ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

תשלום פשיטת רגל – מה גובהו וכיצד הוא נקבע?

כל מה שצריך לדעת על תשלום החובות בפשיטת רגל

תוכנית הפירעון אשר תבנה לחייב בהליך פשיטת רגל נועדה מחד להביא לפירעון החובות באופן המקסימלי שניתן ומאידך להמחיש לחייב כי עליו לשאת בנטל של ההליך המשפטי ולהיות חלק בלתי נפרד ממנו.

אמנם, התשלום החודשי שהחייב יעביר לקופת הנשייה מידי חודש בחודשו נמוך באופן משמעותי מסך החובות שצבר אך באיזון האינטרסים המתקיימים בהליך, העדיף המחוקק להעניק מעמד של בכורה לשיקום החייב בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי פעמים רבות מאשר לטובת פירעון החוב לנושים.

תשלום פשיטת רגל - עו"ד עדי עקראוי ושות'

דבר חשוב שיש לזכור במהלך תשלום פשיטת רגל הוא כי על החייב לעמוד בצו התשלומים שנקבע עבורו ללא פספוסים וחסרים.

התשלומים החודשיים שנקבעו עבורו אינם בגדר המלצה ועליו לעמוד בצו התשלומים באופן מדויק שאם לא כן עלול בית המשפט רשאי לבטל את ההליך כולו ולראותו כאילו נהג שלא בתום לב וניצל את ההליך המשפטי לרעה.

 

כיצד נקבע צו התשלומים בהליכי פשיטת רגל

עם הגשת הבקשה לחדלות פירעון  ואישורה ע”י הממונה, יינתן לחייב צו תשלומים חודשיים בהתאם ליכולתו הכלכלית. חלק מתפקידו של הממונה הוא לערוך דו”ח מקיף אודות נכסי החייב ומשפחתו וכן אודות החובות והכספים שברשותם.

דו”ח זה ישקף בעיניי הממונה את מצבו הכלכלי של החייב לאשורו ולפי אומדן זה יכין את צו התשלומים.

מתן צו תשלומים יעמוד בתוקפו במסגרת כל הליך פשיטת הרגל עד לקבלת הפטר חלוט על ידי בית המשפט.

גם לאחר מתן צו כינוס נכסים ומינוי הכונס הרשמי לנכסיו של החייב, עליו להמשיך ולהעביר לקופת הנשייה תשלום חודשי כפי שנקבע בעניינו.

כידוע לכונס הרשמי קיימת סמכות לרכז את נכסיו של החייב ולמוכרם במכריה פומבית לצורך סילוק החובות. חרף מכירת הנכסים, על החייב לשלם את התשלום שנבע בעניינו ללא קשר ותלות בכינוס נכסיו.

 

מה ניתן לעשות כאשר מעוניינים לשנות את גובה התשלום בפשיטת רגל

פעמים רבות צו התשלומים אשר נקבע לחייב אינו בהכרח משקף את המציאות והוא מהווה נטל של ממש על החייב ובני משפחות.

פעמים אחרות, במהלך הליך פשיטת הרגל משתנות נסיבות והסכום שנקבע לחייב כעת אינו רלוונטי ואינו ניתן ליישום. הפתרון למצב שכזה הוא לא להפסיק את התשלום כך ללא התרעה, אלא לפנות לגורמים הרלוונטיים בבקשה להפחתת צו התשלומים.

הפחתת צו התשלומים - עו"ד עדי עקראוי ושות'

הגשת בקשה להפחתת צו תשלומים תעשה לממונה אשר הכין וערך את הצו ותפרט בפניו את הסיבות שהביאו להגשת הבקשה.

ככל ומדובר במצב רפואי, יש להציג את המסמכים הרלוונטיים התומכים בבקשה והמצביעים על העדר יכולת להמשיך לעבוד ואפילו אישורים אשר תומכים בבקשתו מהמוסד לביטוח לאומי.

לאחר הגשת הבקשה, ישקול הממונה את השיקולים הרלוונטיים ויחליט אם להיעתר לבקשה ולהפחית את צו התשלומים או לאו.

ניתן אף לפנות לבית המשפט או רשם ההוצאה לפועל בבקשה להפחתת תשלומים ולהציג בפניו את כל האסמכתאות התומכות בבקשה.

מומלץ להגיש בקשה זו באמצעות עורך דין המתמחה בדיני הוצאה לפעול ופשיטת רגל על מנת שזה יפעל באמצעות ניסיונו והכלים המשפטיים העומדים לרשותו להפחית את תשלום פשיטת רגל.

 

מדוע שיתוף פעולה של החייב במסגרת התשלום החודשי בהליכי חדלות פירעון חשוב

כפי שניתן להבין ממאמר זה, שיתוף הפעולה של החייב במסגרת הליך פשיטת הרגל חשוב והכרחי. עמידה בצו התשלומים שנקבע לחייב הכרחי אף יותר ואינו מותיר לו שיקול דעת.

החשיבות הנובעת מצו התשלומים בהליך פשיטת רגל מגיעה מהצורך לרתום את החייב להליך השיקום שהוכן עבורו ולהמחיש לו כי גם עליו לסייע לעצמו ולסלק את החובות שיצר.

התשלום החודשי יזכיר ויציין בפני החייב כי מנגד להליך השיקום שנערך עבורו, עומדים נושים אשר הלוו לו ממיטב כספם וכעת עלולים למצוא עצמם בפני שוקת שבורה וללא יכולת להחזיר לעצמם את חובותיהם האבודים.

שיתוף פעולה של החייב במובן זה יחדד עבורו את השלכות התנהגותו הכלכלי הלא אחראית ויכינו לשלב הבא לאחר קבלת צו ההפטר.

 

מה עלול לקרות במידה והחייב לא ישתף פעולה ולא יעמוד בצו התשלומים

היות ועמידה בצו התשלומים היא בגדר חובה עבור החייב, הרי שכל הפרה שלו עלולה לגרור ביטול צו חדלות פירעון והחייאת ההליכים הקודמים שנפתחו נגדו לרבות ההגבלות שהוטלו עליו.

חייב המעוניין לקבל צו הפטר וליהנות מהאפשרויות שהמחוקק העניק לו, מוכרח לעמוד בכל הוראות צו התשלומים ללא הפרות.

ככל ולחייב קושי לעמוד בצו התשלומים, עליו לפנות לעורך הדין המטפל לו בבקשה ולהעלות בפניו קושי זה.

גם במידה ואכן קיים קושי להעביר לקופת הנשייה את הכספים הנדרשים, ניתן באמצעות תכנון נכון והגשת בקשה מסודרת לפתור קושי זה ולהמשיך קדימה. אי שיתוף פעולה באופן חד צדדי מעמיד את כל ההליך המשפטי בפני סכנת ביטלו ועל החייב לזכור זאת.

 

חשיבות של עורך דין בעניין צו תשלומים בפשיטת רגל

כפי שצוין קודם לכן, צו התשלומים ייקבע על ידי הנאמן לאחר שערך דו”ח מקיף אודות נכסיו ורכושו של החייב. דו”ח זה יחד עם מסמכים נוספים יקבע את גובה צו התשלומים והסכום הכספי החודשי שעל החייב להעביר לקופת הנשייה מידי חודש.

כאשר עורך דין פשיטת רגל מטפל בבקשת חדלות פירעון של החייב, הרי שעל סמך ניסיונו וכישוריו יוכל להציג בפני הממונה את הנתונים הרלוונטיים המוכיחים כי מצבו הכלכלי של חייב אינו כפי שנראה וכי צו תשלום פשיטת רגל שיש לקבוע צריך להיות נמוך באופן משמעותי ממה שנדמה שצריך להיות.

לגובה צו התשלומים חשיבות רבה בשמירה על התא המשפחתי של החייב ושגרת חייו. ככל וצו התשלומים יהיה נמוך יותר, כך יוותר לחייב כספים עודפים אשר יוכלו ללכת לטובת ביתו ובני משפחתו.

צו התשלומים הוא אחת מאבני היסוד בהליך חדלות הפירעון כולו, פנו למשרדנו בהקדם האפשרי ואנו נפעל להשיג עבורכם את צו התשלומים המתאים בדיוק למידותכם.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן