ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

פשיטת רגל ללא עורך דין – נקודה למחשבה!

פשיטת רגל ללא ליווי משפטי ומקצועי, נקודה למחשבה

פעמים רבות משרדנו נתקל בלקוחות אשר הרהרו בשאלה האם יש מקום לשכור שירותי עו”ד כאשר מעוניינים לפתוח בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי. קיימת נטייה לחושב כי הליך פשיטת רגל הינו פעולה אשר מתבצעת בקלות ללא קושי ובמהירות. חייבים רבים חושבים כי ניתן לבצע פשיטת רגל ללא עורך דין ובכך הם למעשה מסכנים את עצמם ואת הצלחת ההליך.

פשיטת רגל ללא עורך דין - עו"ד עדי עקראוי ושות'

הליך פשיטת הרגל טומן בחובו פעולות משפטיות רבות אשר ללא ליווי מתאים ע”י עורך דין פשיטת רגל עלולים לבצע טעויות ובכך להכשיל את ההליך. הגשת הבקשה לפשיטת רגל כוללת בתוכה מילוי מסמכים שונים, חלקם אף דורשים אימות משפטי וכן התנהלות מול גורמים שונים המעורבים בהליך עצמו כגון הממונה על הליכי חדלות פירעון וכן הכונס הרשמי.

מומלץ לכל חייב אשר שוקל לפתוח בפשיטת רגל לפנות לעורך דין המתמחה בדיני חדלות פירעון על מנת שזה יעניק לו ליווי משפטי ומקצועי לאורך כל התהליך עד למחיקת החובות ופתיחת דף חדש בחייו. אין להקל ראש בהליך עצמו וכי לצורך הצלחת ההליך קיימת חשיבות רבה באופן שיתוף הפעולה של החייב ועמידתו בכל התוכניות שנקבעו עבורו.

 

לעורך דין המתמחה בדיני חדלות פירעון יכולת ראיה ארוכת טווח ומקצועית יותר

יש לזכור כי חייב אשר נמצא תחת לחצים כלכלים לרבות הגבלות שהוטלו עליו על ידי נושים שונים אינו פנוי באמת לשקול את צעדיו כנדרש ולעיתים עלול לנקוט בדרך אשר כלל אינה מתאימה למצבו ואינה משקפת נכונה את הפן המשפטי אשר עליו לבחור בו.

פעמים רבות לקוחות אשר פקדו את משרדנו היו בטוחים כי הליך פשיטת הרגל הוא הדבר הנכון בעניינם וכי מומלץ להתחיל בהליך זה ויפה שעה אחת קודם.

לאחר בירור מעמיק במכלול החומר שהונח בפני צוות משרדנו, הסתבר כי כלל מומלץ לחייב לנקוט בהליכים משפטיים אחרים לצורך מחיקת החובות כגון איחוד תיקים בלשכת הוצאה לפועל.

יש לזכור כי בהוצאה לפועל אמנם יוטלו על החייב הגבלות כלכליות כלשהן אך יחד עם זאת לא יכונסו נכסיו ולא ימכרו במכירה פומבית כפי שנהוג לעשות בהליך של פשיטת רגל. חייבים אשר להם נכסים רבים צריכים לחשוב פעמיים בטרם ינקטו בהליך של פשיטת רגל שכן במקרה זה עלולים הם לאבד את רכושם לטובת קופת הנשייה.

פתרונות משפטיים אחרים אשר עורך הדין יכול למצוא כחלק מהליך מחיקת החובות הוא למשל הכרזה על החייב כמוגבל באמצעים בהוצאה לפועל ובך למעשה לחתור לצו תשלומים נוח וקל.

 

ניתן גם להגיע להסדר חובות עם הנושים השונים באמצעות עורכי דין המייצגים אותם ובכך להבטיח לחייב הסדר קל ללא ריביות וללא הגבלות שונות. את ההסדר ניתן להגיש לבית המשפט לצורך מתן תוקף של פסק דין להסדר.

אין ספק כי לעורך דין יכולות רבות לפתרון המצוקה הכלכלית אליה נקלע החייב, פתרונות אשר ספק אם החייב בעצמו יוכל להגיע אליהם. כמו כן, ככל הנראה, החייב אינו רואה את התמונה המשפטית המלאה ואינו יודע מה צפוי לו בהמשך התהליך. עורך דין המתמחה בתחום יוכל להאיר את עיניו ולהראות לו באיזה אופן מומלץ לו לפעול.

הליך פשיטת רגל דורש יכולת התמודדות עם הגורמים המעורבים בהליך המשפטי

ככל ונעמיק בהליך פשיטת הרגל, אנו נראה כי מדובר בהליך ארוך וממושך הכולל בתוכו מספר תחנות מרכזיות (צו כינוס נכסים, צו תשלומים ועוד) אשר על החייב לעבור בהן עד לקבלת צו ההפטר ומחיקת החובות. כל תחנה ותחנה ובכלל כל ההליך המשפטי עצמו, דורש התנהלות מול גורמים משפטיים ושאינם משפטיים המעורבים בטיפול בתיק עצמו. כך למשל, על החייב להתמודד עם הגורמים הבאים:

  1. הממונה על הליכי חדלות פירעון – בקשה לחדלות פירעון תוגש לממונה על חדלות הפירעון ותקבל את אישורו. יש לוודא כי הגשת הבקשה נעשית בצירוף כל המסמכים הנדרשים ללא חוסרים והשמטת פרטים. בקשה אשר תוגש באופן רשלני עלולה להידחות או לא להתקבל.
  2. כונס הנכסים – חלק מההליך המשפטי דורש את כינוס נכסיו של החייב (לאחר מתן צו כינוס) ומכירתם לצורך פירעון החובות שצבר. ככל ומדובר ברכוש ונכסים המשמשים את החייב לצרכיו האישיים והוא אינו מעוניין למוכרם, יש להגיש בקשה מתאימה לכונס הנכסים ולנמק מדוע יש צורך בהשארתם בידי החייב ולא לכלול אותם בתוך צו הכינוס. לא בטוח כי חייב יוכל לעשות זאת בעצמו באופן ראוי ונכון.
  3. התנהלות מול בתי המשפט והוצאה לפועל. הכרזה על החייב כ- פושט רגל תעשה ע”י בית המשפט או רשם ההוצאה לפועל במסגרת דיון משפטי אשר יתקיים בעניינו.

ככל והחייב יתנהג שלא בתום לב, עלול בית המשפט לדחות את הבקשה. פשיטת רגל ללא עורך דין עלולה להביא             את החייב לביצוע טעויות ושגיאות אשר בסופן ישלם ביוקר ויביא במו ידיו לדחיית ההליך עצמו. כאשר מדובר בחברה           בע”מ ההתנהלות מול בית המשפט תעשה בבית המשפט המחוזי דבר הדורש ידע מעמיק יותר ויכולת עמידה בפני             בית המשפט.

4. התנהלות מול הנושים ובאי כוחם. במקרים רבים לצורך סיום ההליך ומיצוי כל האפשרויות העומדות לחייב, יש                    לפנות לנושים השונים בבקשה להגעה להסדר חובות. ניהול מו”מ עם הנושים ובאי כוחם דורש יכולת משפטית                    ומקצועית כאחד. לא בטוח כי חייב אשר מעוניין לפתוח בהליכי פשיטת רגל בעצמו יוכל לעשות זאת.

 

אין אסיר מתיר עצמו מבית האסורים

לא לחינם אמרו חז”ל את המשפט הנ”ל. כאשר אדם שקוע בתוך צרותיו ובעיותיו לא רק שאין הוא פנוי לסייע לעצמו אלא הוא אף עלול לפנות לגורמים חיצוניים אשר אין להם השכלה וידע משפטי מתוך ניסיון נואש אפשר לומר לפתרון מצוקתו.

יש לזכור כי הליך פשיטת רגל הינו הליך ארוך וממושך הדורש הגשת מסמכים משפטיים הטעונים אימות של עורך דין וכן הבנת הרשום בהם. כאשר חייב נקלע לחובות כספיים כבדים, אין מצופה ממנו כי יחל כעת לנהל את ההליך בעצמו בפרט כאשר מדובר בעניין אשר עלול לארוך שנים. פניה לגורמים אשר אינם עוסקים בעולם המשפט ואינם עורכי דין, עלולה להמיט אסון כבד יותר על החייב ולהביא לתוצאה ההפוכה.

חייב אשר מעוניין לפתוח הליכי פשיטת רגל או כפי שהם נקראים היום חדלות פירעון צריך לפנות לעצמו את מלוא הזמן והשקט לצורך שיקומו ופתיחת דף חדש בחייו. את המלחמה המשפטית בעניינו עליו להותיר לגורמים המקצועיים אשר בידיהם הכלים המתאימה להתמודד עימה.

 

אם כן, פשיטת רגל בליווי עורך דין או באופן עצמאי

כפי שפורט במאמר זה בהרחבה, פשיטת רגל  ללא עורך דין ובאופן עצמאי, עלולה לגרום לתוצאה ההפוכה אליה חותר החייב. ניסוח הבקשות המשפטיות באופן עצמאי במסגרת הליך פשיטת רגל ללא ליווי גורם הבקיא בהליך עלול להמיט אסון על החייב ולהביא לדחיית הבקשה וחידוש הסנקציות המשפטיות שהוטלו עליו קודם לכן.

פשיטת רגל רק בליווי עורך דין - עו"ד עדי עקראוי ושות'

מעבר לכך, ליווי משפטי על ידי עורך דין יכול אף לסייע לחייב במובן של בחירת פתרון משפטי אחר אשר אינו כולל פשיטת רגל. חייב אשר אינו בקיא בהליכים המשפטיים (כגון חובת תום לב ועוד) כלל אינו יודע כי באפשרותו לבחור הליך משפטי אחר לצורך מחיקת חובות ובכך יוודא כי הוא שומר על רכושו ונכסיו טוב יותר.

כפי שבכל בעיה אחרת המעוררת במהלך חיינו אנו נוהגים לפנות לבעל המקצוע הרלוונטי לצורך פתרון הבעיה, כך אף כאשר מדובר בהליך פשיטת רגל יש לפנות לעורך דין המתמחה בדיני חדלות פירעון על מנת שיסייע לנו למחוק את החובות ולפתוח דף חדש בחיינו. עורך דין המתמחה בדיני חדלות פירעון יוכל לסייע לכם למצוא את הדרך המתאימה ביותר עבורכם לצורך מחיקת החובות ואף יגדיל את סיכויי הצלחת ההליך באופן משמעותי.

משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות’ מתמחה בדיני חדלות פירעון ושיקום כלכלי. לאחר טיפול באין ספור תיקי הוצאה לפועל ופשיטת רגל צוות משרדנו ערוך ומוכן לסייע לכם למציאת הפתרון הראוי ביותר למקרה שלכם עד למחיקת החובות. השאירו לנו הודעה ואנו נדאג לשוב אליכם.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן