ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

תביעות חוב בהליך חדלות פירעון

במקרים רבים יצירת חוב כלפינו הוא דבר הנכפה עלינו מבלי שיש לנו יכולת לשלוט בכך. לצד הסיכויים וההזדמנויות שמעניק לנו השוק החופשי הוא אף מעמיד אותנו מצבים מסוכנים ועלינו ליטול לא אחת סיכון כלכלי.

תביעות חוב בהליך חדלות פירעון - עו"ד עדי עקראוי ושות'

כאשר אנו מלווים כסף לאדם נניח או נוטלים ממנו שיק, אנו מאמינים כי החוב יפרע והוא יוכל לעמוד בהתחייבותו ולסלק את החוב. נטילת שטר חוב או שיק מעמידים אותנו בסיכון לאי פירעון החוב והיקלעות החייב להליכי חדלות פירעון. סיכון זה הוא חלק מכללי המשחק של השוק החופשי ועלינו לנסות ולצמצמו ככול שניתן.

כאשר חייב נקלע להליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי יש לפעול במסגרת ההליך המשפטי לפירעון החוב באמצעות הגשת תביעות חוב לכונס הרשמי.

תביעות חוב בהליך חדלות פירעון דורשות ביצוע פעולות משפטיות והכרת ההליך. תביעת חוב אשר תוגש לא במועד הקבוע על פי חוק, עלולה להידחות. במאמר זה נסביר כיצד מגישים תביעות חוב בהליך חדלות פירעון. נראה מהו סדר הנושים בדין קדימה ומה ניתן לעשות אם תביעת החוב נדחתה.

 

הליכי חדלות פירעון מנקודת מבטו של הזוכה

כאשר חייב נקלע לחובות כלכלים ואין ביכולתו לפרוע אותם, ניתן לפתוח נגדו בהליכי חדלות פירעון. פתיחת הליכי חדלות פירעון יכולה להיעשות על ידי החייב בעצמו או על ידי הנושים שלו. לאחר שהבקשה תאושר על ידי הממונה, יינתן צו פתיחת הליכים כנגד החייב ובתקופה של עד חצי שנה ממועד זה על כל הנושים להגיש תביעות חוב.

ניתן לפתוח בהליכי חדלות פירעון כנגד חייב בין אם מדובר בחוב הנובע ממתן פסק דין או מכל הליך הוצאה לפועל אחר שאינו נשא פרי והביא לפירעון החוב.

צו לפתיחת הליכים הוא למעשה הירייה הראשונה בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי. מתן הצו יאפשר לממונה לכנס את נכסיו של החייב, לשערך אותם ולערוך רשימה של נושים בסדר דין קדימה. נושה מובטח כפי שנראה בהמשך, הוא נושה המוענקת לו זכות קדימה לפני ייתר הנושים וחובו ייפרע ראשון ברשימה.

לאחר הגשת תביעות החוב לממונה, יערוך הממונה דו”ח מקיף אודות נכסיו של החייב ויכין עבורו תוכנית פירעון. תוכנית פירעון הינה תוכנית כלכלית אשר על החייב במסגרת התשלומים שיקבעו לו להעביר מידי חודש בחודשו לטובת קופת הנשייה את סכום הכסף שיקבע עבורו. כעבור שנה וחצי לערך, יערך דיון בפני המותב המשפטי המוסמך לדון בבקשה ותיבחן בקשתו של החייב.

היה והמותב המשפטי ימצא כי החייב אכן צבר חובות בתום לב ועשה כל שביכולתו להביא לסילוק החוב במסגרת הליכי חדלות פירעון, יכריז עליו כפושט רגל ויינתן לו צו הפטר בפשיטת רגל.

צו הפטר יכול שיהיה לאלתר ויכול שיהיה מותנה בהמשך עמידתו בייתר תוכנית השיקום שהוכנה עבורו. צו הפטר זהו למעשה התחנה האחרונה בהליכי פשיטת הרגל כאשר בה מעניקים בתי המשפט לחייב הגנה משפטית מפני כל חוב שיצר ערב הגשת הבקשה לחדלות פירעון. תביעת חוב בהליך חדלות פירעון לא תוכל לעשות בגין חוב אשר עמד לחייב ערב הגשת הבקשה לחדלות פירעון והחייב יהיה מוגן מפניה.

 

כיצד ניתן לפעול כנגד אדם החייב לי כספים אך כעת נמצא בהליך של חדלות פירעון

במצבים רבים, הזוכה כלל לא יודע כי החייב נקלע להליכי חדלות פירעון וניתן כנגדו צו לשיקום כלכלי. חוק חדלות פירעון קובע כי המועד להגשת תביעת חוב הינה בתוך 6 חודשים ממועד פרסום הצו. בתביעת החוב, על הנושה לפנות לממונה ולהציג לו את החובות שצבר כלפיו החייב. הפניה לממונה תהיה מנומקת ותציג את כל האסמכתאות הרלוונטיות התומכות בטענת הזוכה.

תביעת חוב אשר לא תוגש בפרק זמנים זה, עלולה להידחות והנושה לא יוכל לקבל את כספו בחזרה. במקרים בהם לא הוגשה התביעה במסגרת ששת החודשים הקבועים על פי חוק, ניתן להגיש בקשה מתאימה לבית המשפט או ללשכת ההוצאה לפועל (תלוי איזה גוף משפטי מטפל) ולנמק מדוע לא הוגשה התביעה במועד הרלוונטי.

לרוב, ככל ומדובר באיחור סביר, ייעתר בית המשפט לצירוף תביעת החוב והכנסתה לרשימת הנושים. בתי משפט מודעים לכך כי לא תמיד ניתן להבחין מתי החל החייב בהליכי חדלות פירעון וככל ומדובר באיחור קל וסביר ניתן יהיה להתגבר על כך.

 

הגשת תביעת חוב בהכרח תביא לסילוקו?

עצם הגשת תביעת חוב אינה מקנה כל הבטחה לנושה כי יקבל את כספו בחזרה. בעצם הגשת תביעה זו אמנם מגדיל הנושה את סיכוייו לפרוע את החוב אך כלל לא בטוח כי יוכל לעשות כן. יש לזכור כי ישנו סדר דין קדימה בפירעון החוב וככל והנושה מדורג נמוך יותר כך הסיכוי שלו לפרוע את החוב נמוך.

האם הגשת תביעת חוב בהכרח תביא לסילוקו - עו"ד עדי עקראוי ושות'

בדרך כלל, הליך חדלות הפירעון הינו פתרון משפטי לחייבים אשר צברו לחובתם סכומי כסף גדולים. ככל וגובה החוב גדול יותר כך יקטן הסיכוי כי החייב באמצעות נכסיו ורכושו יוכל לפרוע את מלוא חובותיו עד האחרון שבהם. מסיבה זו, כאשר מעוניינים להגיש תביעת חוב מומלץ לעשות זאת באמצעות עו”ד הבקיא בדיני הוצאה לפועל וחדלות פירעון  כך שסיכויי התביעה יגדלו משמעותית והנושה יוכל להשיב את כספו בחזרה.

 

מהו סדר קדימה בהליך תביעת חוב וכיצד אדע היכן אני מדורג

דין קדימה כשמו כן הוא, מצב בו מוגדרים הנושים של החייב לפי סדר מסוים כאשר נושה מובטח יקבל את כספו ראשון וכן הלאה עד לאחרון שבהם. כאשר אנו מדברים על סדר קדימה, צריך לערוך הבחנה בין חברה הנמצאת בהליך של חדלות פירעון (חברה בע”מ) לבין אדם פרטי לרבות עוסק מורשה. בכל אחד מהמצבים הללו סדר דין קדימה יהיה שונה ויקבע בהתאם.

 

סדר דין קדימה כאשר מדובר באדם פרטי הפותח בהליכי חדלות פירעון

אדם פרטי וכן עוסק מורשה הפותחים בהליך חדלות פירעון סדר הנושים יהיה כדלקמן:

  • נושה מובטח – נושה מובטח הוא אדם המחזיק בידו ערובה לחוב שיצר החייב. ערובה לחוב יכולה להיות שיעבוד לנכס או כל דבר אחר המבטיח את זכותו של הנושה. לנושה זה תהיה זכות קדימה בתביעות חוב והוא יפרע ראשון לפני הנושים הנוספים.
  • נושה בדין קדימה – כאשר אנו מדברים על נושים מסוג זה לרוב אנו מתכוונים לחוב מזונות או חוב שצבר החייב לעובדיו. תשלום משכורות לעובדים או תשלום דמי מזונות לקטינים מדורגים גבוה יותר בדין קדימה מנושה רגיל. ההיגיון העומד מאחורי דבר זה הוא הרצון לשמור על ילדיו הקטנים של החייב אשר לא יזדקקו לפת לחם וכן להגן על העובדים אשר לא קיבלו שכר עבור עבודתם.
  • נושה רגיל – נשה אשר אינו על אחד הקריטריונים המצוינים לעייל יעמוד בתחתית המדרג ויוכל לפרוע את חובו אחרון ברשימה.

 

סדר דין קדימה כאשר מדובר בחברה הפותחת בהליכי חדלות פירעון

תאגיד או חברה בע”מ הפותחים בהליכי חדלות פירעון סדר קדמת הנושים יהיה כדלקמן:

  • נושים קבועים כגון רשויות המס, בנקים אשר להם הערת אזהרה על נכסי החברה וכו’.
  • הוצאת משפט בגין פירוק החברה – בגין סעיף זה ניתן למצוא את דמי שכר טרחת המפרק, אגרות שונות ששולמו לצורך פירוק החברה וכו’.
  • נושים בדין קדימה – בדומה לאדם פרטי גם כאן מדובר לרוב בחובות אשר נצברו כלפי עובדי החברה. כמו כן, תשלומים נוספים בגין מיסים שהחברה לא שילמה וכו’.
  • נושים רגילים – כל נושה אשר אינו שייך לקטגוריות המצוינות לעייל ייחשב כנושה רגיל ויוכל לגבות את כספו אחרון ברשימה.
  • בעלי המניות – היה ולאחר סילוק כל החובות נותרו כספים השייכים לחברה יחלקו בהם בעלי המניות שווה בשווה. בתחתית שרשרת הרשימה ניתן למצוא את בעלי המניות אשר רק בסיום ההליך יוכלו לקבל את כספם ככל ונותר דבר ממנו.

 

כיצד ניתן לפעול אם תביעת חוב נדחתה

לממונה על הליך חדלות הפירעון סמכות לקבלת תביעת חוב או לדחותה. תביעות חוב בהליך חדלות פירעון אשר הוגשו זמן ממושך לאחר מתן צו ההליכים כנגד החייב עלולות להידחות על ידי הממונה. כאשר תביעת חוב נדחתה, ניתן להגיש ערעור על החלטת הממונה לבית המשפט השלום בתוך 45 ימים ולנמק מדוע דין התביעה להתקבל על אף האיחור בהגשתה או בניגוד לנימוק הממונה.

 

איך ניתן להגיש תביעת חוב הלכה למעשה

בעקבות הרפורמה שהתחוללה בנושא בשנת 2018, כיום ניתן להגיש תביעות חוב באופן מקוון באתר הממונה על הליכי חדלות פירעון בתשלום אגרה על סך 30 ש”ח. באמצעות ממשק נוח וידידותי זה, ניתן בקלות להגיש את התביעה במסגרת הזמנים הקבועים על פי חוק ולהצטרף ליתר הנושים הקיימים.

יחד עם זאת, בטרם תוגש תביעת חוב, מומלץ להיוועץ עם עורך דין פשיטת רגל מקצועי אשר ביכולתו לסייע לכם להבין את שלבי ההליך ומה סיכוייכם לקבל את כספכם בחזרה. עורך הדין יוכל אף להגדיל עבורכם את סיכויי התביעה והצלחתה.

 

מדוע עורך דין חדלות פירעון ושיקום כלכלי יוכל לסייע לי בהגשת תביעת חוב

כפי שראינו במאמר זה, הגשת תביעת חוב לממונה בהליך חדלות פירעון אינה מבטיחה את סילוקו והשבת הכספים. פעמים רבות נושה כלל אינו מודע לסדר דין קדימה בפירעון החובות כך שבסופו של דבר מלבד עוגמת נפש שצבר לא עלה בידו להשיב את החוב באופן מלא.

עורך דין מקצועי העוסק בדיני חדלות פירעון ושיקום כלכלי יוכל להעיר את עיניו של הנושה ולייעץ לו באיזה אופן עליו לפעול כאשר החייב נקלע להליכי חדלות פירעון פשיטת רגל. מעבר לכך, הגשת תביעת חוב לממונה במסגרת תביעות חוב בהליך חדלות פירעון הינה פעולה משפטית לכל דבר הכרוכה בהגשת מסמכים משפטיים, תצהירים וכן מסמכים נוספים התומכים בתביעה.

הגשת תביעת חוב אשר אינה נעשית במסגרת הזמנים הקבועים בחוק טעונה הגשת בקשת רשות לתביעת חוב ולא ניתן להגישה באופן אוטומטי. בקשה שכזו, טעונה העלאת נימוקים משכנעים אשר יסבירו מדוע יש לקבל את התביעה על אף האיחור שנעשה. דחיית התביעה עלולה לשים קץ לחוב הקיים ולהסב נזק בלתי הפיך לנושה.

בעקבות השינויים שהתבצעו בתחום חדלות פירעון, ניתן כיום בקלות להגיש את תביעת החוב במסגרת הליך משפטי. יחד עם זאת, הקלות שבה ניתן לעשות זאת דורשת חשיבה מקדימה ויעוץ משפטי מקיף. תביעת חוב שתתקבל היא תביעה המנומקת בליווי כל המסמכים הרלוונטיים הנדרשים.

משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות’ מתמחה בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי לרבות הגשת תביעות חוב. מניסיוננו תביע חוב המוגשת כהלכה תגדיל את הסיכויים לסילוק החוב. השאר לנו הודעה ואנו נדאג לשוב אליך בהקדם.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן