ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

פשיטת רגל הגבלות – במסגרת ההליך

חייבים רבים רואים בהליך פשיטת רגל מעין גלגל הצלה אשר באמצעותו ניתן למחוק את החובות הקיימים ולצאת לדרך חדשה. האמת היא כי אכן באמצעות הליך פשיטת רגל ניתן לקבל בסופו של דבר צו הפטר ולמחוק את החובות. יחד עם זאת, הדרך לקבלת צו הפטר זה כרוכה במכשולים רבים ופעולות רבות אשר על החייב לבצע.

פשיטת רגל הגבלות - עו"ד עדי עקראוי ושות'

בפשיטת רגל אין קיצורי דרך וכי מוטלות על פושט הרגל פעולות רבות אשר עליו לבצע ולשתף פעולה עם כל הגורמים המעורבים בבקשה שהגיש. מרכיב ניכר ומשמעותי בהליך פשיטת רגל הוא ההגבלות המוטלות על החייב במסגרת הליך זה.

הליכי פשיטת רגל הגבלות על החייב הוא הליך הטומן בחובו הגבלות רבות המוטלות על החייב במסגרת המסגרת המשפטית כגון איסור יציאה מהארץ ועל החייב להתמיד ולעמוד בהגבלות אלו עד קבלת צו הפטר.

במאמר משפטי זה נסקור ונראה בקצרה מהם הליכי פשיטת רגל, מדוע הליכים אלו מחייבים הטלת הגבלות על חייב ומדוע כאשר נקלעים לחובות כספיים מומלץ לפנות אל עורך דין פשיטת רגל אשר יוכל לסייע לכם לפתור את החובות ולצמצם ככל שניתן את ההגבלות אשר יוטלו עליכם במסגרת ההליכים המשפטיים.

 

סקירת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי על קצה המזלג

מאמר זה אמנם עוסק בהגבלות אשר יוטלו על החייב במסגרת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי אך יחד עם זאת לא ניתן להבין לעמוק את משמעות הגבלות אלו מבלי להבין כיצד פועל הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי. כל חייב, יחיד או תאגיד בע”מ רשאי להגיש בקשה לממונה על הליכי חדלות פירעון לפתיחת הליכי פשיטת רגל.

כיום, בעקבות חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי תשע”ח 2018, משך הטיפול בבקשות חדלות פירעון התקצרו משמעותית בהשוואה להליכים אשר התקיימו לפי פקודת פשיטת הרגל כך שבתוך שנה וחצי לערך חייב אשר הקפיד למלא אחר כל הוראות הממונה על חדלות פירעון יוכל להיות מוכרז פושט רגל וכל תיקי הוצאה לפועל וחובות נוספים אשר צבר ערב הגשת הבקשה ימחקו וייעלמו כלא היו.

בעקבות משבר הקורונה חשוב לציין ולהדגיש כי הבצעו צעדים מרחיקי לכת לטובת חייבים כך שכיום חייבים רבים יכולים בקלות לדחות תשלומים אשר נקבעו לגבם במסגרת צו התשלומים וכן לבקש פריסה רחבה יותר שלהם. משבר הקורונה אשר פגע קשות במשק הישראלי ובעולם כולו הביא את המחוקק להבין כי גם בתחום חדלות פירעון יש להתחשב בחייבים ולהקל עליהם ככל שניתן תוך עריכת איזון ראויה בין אינטרסים השונים הקיימים בכל מקרה ומקרה.

 

כינוס נכסי החייב כחלק מהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי ובמטרה למקסם ולייעל את ההליך כולו

כינוס נכסי החייב הינו פעולה אשר מבצע הממונה על הליכי חדלות פירעון אשר במסגרתה יערוך דו”ח מיוחד אשר ירכז את כל נכסי החייב וישערך את ערכם. נכסי החייב יכולים להיות ניכסי מיטלטלין הנמצאים ברשותו לרבות נכסים נוספים כגון דירות, מקרקעין וכו’. צו הכינוס נועד למקסם את ההליך כולו ולאזן כראוי בין אינטרס החייב לבין אינטרס הנושים הקיימים.

חשוב לזכור כי אמנם בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי לפי החוק החש אינטרס החייב הינו אינטרס עליון אך יחד עם זאת עדין יש להביא בחשבון את אינטרס הנושים אשר מעוניינים להשיב לחזקת את הכספים אשר נטל מהם החייב וטרם סילקם.

כפי שנראה בפסקה הבא, יחד עם צו כינוס הנכסים יוטלו על החייב הגבלות שונות אשר נועדו לסייע למעורבים כולם לרבות החייב עצמו למלא בקפדנות אחרי הוראות החוק ולהביא לסיום ההליך בהצלחה.

 

אילו הגבלות יוטלו על החייב במסגרת הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי

כפי שצוין קודם לכן, במסגרת הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי יוטלו על החייב הגבלות שונות אשר יעמדו בתוקפן עד לסיום ההליך והכרזה על החייב כפושט רגל או עד להוראה אחרת מטעם בית המשפט. הליך פשיטת רגל הגבלות ואופיין מעוגנות בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי. לפי סעיף 142 לחוק חייב אשר פתח בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי יוטלו ההגבלות הבאות:

  1. הגבלה מלהחזיק בדרכון – חייב אשר נמצא בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי לא יוכל לקבל ולהחזיק דרכון.
  2. צו עיכוב יציאה מהארץ – במהלך הליכי חדלות פירעון מיום מתן צו כינוס נכסים, חייב לא יוכל לעזוב את תחום שטח מדינת ישראל.
  3. הכרזה על החייב כלקוח מוגבל מיוחד – המשמעות של הכרזה זו פירושה שהחייב לא יוכל למשוך שיקים מחשבונות הבנק הקיימים לו ושיקים אשר ימשוך מהם לא יכובדו על ידי הבנק. חשבון בנק של החייב יוכרז כחשבון מוגבל והוא לא יוכל לפתוח חשבון נוסף.
  4. החייב לא יוכל להשתמש בכרטיסי אשראי – שימוש בכרטיסי אשראי הינו אחת הפעולות הבסיסיות הקיימות כיום במשק הישראלי. חייב אשר פתח בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי לא יוכל להחזיק כרטיס חיוב כלשהו ולא יוכל לעשות בו שימוש.
  5. הגבלת החייב מלהקים תאגיד – חייב אשר נמצא בהליכי חדלות פירעון לא יוכל לייסד חברה או תאגיד.

 

הסרת ההגבלות אשר הוטלו על החייב במסגרת הליך חדלות פירעון

כפי שמציין סעיף 143 לחוק, הממונה רשאי להסיר או להחריג הגבלה אחת או יותר מההגבלות אשר הוטלו על החייב במסגרת הליכי חדלות פירעון לבקשת בעל עניין בהליך כך ובמידה והגבלה כזו או אחרת מסבת נזק בלית הפיך לחייב ניתן לפנות לממונה על מנת שזה יסירה או יצמצם את השפעתה על החייב.

הסרת הגבלות על פושט רגל  - עו"ד עדי עקראוי ושות'

יש לציין כי על מנת שהממונה ייעתר לבקשה לבטל הגבלה או לצמצמה יש להצביע על נסיבות ממשיות הדורשת את התערבותו וביטול ההגבלה.

מסיבה זו יש לקבל יעוץ משפטי מקיף וממצה ע”י עו”ד המתמחה בדיני חדלות פירעון ושיקום כלכלי על מנת שהבקשה להסרת ההגבלה אשר תוגש לחייב תשקף ותהיה מדויקת ונכונה.

דרך נוספת להסרת ההגבלת היא פשוט לסיים את ההליך המשפטי עצמו עד תומו ולקבל את צו ההפטר המיוחל.

 

כיצד עורך דין יוכל לסייע לחייב אשר נקלע להליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי בפתרון המשבר ויציאה לחיים חדשים מהר ככל שניתן

הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי אינם הליכים קלים ופשוטים לאיש. חייבים אשר נקלעים להליכים אלו אמנם בסופם זכאים לקבל צו הפטר אשר יוציא אותם לדרך חיים חדשה אך יחד עם זאת המסלול כולו רצוף ורווי פעולות רבות אשר על החייב לבצע ולעמוד בהן. הליך פשיטת רגל הגבלות הינו הליך לא פשוט עבור החייב אשר נאלץ להתמודד עם הגבלות רבות המוטלות עליו במהלך ההליך כולו.

כפי שראינו קודם לכן, במסגרת ההליך המשפטי מוטלות על החייב הגבלות רבות המצרות את צעדיו ועלולות לגרום לו לעוגמת נפש רבה. פעמים רבות מסיבות כאלה ואחרות יש צורך בהגשת בקשה דחופה לממונה על הליכי חדלות פירעון על מנת שזה יבטל את ההגבלה או לחילופין יצמצמה באופן משמעותי.

הגשת בקשה זו צריכה להיות מנומקת ומשכנעת על מנת שהממונה ישתכנע ויורה על ביטול ההגבלה. ביטול ההגבלות המוטלות על החייב פעמים רבות יכולות אף לסייע לייעול ההליך כולו וקבלת צו הפטר המיוחד. נקלעתם להליכי חדלות פירעון אל תהססו, פנו אלינו עוד היום ואנו נדאג לסייע לכם לקבל כל זכות שמגיעה לכם וכן דרכים לפתרון הבעיה במהירות האפשרית.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן