ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

תוכנית פירעון בפשיטת רגל – כיצד היא נקבעת?

לב ליבו של הליך פשיטת רגל הוא שיקום החייב באמצעות תוכנית פירעון החובות שתוכן עבורו וכן השתתפותו בסדנאות וקורסים אשר יחדדו עבורו התנהלות כלכלית אחראית. כאשר חייב צובר חובות רבים ונושים שונים, יכול הוא לפתוח בהליך פשיטת רגל כאשר בסיומו, כפי שנראה בהמשך, יוכל לקבל הפטר מלא עבור החובות שצבר במהלך חייו ויפתח דף חדש.

תוכנית פירעון בפשיטת רגל - עו"ד עדי עקראוי ושות'

תוכנית פירעון בפשיטת רגל נועדה למעשה לאפשר לחייב לפתוח בהליך מחיקת החובות אך בד בבד לקחת אחריות על מעשיו ולפעול לסילוקם.

תוכנית הפירעון אף מעידה על רצינותו של החייב לעלות על דרך חדשה ולאפשר לנושים שצבר להשיב את כספם.

כפי שנראה מיד, תכנית הפירעון חובות, היא תכנית שמגבש המנהל המיוחד עם קבלת מינוי על ידי הערכאה המשפטית הדנה בבקשה. החייב מוזהר בחובת שיתוף פעולה וככל וידבק בתוכנית במלואה יוכל ליהנות בסיום ההליך מפטור מלא עבור החובות.

 

השלבים בהליך פשיטת הרגל

בדרך כלל, חייב הפותח בהליכי פשיטת רגל הינו חייב אשר צבר לא מעט חובות ונושים שונים ואף הספיק לצבור תיקים בלשכות הוצאה לפועל השונות.

לאור רפורמה שנערכה בתחום, החל משנת 2018 הליכי פשיטת רגל יקראו חדלות פירעון ושיקום כלכלי. במסגרת הליך פשיטת הרגל, ייתנן דגש עיקרי לשיקום החייב והשבתו לדרך המלך.

החידוש בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי הוא כי אינטרס החייב גובר על האינטרסים השונים הקיימים בהליך כך שכל כולו נועד לסייע לו לפתוח דף חדש בחייו ולהשתקם.

הליך פשיטת רגל כולל את השלבים העיקריים הבאים:

הגשת בקשה לחדלות פירעון על ידי החייב או הנושים:

בקשה שכזו תוגש לערכאה המשפטית הרלוונטית בהתאם לגובה החוב וזהות החייב. ככל ומדובר בתאגיד נניח, הרי שבלי קשר לגובה החוב תוגש הבקשה לבית המשפט המחוזי. על הבקשה להיות מנומקת ומפרוטת בליווי כל המסמכים הנדרשים.

מינוי מנהל מיוחד (נאמן):

אשר ירכז את כל נכסיו של החייב ויפרע באמצעותם את החובות שצבר. כמו כן, תוכנית פירעון חובות תערך אף היא על ידי המנהל המיוחד בהתאם לנתונים שהוצגו בפניו בהתחשב במצבו הכלכלי של החייב ובני משפחתו. ראה לעניין זה רכב בפשיטת רגל.

עם מינוי הנאמן, יינתן צו כינוס הנכסים:

אשר כפי שפורט קודם לכן יאפשר לנאמן לרכז בידיו את כל נכסיו של החייב.

לאחר כשנה וחצי לערך, יערך דיון בפני הערכאה המשפטית המוסמכת:

אשר תעיין בדו”ח שהגיש הממונה ולאחר מכן תקבע אם ניתן להכריז על החייב כפושט רגל. עם הכרזה זו, רשאי בית המשפט ליתן לחייב צו הפטר לאלתר או צו הפטר מותנה. הפטר מותנה פירשו שמחיקת החובות תהיה מותנת בהמשך עמידתו בתוכנית הפירעון שנבנתה עבורו עד לסיומה המלא. ראה בהקשר זה מאמר – פושט רגל פירוש.

עם הגשת הדו”ח הסופי:

ימחקו החובות והחייב ובני משפחתו יוכלו לצאת לדרך חיים חדשה. כדאי גם לקרוא – מעמד בן זוג בפשיטת רגל.

 

בעבר, טרם חקיקת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי תהליך פשיטת רגל היה ארוך, מסורבל ומייגע. כיום וכחלק ממטרות הרפורמה שנערכה בנושא קוצרו באופן משמעותי ההליכים כך שבתוך שלוש שנים לערך ממועד הגשת הבקשה, יוכל החייב לקבל את צו ההפטר ובכך מצבו המשפחתי יוכל סוף סוף לשוב לקדמותו. מוזמנים לקרוא מאמר – זכויות לאחר קבלת הפטר חלוט.

 

כיצד נקבעת תוכנית הפירעון בהליך של חדלות פירעון

כפי שפורט קודם לכן, המנהל המיוחד אשר מתמנה בתיק מכין דו”ח מפורט אודות מצבו הכלכלי של החייב ובני משפחתו ובהתאם לכך עורך את תוכנית הפירעון. תוכנית פירעון בפשיטת רגל היא אחד הדברים המשמעותיים ביותר עבור החייב שכן במסגרתה יהיה עליו להעביר תשלומים חודשיים לקופת הכינוס.

כיצד נקבעת תוכנית הפירעון בהליך של חדלות פירעון - עו"ד עדי עקראוי ושות'
תכנית פירעון בפשיטת רגל

תוכנית הפירעון תקבע על ידי הנאמן בהתאם למסמכים שיוגשו בפניו ובהתאם לגובה רכושו של החייב ובני ביתו. מסיבה זו מומלץ לנהל הליך זה על ידי עורך דין פשיטת רגל הבקיא בתחום דיני הוצאה לפועל וחדלות פירעון אשר בידיו הכלים המתאימים ביותר להציג בפני הנאמן את מצבו הכלכלי האמיתי של החייב. יש לזכור כי בהתאם למצבו הכלכלי של החייב, כך תקבע תוכנית הפירעון וגובה הסכום הכספי אשר יהיה עליו לשלם.

 

בדרך כלל, סך התשלומים החודשיים במסגרת ההליך יהיו נמוכים באופן משמעותי מסך חובות החייב אשר צבר במהלך חייו. תוכנית פירעון נכונה ויעילה היא תוכנית אשר תאפשר לחייב מחד לפרוע את החובות שצבר בתשלומים נוחים ומאידך תאפשר לו לנהל שגרת חיים תקינה ולשקם את מצבו המשפחתי.

 

מדוע תוכנית הפירעון חשובה כל כך בהליך חדלות פירעון

בהתאם לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, אינטרס העל במטרת ההליך היא לשקם את החייב. יחד עם זאת, שיקום החייב חייב להיעשות בין היתר באמצעות פירעון החובות וסילוקם.

דמיינו לעצמכם מצב בו אדם נוטל חובות ובסופו של יום אינו פורע אותם, המדובר במעשה אשר פוגע בהתנהלותו התקינה של שוק המסחר ועלול להוביל מלווים להפסיק את הזרמת הכספים ללווים.

שיקום מלא ויעיל הוא שיקום בו החייב לוקח אחריות על מעשיו ופורע את החובות שצבר. באמצעות שיתוף הפעולה של החייב בתוכנית הפירעון, מעיד הוא על עצמו כי ברצונו לתקן את מעשיו ולצאת לדרך חיים חדשה מושכלת יותר וחכמה. הליך שיקום ללא פירעון החובות אינו שווה דבר שעה שהחייב לא לוקח אחריות על מעשיו ומוודא כי לא יחזרו בשנית.

מסיבות אלו לתוכנית הפירעון חשיבות עצומה בהליך כולו ואין להקל בה ראש כלל וכלל. חייב אשר פותח בהליכי חדלות פירעון חייב לשים לב כי בהתאם לנתונים שיונחו בפני הנאמן כך תקבע תוכנית הפירעון.

מסיבה זו, מומלץ לקבל ייעוץ משפטי מקיף בטרם פותחים בהליכי חדלות פירעון.

 

כיצד עו”ד יכול לתרום לגיבוש תוכנית הפירעון בהליך של חדלות פירעון

כפי שניתן לראות, הליך חדלות פירעון טומן בחובו פעולות משפטיות רבות אשר בכל אחת מהן דרוש ניסיון ומיומנות. במאמר זה התמקדנו בהליך תוכנית פירעון בפשיטת רגל וראינו כיצד נקבע גובה התשלומים החודשיים לחייב ומדוע תוכנית זו משמשת אבן יסוד בהליך כולו.

לקביעת צו התשלומים לחייב במסגרת ההליך, קיימת השלכה ישירה על מצבו האישי והכספים שיצטרך להוציא מכיסו לקופת הכינוס מידי חודש בחודשו.

לעיתים, צו התשלומים אינו משקף נכונה את מצבו הכלכלי של החייב דבר אשר מוביל בשלב מאוחר יותר לפיגורים בתוכנית הפירעון ובעיות נוספות. מסיבה זו רצוי ומומלץ להיעזר בעורך דין הבקיא בתחום חדלות פירעון ופשיטת רגל.

משרדנו עוסק בדיני חדלות פירעון, הוצאה לפועל ופשיטת רגל. נקלעת לחובות ואתה מעוניין לטפל בהם? השאר לנו הודעה ואנו נדאג לשוב אליך בהקדם האפשרי. ראה גם מאמר – פשיטת רגל פעם שנייה.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן