ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

תשלום מזונות בפשיטת רגל (חדלות פירעון)

חובות כספיים והליכי הוצאה לפועל הם דבר אשר איש אינו רוצה להיות כבול אליהם. יחד עם זאת, פעמים רבות באשמתו או שלא חייב נקלע להליכי הוצאה לפועל ולאחר מכן אף להליכי פשיטת רגל.

תשלום מזונות בפשיטת רגל - עו"ד עדי עקראוי ושות'

תשלום מזונות בפשיטת רגל (חדלות פירעון) הוא אחד החובות הכספיים אשר חייב צריך להתמודד עמם בהליכי פשיטת רגל. כפי שנראה מיד, כאשר לחייב ישנם נושים מסויימים אשר בתוכם כלולים גם נושים מכוח חוב המזונות, הרי שעל פי סדר דין קדימה ייטול נושה המזונות את חובו תחילה.

חוב מזונות הוא חוב אשר לא ניתן למחוק במסגרת הליך פשיטת הרגל וכי גם לאחר מתן צו ההפטר, לא יוכל החייב לחמוק מאחריותו ויהיה עליו לשלם את חוב המזונות כפי שנקבע עבורו במסגרת פסק דין או על פי ההסכם.

 

מהו הליך חדלות פירעון

המושג חדלות פירעון הינו למעשה מונח חדש בעולם המשפט אשר נכנס לתוקף במהלך שנת 2018 עם חקיקת החוק החדש חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי. במסגרת חוק זה, חייב בפשיטת רגל יעבור הליך שיקום ויצא לדרך חיים חדשה לאחר קבלת צו ההפטר. הליך פשיטת רגל נפתח על ידי החייב או הנושים כאשר החייב נקלע לחובות כספיים ומבין כי אינו יכול לפרוע אותם.

גם חברה בע”מ יכולה לפתוח בהליך פשיטת רגל אך את בקשה עליה להגיש לבית המשפט המחוזי ללא תלות בגובה החוב בעוד אדם פרטי את בקשתו יגיש ללשכת הוצאה לפועל או לבית משפט השלום תלוי בגובה החוב שצבר.

את הבקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון יש להגיש לממונה על הליכי חדלות פירעון אשר יבחן את הבקשה ולאחר מכן יורה על מתן צו לפתיחת הליכים וימנה מנהל מיוחד לטפל בבקשה ובנספחיה.

המנהל המיוחד אשר יתמנה לטיפול בבקשה, יורה לחייב להמציא לו דוחות כספיים המשקפים את מצבו הכלכלי לאשורו לרבות נכסיו, ממונו ויתר הרכוש הקיים לו.

לאחר מכן, יורה המנהל המיוחד על מתן צו כינוס נכסי החייב והעברתם לקופת הנשייה. מתן צו הכינוס נועד לעמוד את נכסי החייב ורכושו ובהתאם לכך לפרוע את החובות הכספיים שצבר בדין קדימה, תחילה נושים מובטחים ורק לאחר מכן נושים רגילים. צו כינוס נכסי החייב הוא אחד מההליכים הפוגעניים ביותר במסגרת הליכי חדלות פירעון שעה שרכושו ונכסיו של החייב ניטלים ממנו לטובת קופת הנשייה.

בד בבד, תוכן לחייב תוכנית תשלומים אשר במסגרתה יפרע את החובות הכספיים שצבר בהתאם לתוכנית. כעבור מספר חודשים, יתקיים דיון בעניינו ולאחר מכן יחליט בית המשפט האם להכריז עליו פושט רגל. לאחר הכרזה זו, יוכל לקבל החייב צו הפטר ולצאת לדרך חיים חדשה נטולת חובות כספיים ונושים.

 

כיצד נוצר חוב מזונות

חוב מזונות הוא נובע למעשה מפסק דין שניתן על ידי בית המשפט או מכוח הסכם שנחתם בין בני הזוג. חוב מזונות יכול להיות עבור מזונות אישה או עבור מזונות ילדים. כאשר חייב נקלע לחובות כספיים ואינו מסוגל לשלמם עלול חוב המזונות להצטרף אף הוא לרשימה ובבוא ביום יהיה על החייב לפותרו. יש לזכור כי חוב מזונות בניגוד לחובות כספיים אחרים, אינו יכול להיכלל בהליך מחיקת החובות כך שהחייב מוכרח למצוא לו פתרון.

חוב מזונות בהליך חדלות פירעון

היתרון בהליכי חדלות פירעון הוא כי כאשר חייב פותח בהליכים משפטיים אלו לא ניתן להמשיך לפעול כנגדו במסגרת הסנקציות המשפטיות שהוטלו עליו בהוצאה לפועל וכי כל הליכים אלו יוקפאו.

היות וחוב מזונות הינו חוב לכל דבר ועניין, הרי שכאשר חייב פותח בהליכי חדלות פירעון חוב המזונות יוקפא אף הוא ולא ניתן יהיה להמשיך בגבייתו.

מה לגבי חוב על מזונות - עו"ד עדי עקראוי ושות'

במידה ומעוניינים להגיש תביעת חוב מזונות כנגד חייב אשר פתח בהליכי חדלות פירעון יש לפנות למותב הדן בהליך המשפטי ולבקש ממנו לקצוב את דמי המזונות. ככל ומדובר ברשם ההוצאה לפועל, יש לפנות בבקשה מתאימה ללשכת הוצאה לפועל ולפרט מדוע דמי המזונות נחוצים.

תשלום מזונות בפשיטת רגל (חדלות פירעון) הינו חוב העומד בראש סדר העדיפות בהליך פשיטת רגל והוא יזכה לעדיפות על פני כל חוב אחר.

 

תשלום דמי המזונות בפשיטת רגל

בין אם חוב המזונות הינו בשל פסק הדין או מכוח הסכם הרי שכאשר מגישים תביעת חוב מזונות לבית המשפט במסגרת הליכי חדלות פירעון יש לזכור כי תשלום דמי המזונות אינו יהיה כפי שנקבע על ידי בני הזוג או על ידי בית המשפט. לרוב, פסק הדין אשר ינתן על ידי המותב הדן בבקשה יהיה נמוך יותר מגובה התשלום אשר על החייב להעביר לבת זוגתו או ילדיו.

יחד עם זאת, ההסכם אשר ערכו הצדדים או פסק הדין אשר ניתן ע”י בהמ”ש לענייני משפחה יהווה אינדיקציה על ידי המותב המשפטי לגובה דמי המזונות אשר יהיה על החייב לשלם. בשל הרגישות הקיימת בתשלום דמי מזונות, הבין המחוקק את הצורך לאפשר לקטינים או חסרי הישע להמשיך לנהל את חייהם באופן תקין גם במחיר של פגיעה בשיקום החייב.

יוצא איפא כי גם כאשר חייב נמצא בהליך חדלות פירעון ולכאורה שיקומו הינו ערך עליון במסגרת ההליך כך שלא ניתן יהיה לפגוע בו הרי שכאשר מדובר בתשלום מזונות לקטינים או חסרי ישע מצא לנכון המחוקק לערוך איזון חדש במערכת יחסים זו ולחייב את החייב לשלם את דמי המזונות חרף הליך השיקום בו הוא נמצא וכן חרף הקפאת כל הסנקציות אשר הוטלו עליו.

 

תשלום מזונות לא ניתן לבטל

הדובדבן שבקצפת בהליכי חדלות פירעון הוא כי לאחר קבלת צו ההפטר יוכל החייב ליהנות ממחיקת החובות ויציאה לחיים חדשים. מחיקת החובות תביא למעשה לפתיחת דף חדש בחיי החייב כך שלא ניתן יהיה לתבוע אותו יותר בגין החובות שצבר.

חוב מזונות הינו אחד מהחובות אשר חייב לא יכול למחוק ואינו יוכל להיפטר ממנו כאשר מקבל הוא צו הפטר. גם לאחר שהחייב יקבל לידיו את צו ההפטר, יהיה עליו לוודא כי הוא פורע את חוב המזונות בדרך כזו או אחרת. חוב מזונות נועד להגן ולשמור על הקטינים הסמוכים על שולחנו של החייב.

 

תפקידו של עורך דין בהליך פשיטת רגל

כאשר חייב פותח בהליכי פשיטת רגל או נפתחים כנגדו הליכים כאלה עליו לזכור כי מדובר בצעד משפטי ארוך וממושך אשר עליו להתמיד בו ולעמוד בו בניקיון כפיים. תשלום מזונות בפשיטת רגל (חדלות פירעון) הוא דבר אחד מיני רבים אשר על חייב להתמודד עמו במסגרת ההליכים המשפטיים. גם כאשר מוגשת כנגד החייב בקשה לתשלום מזונות במסגרת הליכי חדלות פירעון עורך הדין יוכל לסייע לו לאמוד את יכולתו הכלכלית לאשורה כך שבסופו של יום יפסוק בית המשפט את תשלום סכום המזונות באופן שישקף את יכולתו ומצבו הכלכלי האמיתי.

עורך הדין יוכל אף לסייע לחייב להסדיר את חוב המזונות שלו שלא באמצעות הליכי חדלות פירעון בין אם באמצעות הסדר חוב ובין אם פריסתו לתשלומים. חייב אשר יזכה ויקבל צו הפטר יצטרך מיד לאחר מכן להתחיל לטפל בחוב המזונות שצבר ולנקות שולחן במלוא מובן המילה.

סיוע מקצועי של עורך דין פשיטת רגל המתמחה בדיני חדלות פירעון ושיקום כלכלי יביא את החייב לשיקום אמיתי ויציאה לחיים חדשים ללא חובות ונושים שונים.

מומלץ לפני כל פעולה משפטית ולפי קריאת כל המידע באתר, להתייעץ עם עו”ד, לגבי המקרה הפרטי שלכם.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן