כי אין ברצונם לשתף פעולה עם ההליך.

המשותף לכל המקרים הללו הוא הפסקת תשלום החוב. דרכי הפעולה להתמודדות עם קושי לעמוד בתשלומים הן כדלקמן:

  • פניה למנהל המיוחד בבקשה לחישוב תוכנית התשלומים מחדש – כאשר מצבו הכלכלי של החייב הורע במהלך תוכנית חדלות פירעון והוא אינו יכול לעמוד בצו התשלומים שהוכן בעניינו ניתן לפנות למנהל המיוחד על מנת שזה יקטין את גובה התשלומים ויאפשר לחייב לעמוד בתוכנית.
  • להגיש בקשה לערכאה המשפטית הדנה בבקשה – לרוב פניה כזו תעשה לאחר מיצוי ההליכים אל מול הנאמן. במהלך הפניה לבית המשפט או רשם הוצאה לפועל יש לשטוח את נסיבות המקרה והסיבות שהביאו להפסקת תשלום החוב. יש להסביר למותב המשפטי כי אי עמידה בתשלומים אינה נובעת כתוצאה מפעולות של חוסר תום לב אלא בשל מצב כלכלי קשה החייב אינו מסוגל לעמוד בתוכנית התשלומים. קרא בהקשר זה מאמר – פשיטת רגל מזונות.

 

כיצד עורך דין יכול לסייע במקרה של פיגורים בפשיטת רגל

חייב אשר אינו עומד בתוכנית התשלומים שנקבעה עבורו עלול מהר מאוד להביא לסיום ההליך והשבת הסנקציות שננקטו נגדו לתוקפן. פיגורים בפשיטת רגל הוא אחד הדברים שאינם נראים בעין יפה שכן על החייב להוכיח את עצמו במסגרת ההליך ולשתף פעולה באופן מלא. אמנם, האינטרס העיקרי בהליך חדלות פירעון הוא שיקום החייב אך יחד עם זאת, על החייב לפרוע את החובות שיצר ולעמוד בתוכנית התשלומים שנבנתה עבורו.

חייב אשר אינו פועל בהתאם לתוכנית התשלומים מעיד על עצמו כי אינו מעוניין לשתף פעולה עם הגורמים המנסים לשקמו ומשכך אין כל טעם להמשיך בתהליך. היות ומשרדנו מבין כי במקרים רבים אי תשלום החוב אינו נובע מסיבות של חוסר תום לב אלא באמת ובתמים כתוצאה מקושי כלכלי, אנו יודעים כיצד לפעול במקרים אלו ולהביא להקטנת צו התשלומים או במקרים גרועים יותר לביטול הפסקת הליך חדלות הפירעון.

החוב שלך צבר פיגורים במסגרת הליך חדלות הפירעון? פנה למשרדנו עוד היום על מנת שנפעל במהירות לתיקון המעוות והשבתך לדרך המלך עד לקבלת צו הפטר ומחיקת החובות.

ראה גם מאמר – כספים מוגנים בפשיטת רגל.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן