ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

פשיטת רגל עוסק מורשה – דגשים חשובים בהליך

פשיטת רגל עוסק מורשה כל הדגשים,

זהו לא סוד כי מרבית העסקים בישראל בעיקר עסקים קטנים יקלעו למשבר כלכלי וחדלות פירעון. הבירוקרטיה, המיסים וגורמים נוספים מהווים איום של ממש על עסקים קטנים בישראל בפרט בתקופה הראשונה של חייהם של ניהול עסק.

פשיטת רגל עוסק מורשה - עו"ד עדי עקראוי ושות'

ניתן לומר כי בהחלט להיות בעל עסק הוא אינו דבר פשוט. פשיטת הרגל היא אחת מהאפשרויות העומדות לעוסק מורשה אשר נקלע לחובות ואין באפשרותו להחזירם.

במאמר זה נבדוק מהן האפשרויות העומדות לעוסק מורשה או פטור כאשר העסק נקלע להליך של פשיטת רגל, נראה כיצד ניתן בכל זאת לפתוח עסק בתקופת חדלות הפירעון ולנסות לשקם את המצב הכלכלי יחד עם פירעון החובות. נציין כי הליך פשיטת הרגל הינו תהליך ארוך המלווה בתוכנית שיקום החייב וכן תוכנית פירעון. במהלך תהליך השיקום כפי שנפרט בהמשך, יוטלו על החייב הגבלות שונות ובסיומו יינתן לו צו הפטר בפשיטת רגל המוחק לו את חובותיו.

 

מהו הליך פשיטת רגל של עוסק מורשה

פושט רגל הוא אדם פרטי, חברה בע”מ, עוסק מורשה או עוסק פטור הנקלעים למצב שאין באפשרותם להחזיר את החובות שיצרו ובכך קמים להם נושים הדורשים את פירעון החוב. היות והמחוקק הבין כי במצבים מסוימים אין באפשרותו של האדם לסלק את כל החובות שנוצרו וכי אם לא יתאפשר לו לעלות על דרך המוטב ייפול כנטל על החברה אפשר המחוקק לפתוח בהליך פשיטת רגל.

במסגרת הליך זה, ירכז המנהל המיוחד את כלל נכסיו של החייב ויפרע באמצעותם את החובות. כמו כן, תוכן תוכנית פירעון אשר על החייב לעמוד בה ולשלם מידי חודש בחודשו את התשלום שנקבע בעניינו. לרוב, תשלום כספי זה יהיה נמוך הרבה יותר מסך גובה החובות כך שהחייב יוכל להמשיך לנהל חיי שגרה מלאים לצד סילוק החובות. עם סיום התוכנית יינתן לחייב צו הפטר וכל החובות שהיו לו ימחקו והוא יוכל לפתוח דף חדש בחייו.

הליך פשיטת רגל הוא אחד הפתרונות היצירתיים ביותר שערך המחוקק עבור אדם שנקלע לחובות. בשנת 2018 נחקק חוק פשיטת רגל החדש, חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, מטרתו של חוק זה היא לסייע לחייב ביתר קלות להשתקם ולעלות על דרך המוטב.

בהתאם לחוק זה, אינטרס שיקום החייב הוא ערך עליון ומרבית האינטרסים האחרים במסגרת ההליך נסוגים מפניו.

חייב אשר ישתף פעולה עם הגורמים הרלוונטיים בתיק יזכה בסיום ההליך לצו הפטר אשר יעניק לו צ’אנס נוסף ויפתח עבורו דף חדש בחייו. אין ספק כי הליך חדלות פירעון מתאים ביותר עבור עסק מורשה הנקלע לחובות ואינו יכול לעמוד בהם.

 

פשיטת רגל עוסק מורשה

כעוסק מורשה, חייב בעל העסק לפתוח תיק מע”מ וכן תיק במס הכנסה. תשלום המיסים השוטף של העסק יקבע בהתאם לגובה הכנסתו והמסגרת שנקבעה עבורו.

כאשר עוסק מורשה נקלע להליך של פשיטת רגל יוקפא תיק המע”מ שלו והוא לא יוכל להמשיך לתפקד. במקרים רבים ומסיבות שונות, מדובר במצב זמני אשר אינו מעיד על תפקודו הרגיל של העסק אך את הנושים אין זה מעניין. מוזמנים גם לקרוא מאמר נוסף בנושא – הליך פשיטת רגל לעצמאי מוזמנים לקרוא גם – פשיטת רגל קורונה – עליה בעקבות המשבר.

 

במצב דברים שכזה כאשר העסק אינו יכול להמשיך ולתפקד, לא רק שהחוב לא יוכל לבוא לקיצו אלא אף מצבו הכלכלי של החייב ובני משפחתו ידרדר והם עלולים להגיע לפת לחם. לא אחת, מתן הזדמנות נוספת לעסק ולו עם הגבלות מסוימות יכול לסייע לא רק לפתרון החובות אלא לשינוי המצב והקמת העסק לתחייה. אם כן מה הפתרון לעוסק מורשה אשר תיק המע”מ שלו הוקפא אך ברצונו להמשיך ולנהל את העסק. על כך נעמוד מיד בפסקה הבאה.

 

פתיחת תיק עוסק מורשה בהליך פשיטת רגל

אין צורך להרחיב במילים אודות חשיבותו של העסק כדבר מייצב בתא המשפחתי. עסק הוא אחד היסודות החשובים ביותר עליו נשען החייב ובני משפחתו. עסק הוא גורם כלכלי מייצב בעל השלכות רחבות על מגוון נושאים שונים של אדם. היה ועסק נקלע למצב של חדלות פירעון ניתן לפנות למנהל המיוחד בבקשה לפתוח תיק עוסק מורשה חרף ההגבלות שהוטלו על החייב.

פתיחת עסק בפשיטת רגל - עו"ד עדי עקראוי ושות'

בקשה למנהל המיוחד תהיה מנומקת ותצביע על אפשרויות של ממש מצידו של החייב להביא לשיקום העסק ופירעון החובות באמצעות הסרת חלק מההגבלות.

באופן שכזה יוכל בעל העסק להמשיך להתנהל תחת מגבלות תיק פשיטת הרגל ואף לסייע לגורמים השונים המטפלים בתיקו לפרוע את החובות.

יש לזכור כי לפתוח חברה בע”מ בהליך של פשיטת רגל לא ניתן ולכן כאשר אנו מדברים על שיקום כלכלי אמיתי אנו מדברים על האפשרות לפתוח עוסק מורשה ובכל להגדיל את הסיכויים לפירעון החובות. היות וחברה היא בע”מ ולה אישיות משפטית בפני עצמה אחת ההגבלות בהליך של פשיטת היא כי לא ניתן לפתוח חברה.

 

הליך השיקום בחדלות פירעון דורש חשיבה מחוץ לקופסא

באופן טבעי נראה כי בעל עניין בחוב יתנגד בתוקף לבקשתו של החייב לאפשר לו לפתוח תיק עוסק מורשה ולנהל עסק.

יחד עם זאת, חשיבה בריאה ונכונה תגיעה למסקנה כי דווקא צעד זה יסייע ויעזור לנושה לפרוע את חובו ולקבל את כספו בחזרה.

עם כל הכבוד והצער על יצירת החוב, הרי שבפועל כעת, החייב אינו יכול לפרוע את חובו ולכן יש לאפשר לו לנסות תחת הגבלות כמובן לשפר את המצב ולהביא לפירעון החוב.

תפיסה נכונה והבנת המצב לאשורו תגרום לנושה להבין כי דווקא צעד זה אינו פוגע בו אלא מסייע לו לסלק את החוב.

אין ספק כי מדובר בפעולות הדורשות הכרת ההליך, החוק והפסיקה וכי יש לעשותם אך ורק באמצעות עו”ד הבקיא בדיני הוצאה לפועל ופשיטת רגל.

עורך הדין המטפל בהליך חדלות הפירעון ידע להציג את הדברים כך שכל הצדדים יבינו כי במקרה שבנדון מוטב לאפשר לחייב לפתוח תיק עוסק מורשה או שהוא יעבוד כשכיר (במקרים בהם אין אפשרות לפתוח עסק שאסור לפושט רגל לנהל בפשיטת רגל) ובכך להביא לסילוק החוב מהר יותר מכל אפיק אחר.

 

מדוע יש לפנות לעורך דין כאשר מעוניינים לפתוח תיק עוסק מורשה בהליך של חדלות פירעון

בקשה לפתיחת עוסק מורשה בהליך של פשיטת רגל היא אחת האפשרויות החכמות העומדות לעורך דין המטפל בחייב במסגרת הכלים העומדים לרשותו. יש לזכור כי מדובר בפעולה אחת מתוך מיני רבות אחרות כאשר באופן כללי הליך של פשיטת רגל דורש תכנון, התמדה וחשיבה נכונה.

כאשר חייב נקלע למצב של הליכי פשיטת רגל וחדלות פירעון הכלל הוא כי לא יתאפשר לו לפתוח תיק במע”מ ולהמשיך לנהל את העסק שלו כרגיל. יחד עם זאת, עורך דין פשיטת רגל המתמחה בדיני הוצאה לפועל יוכל למשוך בחוטים הנכונים על מנת לאפשר לחייב לעשות זאת מתוך מטרה והבנה כי רק כך יוכל החוב להיפרע וגם בני משפחתו לא יקלעו לחובות ויגיעו לפת לחם.

הליך פשיטת הרגל עוסק מורשה איננו פשוט ל- חייבים רבים והוא כולו דורש בקיאות ברזי החוק והפסיקה וכן ניסיון והכרת הבירוקרטיה והטפסים השונים לבית המשפט. הכנת תוכנית הפירעון לחייב במסגרת ההליך דורשת חשיבה ותיכנון כך שמצד אחד יחל החייב לפרוע את החובות שיצר אך מאידך יוכל להמשיך בשגרת חיים תקינה ככל שניתן מבלי לחץ של נושים או פתיחת תיקים נוספים בהוצאה לפועל.

משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות’ מתמחה בפשיטת רגל וחדלות פירעון וכן דיני הוצאה לפועל. במסגרת הליך פשיטת הרגל ובמידה ומשרדנו אכן יזהה כי קיים פוטנציאל לשיקום העסק ופירעון החובות, צוות המשרד יפעל מול כל גורם מוסמך אפשרי על מנת שיתאפשר ללקוח לפתוח עוסק מורשה ולהחיות את העסק שלו. אנו מאמינים כי רק כך באופן הזה ניתן יהיה להביא לשיקום החייב ופירעון החובות.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן