ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

פשיטת רגל מזונות כל התשובות למשלמים מזונות

פשיטת רגל מזונות,

כאשר חייב נקלע למצב של חדלות פירעון מתעוררת לא אחת שאלה בדבר חלוקת הכספים ובסדר עדיפות הנושים. בפשיטת הרגל, מעורבים גורמים משפטיים שונים אשר תפקדם לוודא חלוקה הוגנת של כספי החייב בין הזוכים הרבים הקיימים.

פשיטת רגל מזונות - עו"ד עדי עקראוי ושות'

בפשיטת רגל, באופן טבעי קיימים נושים רבים בעלי אינטרסים שונים אשר לכולם מטרה אחת משותפת והיא השב הכספים האבודים לחזקתם. בין נושים אלו ניתן למצוא בנקים, עובדי העסק אשר זכאים לשכר ופיצויי פיטורין וכן קטינים הנסמכים על שולחן החייב. לצורך מאמר זה, אנו נתמקד בשאלה מה דין תשלום פשיטת רגל לעניין מזונות כאשר חייב מגיע למצב של חדלות פירעון. האם חוב זה נכלל במסגרת ההליך המשפטי או לאו, האם צו הפטר בפשיטת רגל שיינתן לחייב בבית המשפט בסיום ההליך יכלול אף את חוב המזונות או לא.

יש לזכור כי אמנם לאחר הרפורמה החדשה שנערכה בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי ניתן דגש מרכזי לשיקום החייב והגנה על האינטרסים שלו אך יחד עם זאת, כאשר אנו מדברים על חוב מזונות יש לאזן בין האינטרסים השונים ולוודא כי לא יגרם נזק גדול יותר בעצם קיום ההליך מאי קיומו.

 

כיצד נוצר חוב מזונות

לאחר שבני זוג החליטו לסיים את מערכת היחסים שלהם, לרוב יצטרך הגבר לשלם מזונות לילדיו בהתאם לגובה הכנסתו עד הגיעם לגיל 18. התשלום החודשי עבור דמי המזונות יקבעו על פי פסק דין של בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני או על פי הסכם שערכו הצדדים.

כל עוד החייב עובד וקיימת לו הכנסה של סכומי כסף / משכורת קבועה הרי שלכאורה לא מתעוררת בעיה. כאשר חייב נקלע לחדלות פירעון, הרי שאין ביכולתו לשלם חובות לנושיו ובין היתר גם לא לילדיו הקטנים.

כתוצאה מאי תשלום דמי המזונות, מצטבר לחייב חוב הנקרא חוב מזונות ודינו כיתר החובות הקיימים לו. ניתן לפתוח בהליכי הוצאה לפועל בגין חוב זה ולהטיל על החייב הגבלות שונות כגון עיכוב יצאה מהארץ וכו’. מוזמנים להעמיק על הגבלות במאמר – הגבלות על פושט רגל. וכן מאמר – ביטול עיכוב יציאה מהארץ לפושט רגל.

בפסקה הבאה נדון ונראה מה דינו של חוב מזונות כאשר החייב מחליט לפתוח בהליכי פשיטת רגל חדלות פירעון וכיצד ניתן לפעול לגבייתו.

 

מה דינו של חוב מזונות בהליך פשיטת רגל

כאשר חייב פותח בהליכי פשיטת רגל לא ניתן להמשיך נגדו בהליכי גבייה וכל ההליכים שננקטו נגדו מוקפאים. היות וחוב מזונות הינו חוב לכל דבר, הרי שגם הוא במצב שכזה יוקפא ולא ניתן יהיה להמשיך בגבייתו.

 

תשלום מזונות בהליך פשיטת רגל - עו"ד עדי עקראוי ושות'

כאשר קיים חשש ממשי לכלכלת הקטינים אשר נפגעו כתוצאה מהקפאת ההליכים ניתן להגיש תביעת מזונות / בקשה לבית המשפט הדן בתיק למתן דמי מזונות. בקשה שכזו תקרא תביעות חוב בהליך חדלות פירעון בגין מזונות. יש לזכור כי דין חוב מזונות בהליך של חדלות פירעון הוא בדין קדימה. במילים פשוטות, חוב זה מקבל עדיפות ראשונה על פני ייתר החובות ויפרע מקופת הכינוס ראשון.

 

מה דינו של חוב מזונות אשר אמור היה להיפרע לאחר מתן צו הכינוס

כידוע תשלום מזונות אינו פוסק עד שיגיע הקטין לבגרות. מידי חודש בחודשו על החייב להעביר לקטינים את תשלום המזונות כפי שהוראות פסק הדין קבעו בעניינו. במצב דברים שכזה, יתחלק חוב המזונות לשני מצבים, מצב אחד כאמור חוב מזונות לאחר שנצבר טרם פתיחת הליך פשיטת רגל ואילו המצב השני הוא חוב אשר הצטבר לאחר מתן צו הכינוס.

כאשר מדובר על חוב שנצבר טרם פתיחת ההליכים הרי שתוגש תביעת חוב מזונות בגינו לבית המשפט וחוב זה יהיה בדין קדימה ביחס לשאר החובות. סעיף 128 לפקודת פשיטת הרגל מסדיר את עניינו של חוב שהצטבר לאחר מתן צו הכינוס ופוסק כי באשר לחוב זה, יש לבקש מבית המשפט הדן בבקשה לחדלות פירעון לקצוב את דמי המזונות המגיעים לזוכה. בית המשפט רשאי מפעם לפעם לקצוב לזוכה דמי מזונות מנכסי החייב או מכספים אחרים על פי שיקול דעתו.

 

גובה דמי המזונות שבית המשפט יפסוק במסגרת הליך חדלות פירעון

יש לשים לב כי בית המשפט הדין בהליכי פשיטת הרגל אינו מחויב לגובה המזונות שנפסקו לזוכה בבית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני. הגשת בקשה לתשלום מזונות לערכאה זו אינה מחייבת את בית המשפט והוא רשאי לפסוק דמי מזונות על פי שיקול דעתו. מוזמנים לקרוא בהרחבה על – תשלום מזונות בפשיטת רגל.

 

גובה דמי המזונות שבית המשפט יפסוק במסגרת הליך חדלות פירעון - עו"ד עדי עקראוי ושות'

לרוב דמי המזונות שיפסוק בית המשפט יהיו נמוכים יותר מדמי המזונות שהיה זכאי להם הצד הזוכה בהתאם לפסק הדין שניתן לטובתו (במתן פסק דין מזונות בבית משפט למשפחה / רבני) וכספים אלו יילקחו מקופת הכינוס לטובת הקטינים. אמנם בית המשפט אינו מחיוב לדמי המזונות שנקצבו לזוכה על ידי הערכאה המשפטית האחרת אך ללא ספק דמי המזונות שנפסקו יכולים להוות נקודת מוצא לחישוב דמי המזונות המגיעים לקטנים. יש לזכור כי בית המשפט אינו דן בהליך המזונות לגופו ולכן לרוב יעדיף את פסיקת הערכאה המשפטית הקודמת כנקודת מוצא לשיעור גובה המזונות.

 

מה דינו של חוב מזונות בהינתן לחייב צו הפטר

בסיום הליך פשיטת הרגל ולאחר שהחייב עמד בתוכנית הפירעון שנבנתה עבורו ייתן לו בית המשפט צו הפטר. משמעותו של צו ההפטר היא כי כל חובותיו אשר היו קודם לכן ימחקו והוא יוכל לצאת לחיים חדשים נטולי חובות ונושים.

חשוב לשים לב כי צו הפטר בהקשר של חוב מזונות אינו מסייע לחייב וכי חוב מזונות אינו יכלול להיכלל במסגרת צו זה. במקרים חריגים רשאי בית המשפט לכלול בצו ההפטר גם חוב מזונות זאת כאשר אינטרס צירוף החוב גובר על אי צירופו וכאשר נוכח בית המשפט כי החייב באמת אינו יכול לשלם את חובו מסיבות כאלה ואחרות.

 

הטעם העומד מאחורי ההבחנה בין חוב מזונות לחוב רגיל

עד עריכת הרפורמה בשנת 2018 הערכאה המשפטית המוסמכת לדון בהליך פשיטת הרגל הייתה בית המשפט המחוזי. עם כניסת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי לתוקפו הערכאה המשפטית אשר תדון בבקשה לחדלות פירעון תקבע בהתאם לגובה החוב. לעיתים זו תהיה לשכת הוצאה לפועל ובמקרים אחרים בית המשפט השלום.

ההבחנה בין חוב מזונות לחובות אחרים נובעת מהרצון להגן ולשמור על טובת הקטנים אשר אינם יכולים לכלכל את עצמם ולרוב דמי מחייתם תלויים בחייב. ההבנה כי קטינים הינם חסרי ישע אשר אינם מסוגלים לדאוג לעצמם הביאה את המחוקק שלא לכלול את חוב המזונות במסגרת צו ההפטר שינתן לחייב וכן לתת לחוב זה דין קדימה.

בשקלול האינטרסים השונים הקיימים בהליך חדלות פירעון נסוג אינטרס שיקום החייב מפני אינטרס הקטינים ובשל כך חוב מזונות יטופל על פי כללים אחרים בהליך של חדלות פירעון.

 

מדוע יש לפנות לעורך דין כאשר מעוניינים לקבל דמי מזונות בהליך של פשיטת רגל

היות והחיים רווים באירועים אשר לא תמיד בשליטתנו, לעיתים מסיבות כאלה ואחרות לא יוכל החייב לעמוד בתשלום דמי המזונות וטובת הקטינים עלולה להיפגע. חשוב להבין ולזכור כי כאשר החייב נקלע להליכי חדלות פירעון לא ניתן לפעול נגדו לסילוק החוב אך ישנן אפשרויות אחרות היכולות לסייע לפתרון הבעיה.

הגשת תביעת חוב כלומר, בקשה לדמי מזונות במסגרת הליך של פשיטת רגל טעונה הכנת מסמכים משפטיים ועריכתם. טיפול רשלני ולא מנוסה בבקשה זו עלולה להוביל לדחייתה או לחילופין לדמי מזונות נמוכים שבדוחק יסייעו לזוכה.

בטרם תוגש בקשה לקבלת קצבת מזונות יש לערוך חישוב כספי מדויק של מחיית הזוכה וילידיו וכן לבחון מה הוחלט על ידי הערכאה הקודמת שדנה בתשלום המזונות. עו”ד מנוסה הבקיא בהליכי חדלות פירעון יוכל להבטיח את המקסימום הנדרש לקבלת דמי מזונות ראויים מבית המשפט. כמו כן, יוכל להבטיח כי בעת חלוקת הרכוש על ידי ממונה מטעם בית המשפט תינתן לחוב המזנות זכות קדימה והוא יפרע ראשון.

משרד עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי ושות’ מתמחה בדיני הוצאה לפועל, חדלות פירעון ובקשות לדמי מזונות במסגרת הליך זה. קיימים לכם דמי מזונות המגיעים לכם? המצב הכלכלי של ילדכם מתדרדר בעקבות אי תשלום מזונות פנו אלינו עוד היום ואנו נדאג לפעול עבורכם.

מוזמנים גם לקרוא מאמר – הליך פשיטת רגל לעצמאי. וכן מאמר הרחבה – ההשלכות של פשיטת רגל.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן