ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

צו תשלומים בפשיטת רגל

הליך פשיטת רגל הינו הליך משפטי ארוך וממושך אשר במסגרתו על החייב לעבור מספר תחנות עיקריות ומרכזיות עד אשר יוכל לקבל צו הפטר ולמחוק את החובות. בהליך פשיטת רגל, כחלק מיעול ההליך ואיזון בין האינטרסים השונים יינתן כנגד החייב צו תשלומים חודשיים אשר במסגרתו יהיה על החייב לעמוד בצו ולהעביר לקופת הנשייה את הכספים שנקבעו בעניינו.

צו תשלומים בפשיטת רגל - עו"ד עדי עקראוי ושות'

צו תשלומים בפשיטת רגל הינו למעשה איזון עדין בין אינטרס השיקום של החייב מחד לבין האינטרסים השונים האחרים של הנושים מאידך.

במסגרת התשלום החודשי, החייב נדרש לשלם לטובת פירעון חובותיו כפי שנקבע בעניינו ובהתאם לדוחות שהגיש לממונה על הליכי חדלות פירעון.

כפי שנראה מיד, ככל ומצבו הכלכלי של החייב משתנה במהלך ההליך המשפטי, רשאי הוא או בא כוחו להגיש בקשה להפחתת תשלומים ובית המשפט רשאי להיעתר לה ככל וימצא לנכון לעשות זאת בהתאם למצבו הכלכלי כפי שהוצג בפניו.

 

מהי פשיטת רגל בפסקה אחת

פשיטת רגל הינה למעשה חדלות פירעון. מדובר בשני מונחים משפטיים זהים ודומים אשר מתארים מצב עובדתי אחד והוא חייב אשר נקלע לחובות כספיים וכעת אינו יכול לפרוע אותם. לחובות כספיים ישנה נטייה לגדול ולצבור ולכן חייב אשר יקלע לחובות כאלה ולא יפעל במהירות המרבים לחסלם עלול למצוא עצמו בהליכי גבייה בהוצאה לפועל תחת סנקציות חמורות וכואבות.

כאשר חייב מגיע למצב של חדלות פירעון ואינו יכול לפרוע את החובות שצבר רשאי הוא להגיש בקשה לממונה על הליכי חדלות פירעון ולפתוח בהליך מחיקת חובות. במסגרת ההליך המשפטי מוכרח החייב לעמוד בכל הוראות ההליך ולנהוג בתום ויושרה שאם לא כן עלול הוא להביא לביטול הליך פשיטת הרגל.

במסגרת הליך פשיטת הרגל, על החייב לעבור מספר תחנות מרכזיות עד שיוכל לקבל את צו ההפטר. תחנה עיקרית ומרכזית הינה כינוס נכסיו. במסגרת צו הכינוס, ימונה ע”י הכונס הרשמי כונס נכסים אשר ירכז ויכנס את נכסי החייב ויפרע באמצעותם את החובות שצבר. לכונס הרשמי סמכות בכפוף להוראות החוק למכור את כל נכסי החייב עד אשר יתקבלו כספים באמצעותם וניתן יהיה לפרוע את החובות.

הליך כינוס נכסים הינו דבר אשר אינו נוח לחייב אך יחד עם זאת עליו לזכור כי מדובר בצעד הכרחי לסיום ההליך באופן הטוב ביותר. במסגרת חדלות פירעון, יינתן צו תשלום חודשי אשר על החייב לשלם במסגרתו את התשלום אשר יקבע בעניינו ללא כל הפרה או ביטול. מתן צו זה, ישקף ולו במעט את החזר החובות אשר צבר החייב.

 

כיצד נקבע צו התשלומים

צו תשלומים בפשיטת רגל נקבע על ידי הממונה על הליכי חדלות פירעון בהתאם לדוחות הכספיים אשר הגיש לו החייב. בדוחות הכספיים על החייב לפרט את כל רכושו והכספיים השייכים לו על מנת שניתן יהיה לדעת בבירור מהו חוסנו הכלכלי ויכולתיו. בהתאם לנתונים הללו, יקבע הממונה את גובה התשלום החודשי.

 

לרוב, בצו התשלומים החודשיים יצטרך החייב להעביר לקופת הנשייה סכום כספי נמוך יותר מסך החובות שצבר כך שבסופו של יום יוכל החייב להמשיך לנהל את חייו הכלכלים ומאידך להשיב את החובות שצבר לנושים השונים.

 

 

האם ניתן להפחית את גובה צו התשלומים?

הליך פשיטת רגל הינו הליך ארוך ומומשך אשר במהלכו צפוי החייב לעבור שינוים כלכלים ותהפוכות. לעיתים, כאשר נקבע צו התשלומים יכול ומסוגל החייב לשלם את החוב הכספי כפי שנקבע בעניינו אך עם חלוף הזמן אינו יכול להמשיך לעמוד בגובה התשלום. אי יכולתו של החייב לעמוד בגובה התשלום יכול לנבוע ממגוון רחב של סיבות שונות.

כאשר חייב אינו מסוגל לעמוד בגובה התשלומים רשאי הוא לפנות לבית המשפט בבקשה להפחתת גובה התשלומים החודשיים ולנמק את בקשתו. בקשה אשר תוגש לבית המשפט צריכה להיות מנומקת ומפורטת אשר תמחיש לבית המשפט מדוע יש להורות על הפחתת גובה התשלומים. כמובן שמומלץ לפנות לבית המשפט באמצעות עורך דין פשיטת רגל הבקיא בדיני חדלות פירעון אשר יוכל לסייע לחייב לעשות זאת באופן הטוב ביותר.

 

מתי מסתיים צו תשלומים

צו תשלומים הינו למעשה צו הניתן כנגד החייב עד לסיום ההליך המשפטי וקבלת צו ההפטר. צו הפטר הוא למעשה הפעולה האחרונה בשרשת הפעולות המתבצעות במסגרת ההליך המשפט. כאשר ניתן צו הפטר כנגד החייב יכול הוא להיות צו הפטר לאלתר וצו הפטר מותנה. במידה ויינתן כנגד החייב צו הפטר לאלתר יסיים ההליך וכך גם יסתיים צו התשלומים.

במידה ויינתן כנגד החייב צו הפטר מותנה עליו יהיה להמשיך לעמוד בכל הוראות הצו עד לסיומו כפי שיקבע על ידי הממונה. צו ההפטר יכנס לתוקפו רק כאשר ימלא החייב את כל הוראות ההליך ככתבן וכלשונן. במצב דברים שכזה צו התשלומים ימשיך ויעמוד עד סיום כל ההליכים המשפטיים שנקבעו בעניינו.

 

מדוע מומלץ להיוועץ עם עורך דין המתמחה בדיני חדלות פירעון

הליכי חדלות פירעון בכלל וצו תשלומים בפרט דורשים הכוונה מקצועית וידע משפטי על ידי עורך דין המתמחה בדיני חדלות פירעון. כאשר חייב נקלע להליכי חדלות פירעון עליו להבין כי נכונה לו דרך ארוכה וקשה עד לקבלת צו ההפטר וסיום ההליך המשפטי. במסגרת הליך חדלות פירעון החייב יצטרך להגיש דוחות לממונה, לעמוד בצו תשלומים וכן בסופו של דבר לקיים הליך משפטי אשר מומלץ לו להגיע אליו מצויד עם עורך דין.

עורך דין המתמחה בדיני חדלות פירעון יוכל לסייע לחייב להבין את המצב המשפטי לאשורו וכן במידת הצורך לסייע לו להגיש בקשות מנומקות לבית המשפט על מנת לצמצם או להפחית את גובה צו התשלומים. צו תשלומים בפשיטת רגל הוא למעשה אבן יסוד אחת מיני רבים בהליך המשפטי כולו כך כאשר חייב יצטרך לעמוד בצו זה מומלץ לו לקבל את ההכוונה הנכונה.

עורך דין יוכל אף לסייע לחייב בדברים נוספים הקשורים בהליך המשפטי כגון הגשת דוחות לממונה על הליכי חדלות פירעון, ייצוגו בפני הממונה ובית המשפט וכן בביצוע כל פעולה טכנית הנדרשת במהלך ההליך כולו. אין ספק כי לסיוע של עורך דין ישנה חשיבות רבה ועצומה בהצלחת ההליך המשפטי ומחיקת חובות.

משרדנו, משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות’ מתמחה בדיני חדלות פירעון ושיקום כלכלי ובאפשרותו לסייע לחייבים למחוק את החובות הקיימים להם בכפוף להוראות החוק והפסיקה. ככל ונקלעתם להליכי חדלות פירעון זה הזמן להתחיל בהליך מחיקת חובות ולנקות שולחן. זכרו, חובות כספיים אינם נעלמים, הם הולכים וגודלים ועלולים לסבך אתכם בבעיות משפטיות גדולות יותר.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן