ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

חובות שלא נכללים בפשיטת רגל

מאמר זה עוסק ב- חובות שלא נכללים בפשיטת רגל, מה הם ובאילו תנאי כל זאת במאמר זה.

היקלעות למצב בו חייב מוכרז כפושט רגל אינו כדבר שבשגרה. חרף העובדה כי לאור השינוי שערך המחוקק בהליך פשיטת הרגל חייבים רבים נוטים לחשוב כי להיות פושט רגל זהו אות קין.

חובות שלא נכללים בפשיטת רגל - עו"ד עדי עקראוי ושות'

אמנם, הרפורמה שנערכה בחוק חידדה את השמירה על אינטרס החייב אל מול זה של הנושים אך יחד עם זאת אין ספק כי היקלעות לפשיטת רגל הוא דבר שאדם מן הישוב אינו מכיר. ראה בהקשר זה – פושט רגל פירוש.

לא אחת עולה השאלה האם בהליך פשיטת הרגל ניתן לקבל מתן צו הפטר מלא בגין כל החובות הקיימים לחייב או ישנם חובות אשר המחוקק בחר להחריג ולא להכניסם תחת הליך זה. ניתן לקרוא

אין ספק כי מבחינת החייב מוטב וניתן יהיה לסלק את חובותיו תחת מטריה אחת אך כפי שנראה בהמשך ישנם סוגים שונים של חובות אשר המחוקק בחר שלא להכניס תחת הליך זה.

 

מהו הליך פשיטת רגל

הליך פשיטת רגל הינו מסלול משפטי אשר העניק המחוקק לחייב (ואפילו חברות בע”מ) במסגרתו יוכל לפנות לבית המשפט ב- בקשה לפשיטת רגל ולבקש שיקום כלכלי, פריסת החוב לתשלומים ולבסוף לקבל הפטר המורה על מחיקת חובותיו. ניתן גם לקרוא על – פשיטת רגל הפטר – מה זה הפטר.

בהליך פשיטת רגל נבנית לחייב תוכנית מסודרת אשר עליו לדבוק בה ולעמוד בתשלומים אשר נקבעו לגביו מיד חודש בחודשו. כמו כן, בעקבות הרפורמה שערך המחוקק בשנת 2018 קיים דגש משמעותי וחזק על שיקום החייב ופתיחת דף חדש בחייו. במהלך תוכנית פשיטת הרגל, ישתתף החייב בסדנאות וקורסים אשר יחדדו עבורו את המודעות להתנהגות כלכלית אחראית.

היתרון העצום בהליך חדלות פירעון כפי שבא לידי ביטוי ברוח החקיקה החדשה הוא שמירה על אינטרס החייב ומתן סיוע לשיקומו. שיקום החייב הוא ערך עליון בהליך של חדלות פירעון.

במסגרת הליך פשיטת רגל, יוסרו כל ההגבלות שהוטלו על החייב ב- הליכי הוצאה לפועל שנפתחו כנגדו ויערך לו חישוב כלכלי ובהתאם לכך תוכן תוכנית פריסת החוב לתשלומים נוחים.

בדרך כלל, התשלומים שישלם החייב מידי חודש בחודשו יהיו נמוכים משמעותית מגובה החובות שיש לו. המטרה כאמור הינה לאפשר לחייב לשקם את עצמו ולצאת עם סיום ההליך לדרך חדשה נקייה מחובות.

לעיתים ניתן לקבל צו הפטר חלוט עם ההכרזה על החייב כפושט רגל הכול בהתאם לשיקול דעת בית המשפט.

אם כן אלו חובות לא ניתן לכלול במסגרת בקשת פשיטת הרגל ומה הסיבה לכך. על כך נעמוד מיד בהמשך. מוזמנים לקרוא – אישור לבקשת פשיטת רגל. מוזמנים גם לקרוא בהרחבה מאמר על – האם כדאי לפשוט רגל.

 

אלו חובות לא ניתן לכלול בהליך של פשיטת רגל

אמנם, כפי שצוין לעייל, המטרה המרכזית בהליך של פשיטת רגל היא שיקום החייב ומחיקת החובות. יחד עם זאת, כל עוד חוב שנוצר למשל במסגרת תיק מזונות לא יוכל להיכלל בהליך זה. במערך שקלול הדברים והאיזון העדין בין זכויותיו של החייב לאלה התלויים בו בחר המחוקק לא לכלול מספר חובות כפי שנפרט להלן:

  • חוב מזונות – חוב כספי שנצבר במסגרת תיק מזונות לא יוכל להיכלל בהליך פשיטת רגל והחייב לא יוכל להגיע להסדר לגביו. הרעיון שעומד מאחורי סיבה זו הוא כי חוב המזונות בא על חשבון ילדיו הקטינים של החייב ולעיתים אף נוצר במסגרת סכסוך בין בני הזוג. המחוקק אשר נתן דעתו לטובת הקטינים ושלומם בחר שלא לאפשר לחייב לכלול חוב כספי זה במסגרת הליך פשיטת רגל. הכללת חוב זה במסגרת יתר החובות עלול להוביל להגבלה ממשית במחייתם של הקטינים הסמוכים על שולחן החייב.

יחד עם זאת, במקרים חריגים אפשר המחוקק לבית המשפט להפעיל שיקול דעת

בצירוף תיק מזונות לבקשת פשיטת רגל. צירוף תיק מזונות יעשה במקרים חריגים וכאשר נוכח בית המשפט כי מצבו הבריאותי של החייב אינו מאפשר לו לשלם חוב זה וסביר להניח שחוב המזונות לא ישולם על ידי החייב ממילא. מוזנים לקורא בהרחבה על – תשלום מזונות בפשיטת רגל.

  • קנסות כספיים – המונח קנס כספי הינו מונח רחב הכולל בתוכו דוחות עירייה, דוחות חנייה ודוחות תנועה. כמו כן, גם קנסות כספיים הניתנים ע”י בתי המשפט נכללים בהגדרה זו כך שלא ניתן לצרפם להליך פשיטת רגל. הרעיון העומד מאחורי איסור זה הוא השמירה על הרשויות המקומיות ומניעה מהחייב לצבור קנסות כספיים ולאחר מכן לפנות להליך של פשיטת רגל ולסלקם. מדובר בחובות בדין קדימה.
    חובות שלא נכללים בפשיטת רגל - עו"ד עדי עקראוי ושות'
  • חובות שנוצרו במרמה – גם כאן בדומה לקנסות כספיים המונח מרמה הינו מונח רחב הכולל בתוכו מגוון רחב של מעשים אשר ייתכן ולא יכללו בהליך פשיטת רגל. הרעיון העומד מאחורי סיבה זו הוא לאפשר לחייבים אשר יצרו ב- תום לב חובות כספיים להנות משיקום כלכלי ולא לחייבים אשר יצרו את החובות במרמה.

 

כיצד אם כן ניתן לטפל ב- חובות שלא נכללים בפשיטת רגל

גם אם קיימים לך חובות שלא ניתן להכניסם תחת הליך פשיטת הרגל הרי שקימות דרכים אחרות לטיפול בהם. לעיתים לקוחות הנמצאים במשרדנו מבינים כי לטיפול מעמיק ומקיף לחובות שצברו יש לפנות בשני מסלולים. מסלול אחד פשיטת רגל והמסלול השני הסדר חובות.

לצורך העניין, נניח כי לחייב קיימים חובות כספיים בגין דוחות עירייה או דוחות תנועה. ניתן לפנות ל- עורך דין פשיטת רגל אשר יפנה למרכז לגביית קנסות בבקשה מנומקת ויעתור לביטול הריבית והפיגורים שהתווספו לקנסות. עורך דין מקצועי יוכל לנהל משא ומתן עם הגורמים הרלוונטיים ולצמצם משמעותית את גובה החובות.

המידע באתר של המרכז לגביית קנסות נגיש לכל אחד וניתן בקלות לראות אילו מסמכים יש לצרף לבקשה ולהכינם בצורה מסודרת. בכל מקרה טרם הגשת הבקשה רצוי להתייעץ עם עורך דין.

 

איך עורך דין יוכל לסייע לי בחובות שלא ניתן להכניסם בהליך הוצאה לפועל

מעבר לידע המשפטי והניסיון הקיים לעורך דין המטפל בדיני הוצאה לפועל ופשיטות רגל הרי שגם בידיו הכלים המתאימים לפנות לרשויות הרלוונטיות לצמצום החובות ופריסת הקרן לתשלומים נוחים שהחייב יוכל לעמוד בהם.

סיוע של עו”ד במחיקת חובות יכול לכלול פתרונות יצירתיים אשר לעיתים החייב כלל לא היה מודע להם. משרדנו ער לכך כי התחושה הפוקדת חייבים בהליכי פשיטת רגל והוצאה לפעול הן קשות ולא אחת נראה כי אין דרך מוצא מהבעיה.

עם ניתוח המצב המשפטי והאישי של הלקוח, צוות משרדנו יגבש דרך לחילוצו מהמשבר הכלכלי הפוקד אותו תוך התמקדות בבניית תוכנית שיקום כללית ומקיפה לטווח ארוך. גם חובות אשר אינם יכולים להיכלל בהליכי פשיטת רגל משרדנו יפעל בכל הכוח והכלים העומדים לרשותו בכדי להביא לצמצומם ופריסתם לתשלומים ארוכים ונוחים.

זכרו, להיות חייב זה לא אות קלון, אך להיות חייב ולא לגשת לעורך דין שיטפל במחיקת החובות זו טעות שתעלה לכם ביוקר. משרד עו”ד עדי עקראוי ושות’ מתמחה בדיני הוצאה לפועל, פשיטות רגל וחדלות פירעון. במשרדנו תוכלו למצוא את המעטפת המשפטית השלמה למחיקת החובות ויציאה לחיים חדשים כולל החובות שאינם יכולים להיכלל בהליך פשיטת רגל.

השאר לנו הודעה ואנו נדאג לשוב אליך בהקדם.

אזהרה – מאמר חובות שלא נכללים בפשיטת רגל הנו מאמר אינפורמטיבי בלבד ואיננו נועד לשמש כייעוץ משפטי ולפני כל פעולה משפטית יש להתייעץ עם עורך דין העוסק בתחום ואין האתר או המשרד אחראים על שום נזק אשר ייגרם לעושה שימוש במאמר זה.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן